Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chương 3 MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN

Được đăng lên bởi maytrangvo
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÀO MỪNG CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA
NHÓM 2- LỚP
DH11TC
Môn: Kế toán Quản trị
GV: Võ Thị Thu Hồng

LOGO

Đề tài :Mối quan hệ
Chi phí –Sản lượng –Lợi nhuận
(COST-VOLUME-PROFIT (CVP)
1.
2.
3.
4.

Nguyễn Trà My
Nguyễn Thị Như Ngọc
Lê Thế Đạt
Nguyễn Thị Huyền Trang

5.
6.
7.
8.
9.

Nguyễn Thị Thu Loan
Trần Lê Anh Thư
Hoàng Thu An
Hoàng Kim Thy
Phạm Anh VũNỘI DUNG
Khái niệm và phân tích Chi phí- Khối lượng- Lợi nhuận (CVP)
Ứng dụng mối quan hệ C-V-P trong các tình huống quản lý

Phân tích điểm hòa vốn
Phân tích kết cấu bán hàng
Các giả thiết khi phân tích C-V-P

I. Khái niệm và phân loại Chi phí – Khối lượng –
Lợi Nhuận (CVP)

Các khái
niệm cơ bản
của mối liên
hệ chi phí,
khối lượng,
lợi nhuận
(CVP)

1.1 Số dư đảm
phí

1.2 Kết cấu chi
phí

1.3 Đòn đẩy
kinh doanh

Phân tích
C-V-P

I. Khái niệm và phân loại Chi phí – Khối lượng –
Lợi Nhuận (CVP)
1.1 Số dư đảm phí:
1.1.1 Tổng số dư đảm phí:
 Hay còn gọi là giá trị đóng góp là chệnh lệch giữa tổng doanh thu
và chi phí khả biến.
Công thức tính:
SDĐP
thu
– Biến phí
Số dư đảm phí khi tính
cho=1Doanh
sp(gọi là
SDĐP)
 Số dư đảmSDĐP/ĐV
phí được dùng
để trang
trải biến
phí phí/SP
và phần còn lại sau
= Đơn
giá bán
– Biến
đó là lợi nhuận thực hiện được trong kỳ.
 Số dư đảm phí > tổng định phí  có lãi
 Số dư đảm phí = tổng định phí  Hòa vốn
 Số dư đảm phí < tổng định phí  LỗCác khái niệm cơ bản của mối liên hệ chi
phí, khối lượng, lợi nhuận (CVP)
1.1.2Tỷ lệ số dư đảm phí (%)
 Tỷ số giữa tổng số dư đảm phí và tổng doanh thu
Công thức tính:
Tỷ lệ số dư đảm phi = số dư đảm phí/ tổng doanh thu
Tỷ lệ số dư đảm phí = số dư đảm phí đơn vị/ giá bán
 Tỷ lệ số dư đảm phí rất có ích vì nó cho biết được một cách
nhanh chóng số dư đảm phí sẽ và lợi nhuận bị ảnh hưởng như
thế nào khi doanh thu biến động.

Các khái niệm cơ bản của mối liên hệ chi
phí, khối lượng, lợi nhuận (CVP)

1.2 Kết cấu chi phí:
 Là một chỉ tiêu tương đối, phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa định
phí (FC) và biến phí (VC) chiếm trong tổng chi phí kinh doanh.

Loại CP nào

B

Khi DN có tỷ lệ định phí
trongtổng chi phí thấp, lãi A
của DN sẽ tương đối ổn
định hơn khi doanh thu
biến động.

Khi DN có tỷ lệ định phí
chiếm
trọng
trongtỷtổng
chi phí cao, lãi
caocủa
vàDN
ngược
sẽ rất nhạy cảm với
lại
thìđộngcủa
sẽ có doanh thu.
biến

lợi?

Các khái niệm cơ bản của mối liên hệ chi
phí, khối lượng, lợi nhuận (CVP)
Chỉ tiêu

Doanh nghiệp A

Tổng số
Doanh thu

%

Doanh nghiệp B

Tổng số

%

100.000

10...
LOGO
Môn: Kế toán Quản trị
GV: Võ Thị Thu Hồng
CHÀO MỪNG CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA
NHÓM 2- LỚP
DH11TC
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chương 3 MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chương 3 MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN - Người đăng: maytrangvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chương 3 MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN 9 10 279