Ktl-icon-tai-lieu

Interorganizational Relationships and Information Services: How Technical and Institutional Environments Influence Data Gathering Practices

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 285 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Interorganizational Relationships and Information Services: How Technical and Institutional Environments Influence Data Gathering Practices - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
285 Vietnamese
Interorganizational Relationships and Information Services: How Technical and Institutional Environments Influence Data Gathering Practices 9 10 84