Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng nợ công châu âu và bài học cho Việt Nam

Được đăng lên bởi Hạnh Kelly
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2.2 Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu
Mỗi biến động như khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng nợ công đều có tác
động trực tiếp tới nền kinh tế, có thể xảy ra ở bất cứ một nước nào dù mạnh hay yếu, hầu
hết tác động đều mang tính tiêu cực và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế. Để
nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn ấy ta phải tìm ra được nguyên nhân bùng nổ từ đó
tìm ra giải pháp tháo gỡ và các bài học kinh nghiệm cho các nước.

Với cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, nó bắt đầu từ nửa sau năm 2009 với sự
gia tăng mức nợ công của nhóm PIIGS (Bồ Đào Nha, Ai-len, I-ta-li-a, Hy Lạp và Tây
Ban Nha). Một trong những tác động ban đầu gây nên sóng gió nợ công này đó là cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra vào năm 2008 xuất phát từ khủng hoảng tín dụng và
nhà đất ở Mỹ, sự tác động mạnh mẽ tới các nước thành viên EU. Để cứu vãn nền kinh tế,
các quốc gia đều phải tăng chi tiêu công, biến các khoản nợ tư nhân thành nợ công. Hệ
quả là sau thời điểm này, nợ công của EU có xu hướng tăng vọt, điển hình là ở Hy Lạp và
Italia đều ở mức trên 115% vào năm 2009. Và nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng
hoảng nợ công là do chính sách tài khóa thiếu bền vững và sự mất cân đối trong việc vay
nợ của các quốc gia. Để phân tích rõ ràng về cuộc khủng hoảng này nên xét ở nhiều khía
cạnh và nhiều nguyên nhân khác nhau.
2.2.1 Nguyên nhân bên trong
Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ Hy Lạp: Chính phủ Hy Lạp phạm sai lầm trong
quản lý và không trung thực khi thông báo số liệu kinh tế trong nhiều năm. Khoảng 30%
hoạt động của nền kinh tế đều có gian lận, 90% người có thu nhập cao khai thu nhập dưới
30000 Euro/năm nhằm tránh nộp thuế. Chính sự mất niềm tin làm cho Hy Lạp khó khăn
trong giải quyết khủng hoảng, bất kì quyết định nào của chính phủ liên quan đến ngân
sách đều bị hoài nghi. Tiếp đó là việc Hy Lạp miễn thuế cho các Nhà thờ, các Nhà thờ ở
đây không phải chi trả bất cứ một đồng nào trong việc sử dụng đất đai mặc dù diện tích
đó là rất lớn.

Chính sách tín dụng dễ dãi trong khu vực EMU trong suốt một thập kỉ trước khi
diễn ra khủng hoảng: Vào thời kì này, việc các nước thành viên có cơ hội thu hút các
khoản vốn lớn với lãi suất thấp đã kích thích các quốc gia áp dụng chính sách đòn bẩy tài
chính cao, tín dụng liên biên giới phát triển mạnh, khuyến khích hoạt động vay và cho
vay với rủi to cao( David Cayla, 2013). Lãi suất của nhiều quốc gia giảm mạnh, với lãi
suất thời hạn 3 tháng giảm từ 22% xuống 3% ở Hy Lạp, từ 15% xuống 3% ở Tây Ban
Nha và Italia. Lãi suất thấp đ...
2.2 Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu
Mỗi biến động như khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng nợ công đều có tác
động trực tiếp tới nền kinh tế, có thể xảy ra ở bất cứ một nước nào dù mạnh hay yếu, hầu
hết tác động đều mang tính tiêu cực và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế. Để
nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn ấy ta phải tìm ra được nguyên nhân bùng nổ từ đó
tìm ra giải pháp tháo gỡ và các bài học kinh nghiệm cho các nước.
Với cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, nó bắt đầu từ nửa sau năm 2009 với sự
gia tăng mức nợ công của nhóm PIIGS (Bồ Đào Nha, Ai-len, I-ta-li-a, Hy Lạp và Tây
Ban Nha). Một trong những tác động ban đầu gây nên sóng gió nợ công này đó là cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra vào năm 2008 xuất phát từ khủng hoảng tín dụng và
nhà đất ở Mỹ, sự tác động mạnh mẽ tới các nước thành viên EU. Để cứu vãn nền kinh tế,
các quốc gia đều phải tăng chi tiêu công, biến các khoản nợ tư nhân thành nợ công. Hệ
quả là sau thời điểm này, nợ công của EU có xu hướng tăng vọt, điển hình là ở Hy Lạp và
Italia đều ở mức trên 115% vào năm 2009. Và nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng
hoảng nợ công là do chính sách tài khóa thiếu bền vững và sự mất cân đối trong việc vay
nợ của các quốc gia. Để phân tích rõ ràng về cuộc khủng hoảng này nên xét ở nhiều khía
cạnh và nhiều nguyên nhân khác nhau.
2.2.1 Nguyên nhân bên trong
Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ Hy Lạp: Chính phủ Hy Lạp phạm sai lầm trong
quản lý và không trung thực khi thông báo số liệu kinh tế trong nhiều năm. Khoảng 30%
hoạt động của nền kinh tế đều có gian lận, 90% người có thu nhập cao khai thu nhập dưới
30000 Euro/năm nhằm tránh nộp thuế. Chính sự mất niềm tin làm cho Hy Lạp khó khăn
trong giải quyết khủng hoảng, bất kì quyết định nào của chính phủ liên quan đến ngân
sách đều bị hoài nghi. Tiếp đó là việc Hy Lạp miễn thuế cho các Nhà thờ, các Nhà thờ ở
đây không phải chi trả bất cứ một đồng nào trong việc sử dụng đất đai mặc dù diện tích
đó là rất lớn.
Khủng hoảng nợ công châu âu và bài học cho Việt Nam - Trang 2
Khủng hoảng nợ công châu âu và bài học cho Việt Nam - Người đăng: Hạnh Kelly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khủng hoảng nợ công châu âu và bài học cho Việt Nam 9 10 512