Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán

Được đăng lên bởi roan-dezhan
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4357 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Hà Nội, 01/2007

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán

2

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.
1.1

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ........................................................................... 4

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán trên TTCK ..................................................... 4

1.1.1

Hướng dẫn mua bán chứng khoán................................................................. 4

1.1.2

Hướng dẫn giao dịch thoả thuận trên TTCK ................................................. 6

1.1.3

Một số khái niệm tài chính ............................................................................ 8

1.1.4

Quy trình đặt một lệnh của nhà đầu tư ........................................................ 11

1.1.5

Quyền của nhà đầu tư .................................................................................. 14

1.1.6

Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề ..................................................... 15

1.1.7

Các loại giao dịch đặc biệt trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán ........... 17

1.1.8

Các hệ số tài chính Nội dung quan trọng trong phân tích đầu tư CK.......... 19

1.2

Cách thức đầu tư vào cổ phiếu ............................................................................ 22

1.2.1

Cần tính toán kỹ trước khi đầu tư mua cổ phiếu của các công ty nhỏ......... 22

1.2.2

Lựa chọn cổ phiếu hay trái phiếu để đầu tư................................................. 24

1.2.3

Cách thức đầu tư vào cổ phiếu .................................................................... 26

1.2.4

Các dấu hiệu nhận biết thời điểm nên bán ra cổ phiếu................................ 28

1.2.5

Một số phương pháp tính giá trị thực của cổ phiếu niêm yết ...................... 29

1.2.6

Sẽ không còn hiệu quả nếu đầu tư theo kiểu "phong trào".......................... 32

1.2.7

Những yếu tố không thực trong "giá trị thực" của cổ phiếu........................ 33

1.2.8

Khi nào cổ phiếu, trái phiếu chính thức bị huỷ bỏ niêm yết?...................... 35

1.2.9

Đầu tư như thế nào khi giá cổ phiếu biến động? ......................................... 36

1.2.10

Cẩn trọng trước khi đầu tư cổ phiếu ............................................................ 38

1.3

Bí quyết đầu tư chứng khoán............................................................................... 41

1.3.1

Bí quyết tìm kiếm lợi nhuận: Chọn đúng nhà môi giới? ............................. 41

1.3.2

Bí quyết đầu tư trên thị trường chứng khoán của một số nhà đầu tư ...........
HƯỚNG DN ĐẦU TƯ CHNG KHOÁN
Hà Ni, 01/2007
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán - Người đăng: roan-dezhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán 9 10 993