Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Hiền Trịnh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi trắc nghiệm

Kinh tế vĩ mô
240 câu có đáp án

KINH VĨ MÔ
Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ . GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ .
Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125 . Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là :
a. 8,33 %
b. 4%
c. 4,5%
d. 10%
Câu 2 : Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên:
a. Giảm lượng cung tiền , tăng lãi suất
b. Giảm chi ngân sách và tăng thuế
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai
Câu 3 : Cho biết tỷ lệ tiền mặt so với tiền gởi ngân hàng là 60% , tỷ lệ dự trữ ngân hàng
so với tiền gởi ngân hàng là 20% . Ngân hàng trung ương bán ra 5 tỷ đồng trái phiếu sẽ
làm cho khối tiền tệ :
a. Tăng thêm 5 tỷ đồng
b. Giảm bớt 5 tỷ đồng
c. Giảm bớt 10 tỷ đồng
d. Tăng thêm 10 tỷ đồng
Câu 4 : Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở :
a. Mục đích sử dụng
b. Thời gian tiêu thụ
c. Độ bền trong quá trình sử dụng
d. Cả 3 câu đều đúng
Câu 5 : Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách :
a. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
b. Mua hoặc bán ngoại tệ
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai
Câu 6 : Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động
a. Học sinh trường trung học chuyên nghiệp
b. Người nội trợ
c. Bộ đội xuất ngũ
d. Sinh viên năm cuối
Câu 7 : Những hoạt động nào sau đây của ngân hàng trung ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ
( tiền mạnh ) :
a. Bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
b. Cho các ngân hàng thương mại vay
c. Hạ tỷ lệ dự trữ bẳt buộc với các ngân hàng thương mại
d. Tăng lãi suất chiết khấu
Câu 8 : Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch ( cán cân
thương mại ) của 1 nước :
a. Đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ
b. Sự gia tăng đầu tư trựp tiếp nước ngoài
c. Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
d. Cả 3 đều sai

Câu 9 : Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn :
a. Thu nhập quốc gia tăng
b. Xuất khẩu tăng
c. Tiền lương tăng
d. Đổi mới công nghệ
Câu 10 : Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra áp lực lạm phát :
a. Cán cân thanh toán thặng dư trong 1 thời gian dài :
b. Giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều
c. Một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi ngân hàng trung ương
d. Cả 3 câu đều đúng
Câu 11 : GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếu :
a. Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bằng tỷ lệ lạm phát của năm trước
b. Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bắng tỷ lệ lạm phát của năm gốc
c. Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm trước
d. Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm...
Đề thi trc nghim
Kinh tế vĩ mô
240 câu có đáp án
kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vĩ mô - Người đăng: Hiền Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
kinh tế vĩ mô 9 10 800