Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008 và chính sách

Được đăng lên bởi Phung Minh Duc Anh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THE WORLD BANK

General Statistics Office

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã
tác động đến Việt Nam ở mức độ nào?
Phân tích trọng tâm về khu vực phi chính thức
ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo tóm lược chính sách

Bản báo cáo tóm lược này của nhóm tác giả Jean-Pierre Cling (IRD-DIAL),
Nguyễn Hữu Chí (TCTK), Mireille Razafindrakoto và
François Roubaud (IRD-DIAL).
Liên hệ: Mireille Razafindrakoto (razafindrakoto@dial.prd.fr)

Dự án TCTK/IRD-DIAL
Tháng 12 - 2010

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã
tác động đến Việt Nam ở mức độ nào?
Phân tích trọng tâm về khu vực phi chính thức
ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo tóm lược chính sách

Dự án GSO/IRD-DIAL
Tháng 12 - 2010

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến Việt Nam ở mức độ nào?

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến Việt Nam
ở mức độ nào?
Phân tích trọng tâm về khu vực phi chính thức ở Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong số các nền kinh tế đang nổi lên ở khu
vực Đông nam Á không rơi vào tình trạng suy thoái năm 2009 dưới tác động
của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Dẫu vậy, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng đã
cho thấy rằng cuộc khủng hoảng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế.
Tốc độ tăng GDP của cả năm đã giảm chậm lại từ 8,5% năm 2007 xuống còn
6,3% năm 2008 và tiếp đó là 5,3% năm 2009 trước khi hồi phục trở lại mức
6,5% năm 2010. Sự giảm nhịp tăng trưởng đặc biệt diễn ra vào khoảng thời
gian giữa quý I năm 2008 và trong năm 2009. Trong khoảng thời gian này,
tốc độ tăng GDP chỉ đạt được một nửa so với trước đó, giảm từ 8% xuống
còn 4% và quy mô xuất khẩu đến Liên minh Châu Âu (là thị trường số một
cùng với Hoa Kỳ) đã thay đổi từ mức tăng trưởng 60% trở thành giảm 30%
(IMF, 2010). Lạm phát cũng là dấu hiệu báo động với tốc độ tăng chỉ số giá
tiêu dùng lên đến 28% vào tháng 9 năm 2008 và thậm chí còn lên đến 65%
đối với nhóm mặt hàng lương thực (gạo và ngũ cốc).
Nhìn chung, với bước tiến về năng suất và sự gia tăng nhanh nguồn lao động
do Việt Nam đang tiến gần đến kỷ nguyên “dân số vàng”, tốc độ tăng trưởng
7,5% như đã đạt được trong thời kỳ 2000 - 2008 khó có thể đáp ứng yêu
cầu cung cấp việc làm cho lực lượng mới tham gia vào thị trường lao động
(Cling, Razafindrakoto and Roubaud, 2010a). Ngay cả khi đạt được tốc độ
tăng trưởng cao như vậy thì cũng có khoảng một phần tư số lao động mới
gia nhập (quy mô hàng năm lên đến gần một triệu người) phải tham gia
vào khu vực phi chính thức. Khu vực này do vậy cung cấp việc làm cho bộ
phận lao động mà khu vực nông nghiệp và khu...
Dự án TCTK/IRD-DIAL
Tháng 12 - 2010
General Statistics OceTHE WORLD BANK
Cuc khng hong kinh tế đã
tác đng đến Vit Nam mc đ nào?
Phân tích trọng tâm v khu vc phi cnh thức
Ni và thành ph H Chí Minh
Báo cáo tóm lược chính sách
Bảno o tómợc này của nhóm tác giJean-Pierre Cling (IRD-DIAL),
Nguyễn Hữu Chí (TCTK), Mireille Razandrakoto và
Fraois Roubaud (IRD-DIAL).
Ln hệ: Mireille Razandrakoto (razandrakoto@dial.prd.fr)
Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008 và chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008 và chính sách - Người đăng: Phung Minh Duc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008 và chính sách 9 10 372