Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH MARKETING

Được đăng lên bởi Binh Tran
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
KẾ HOẠCH MARKETING
VỰC DẬY “VUA MÌ ĂN LIỀN”
MILIKET
Chuẩn bị bởi : Nhóm 2
1. Lê Ngọc Vạn – B12K2.2 (Trưởng nhóm)
2. Võ Như Hoàng – B12K2.2
3. Nguyễn Tiến Toàn – B12K2.2
4. Hồ Thanh Tùng – B12K2.2
5. Trần Phú Quốc – B12K2.3
KẾ HOẠCH MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH MARKETING - Người đăng: Binh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KẾ HOẠCH MARKETING 9 10 645