Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng 1

Được đăng lên bởi Linh Giang Hồ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 10: House price determinants 1

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU
Nhà ở là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mỗi con người. “An cư” rồi mới “lập nghiệp” trong
thời đại ngày nay, khi dân số tăng nhanh thì nhu cầu này lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc
biệt là ở những khu vực đông dân cư và có kinh tế phát triển như: Hà Nội , TP. Hồ Chí Minh… Tuy
nhiên, việc người dân có thể thỏa mãn nhu cầu về nhà ở hay không lại bị tác động khá lớn bởi giá bán
căn nhà đó. Giá bán lại do rất nhiều nhân tố khác qui định như : diện tích, vị trí… Do đó việc tìm mua
nhà đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với khả năng chi trả là điều quan trọng hàng đầu đối với những
người có nhu cầu. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, nhóm 10 chúng em xin được chọn đề tài: “Phân
tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến giá nhà” qua việc thiết lập mô hình kinh tế lượng dựa trên số
liệu đã được cô cung cấp. Do đây là lần đầu tiên nhóm chạy mô hình kinh tế lượng tương đối phức tạp
dựa trên kiên thức nền tảng nhưng chưa được thực hành nhiều nên vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong cô
thông cảm và cho ý kiến nhận xét để nhóm hoàn thiện hơn trong những lần tiếp theo.
Về đối tượng, khách thể nghiên cứu: 4 biến kinh tế:
-

Giá nhà ( kí hiệu là p)

-

Số phòng tắm ( kí hiệu là ba)

-

Diện tích nhà ( kí hiệu là s)

-

Diện tích sân xung quanh nhà ( kí hiệu là y)
Mục tiêu nghiên cứu: dựa vào những kiến thức về kinh tế lượng và các môn kinh tế học khác
(đặc biệt là kinh tế vi mô) nhằm phân tích đánh giá mô hình.
Nhiệm vụ nghiên cứu: để đạt được mục tiêu nghiên cứu, chúng ta phải tiến hành trên 2 mặt lý
luận và thực tiễn.
-Về mặt lý luận: Vận dụng kiến thức đã học từ môn kinh tế vi mô và kiến thức thực tế để dự đoán
các biến, đánh giá mô hình hồi quy.
-Về mặt thực tiễn: Áp dụng kiến thức kinh tế lượng để kiểm định và khắc phục phương trình hồi
quy đưa ra phương trình phù hợp nhất.
Phương pháp tiến hành: dùng phần mềm Stata 12 và các công cụ của Microsoft Office để đánh
giá phân tích mô hình.
Kết quả nghiên cứu: Xuất phát từ đề tài nhỏ này, nhóm hi vọng sẽ là bước đệm để hiểu sâu hơn
về kinh tế lượng, để phân tích, ước lượng các mô hình phức tạp trong kinh tế.

Trang 1

Nhóm 10: House price determinants 1
Kết cấu đề tài: Đề tài có kết cấu làm 6 phần chính:
Phần I: Cơ sở lý thuyết.
Phần II: Hồi quy mô hình sử dụng phương pháp OLS.
Phần III: Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
Phần IV: Kiểm định độ phù hợp của mô hình.
Phần V: Kiểm định thừa biến để đưa ra mô hình hợp lí nhất.
Phần VI: Kiểm định ý nghĩ...
Nhóm 10: House price determinants 1
MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU
Nhà nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mỗi con người. “An cư” rồi mới “lập nghiệp” trong
thời đại ny nay, khi dân số tăng nhanh thì nhu cầu này lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc
biệt những khu vực đông dân kinh tế phát triển như: Nội , TP. Hồ Chí Minh… Tuy
nhiên, việc người dân thể thỏa mãn nhu cầu về nhà hay không lại bị tác động khá lớn bởi giá bán
căn nhà đó. Giá bán lại do rất nhiều nhân tố khác qui định như : diện tích, vị trí… Do đó việc tìm mua
nhà đáp ứng được yêu cầu phù hợp với khả năng chi trả điều quan trọng hàng đầu đối với những
người nhu cầu. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, nhóm 10 chúng em xin được chọn đề tài: “Phân
tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến giá nhà” qua việc thiết lập hình kinh tế lượng dựa trên số
liệu đã được cung cấp. Do đây lần đầu tiên nhóm chạy hình kinh tế lượng tương đối phức tạp
dựa trên kiên thức nền tảng nhưng chưa được thực hành nhiều nên vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong cô
thông cảm và cho ý kiến nhận xét để nhóm hoàn thiện hơn trong những lần tiếp theo.
Về đối tượng, khách thể nghiên cứu: 4 biến kinh tế:
- Giá nhà ( kí hiệu là p)
- Số phòng tắm ( kí hiệu là ba)
- Diện tích nhà ( kí hiệu là s)
- Diện tích sân xung quanh nhà ( kí hiệu là y)
Mục tiêu nghiên cứu: dựa vào những kiến thức về kinh tế lượng các môn kinh tế học khác
(đặc biệt là kinh tế vi mô) nhằm phân tích đánh giá mô hình.
Nhiệm vụ nghiên cứu: để đạt được mục tiêu nghiên cứu, chúng ta phải tiến hành trên 2 mặt
luận và thực tiễn.
-Về mặt lý luận: Vận dụng kiến thức đã học từ môn kinh tế vi mô và kiến thức thực tế để dự đoán
các biến, đánh giá mô hình hồi quy.
-Về mặt thực tiễn: Áp dụng kiến thức kinh tế lượng để kiểm định khắc phục phương trình hồi
quy đưa ra phương trình phù hợp nhất.
Phương pháp tiến hành: dùng phần mềm Stata 12 các công cụ của Microsoft Office để đánh
giá phân tích mô hình.
Kết quả nghiên cứu: Xuất phát từ đề tài nhỏ này, nhóm hi vọng sbước đệm để hiểu sâu hơn
về kinh tế lượng, để phân tích, ước lượng các mô hình phức tạp trong kinh tế.
Trang 1
Kinh tế lượng 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng 1 - Người đăng: Linh Giang Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kinh tế lượng 1 9 10 543