Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Tế Vi Mô 1

Được đăng lên bởi tkduy-1206
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Faculty of Economics

Microeconomics 1

Kinh Tế Vi Mô 1
Gợi ý giải bài tập 1 - Lớp DH08KM
Câu 1.

a. Đường biên khả năng sản xuất (PPF)

b. Với tổ hợp sản xuất F(27;8) ,Nền kinh tế hoàn toàn không có khả năng, vì nếu
sản xuất 8 vạn chiếc xe máy thì nền kinh tế chỉ có thể sản xuất tối đa 20 vạn xe
đạp. => F(27;8) nằm ngoài đường PPF.
c. Với tổ hợp M(25;6), nền kinh tế hoàn toàn có khả năng, nhưng không đạt hiệu
quả kinh tế vì nếu sản xuất 6 vạn xe máy thì nền kinh tế có khả năng sản xuất tới
30 vạn xe đạp => M(25;6) nằm trong đường PPF.
d. Chi phí cơ hội
Nền kinh tế đang sản xuất tại điểm D(20;8), giả sử nền kinh tế chuyển sang sản
xuất tại điểm C(30;6). Như vậy, Lượng Xe đạp đựoc sản xuất tăng thêm 10 vạn chiếc,
trong khi đó lượng xe máy đựoc sản xuất giảm 2 vạn chiếc => Khi di chuyển từ D sang
C, Chi phí cơ hội của việc sản xuất 10 vạn chiếc xe đạp là 2 vạn chiếc xe máy, hay nói
cách khác, chi phí cơ hội của việc sản xuất 5 chiếc xe đạp là 1 chiếc xe máy.

Thực hiện: Trịnh Văn Hợp

1

Hiệu đính: TS.Đặng Minh Phương

Faculty of Economics

Microeconomics 1

Câu 2.
TT
1

2

Phát biểu

Đ S

Khi trạng thái của thị trường
cạnh tranh hoàn hảo có sự
thiếu hụt, sự cạnh tranh giữa
những người bán sẽ đẩy giá
đến giá cân bằng mới.
Cầu tủ lạnh LG tăng khi giá
của nó giảm

3

Cung đậu nành sẽ tăng khi *
thời tiết thuận lợi cho loại
cây này

4

Giá Pepsi tăng sẽ làm lượng
cầu Coca Cola tăng

5

Giá tăng sẽ làm doanh thu
của người bán tăng nếu cầu
co dãn nhiều.

6

X là hàng hoá thông thường.
Cung hàng X sẽ tăng nếu thu
nhập của người tiêu dùng
tăng.

Giải thích

Sự cạnh tranh của những người mua,
chứ không phải của những người
* bán.

* Giá giảm làm lượng cầu tăng chứ
không phải cầu tăng
Thời tiết là nhân tố ảnh hưởng đến
cung các loại cây trồng. Thời tiết
thuận lợi làm cung tăng.
* Giá hàng thay thế tăng làm cầu mặt
hàng đang xem xét tăng chứ không
phải lượng cầu tăng
* Cầu co dãn nhiều, doanh thu của
người bán nghịch biến với giá. Giá
tăng, doanh thu sẽ giảm
* Với hàng thông thường, nếu thu nhập
của người tiêu dùng tăng thì cầu tăng
chứ không phải cung tăng.

Câu 3.
a. Việc các nhà khoa học phát hiện ra một loại lúa lai mới cho năng suất cao hơn các
giống lúa khác sẽ gây ra tác động đối với đường cung. Do giống lúa lai này làm tăng
sản lượng mỳ lúa mỳ có thể sản xuất được trên mỗi mẫu đất, nên người nông dân sẵn
sàng cung nhiều lúa mỳ hơn tại bất kỳ mức giá nào cho trước, nghĩa là đường cung dịch
chuyển sang phải trong khi đường cầu không đổi
P

S1
S2

P1
P2
Q1
Thực ...
Faculty of Economics Microeconomics 1
Kinh Tế Vi Mô 1
Gợi ý giải bài tập 1 - Lớp DH08KM
Câu 1.
a. Đường biên khả năng sản xuất (PPF)
b. Với tổ hợp sản xuất F(27;8) ,Nền kinh tế hoàn toàn không khả năng, nếu
sản xuất 8 vạn chiếc xe máy thì nền kinh tế chỉ thể sản xuất tối đa 20 vạn xe
đạp. => F(27;8) nằm ngoài đường PPF.
c. Với tổ hợp M(25;6), nền kinh tế hoàn toàn có khả năng, nhưng không đạt hiệu
quả kinh tế vì nếu sản xuất 6 vạn xe máy thì nền kinh tế có khả năng sản xuất tới
30 vạn xe đạp => M(25;6) nằm trong đường PPF.
d. Chi phí cơ hội
Nền kinh tế đang sản xuất tại điểm D(20;8), giả sử nền kinh tế chuyển sang sản
xuất tại điểm C(30;6). Như vậy, Lượng Xe đạp đựoc sản xuất tăng thêm 10 vạn chiếc,
trong khi đó lượng xe máy đựoc sản xuất giảm 2 vạn chiếc => Khi di chuyển từ D sang
C, Chi phí hội của việc sản xuất 10 vạn chiếc xe đạp là 2 vạn chiếc xe máy, hay nói
cách khác, chi phí cơ hội của việc sản xuất 5 chiếc xe đạp là 1 chiếc xe máy.
Thực hiện: Trịnh Văn Hợp Hiệu đính: TS.Đặng Minh Phương
1
Kinh Tế Vi Mô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Tế Vi Mô 1 - Người đăng: tkduy-1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kinh Tế Vi Mô 1 9 10 61