Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Được đăng lên bởi Tin Tin
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 2 lần
“Giao tiếp là một qúa trình trao đổi thông tin
giữa các cá nhân thông qua một hệ thống bao
gồm các ký hiệu, dấu hiệu và hành vi. Giao
tiếp cũng có thể hiểu là các hình thức biểu lộ
tình cảm, trò chuyện, diễn thuyết, trao đổi thư
tín, thông tin.”…

TỨ ĐẠI
NGU

Tôi chấp
nhận lời
xin lỗi

Ý gì
đây?

“giàu mất bạn, sang mất vợ”

Gió đưa bụi
chuối sau hè.
Giỡn chơi một
tý ai dè sinh
đôi

4. NHÀ QUẢN TRỊ LÀ AI?
Giao tiếp là việc dễ

Giao tiếp
lúc nào
cũng tốt

Giao tiếp nhiều
hơn là tốt hơn

Giao tiếp giải quyết được mọi chuyện

"Tôi không hề nghi ngờ gì rằng chúng ta sẽ thất bại"
"Cảm ơn, Đức cha. Bài phát biểu thật là tuyệt cú mèo"
"Kẻ thù của chúng ta rất sáng tạo và nhiều tiềm năng.
Chúng ta cũng thế.
Chúng không bao giờ ngừng nghĩ ra những cách mới
nhằm làm hại đất nước ta và người dân của ta.
Chúng ta cũng thế"
"Trong suốt lịch sử, những ngôn từ trong
Tuyên ngôn Độc lập đã tạo cảm hứng cho người
di cư khắp thế giới đặt chân tới nước ta.
Chính những người nhập cư đó đã phát triển
13 thuộc địa nhỏ thành quốc gia hơn 300 người",

"Quá nhiều bác sĩ giỏi đã mất việc.
Có quá nhiều bác sĩ khoa sản không thể làm
chuyện ấy với vợ trên khắp đất nước này",
"Xin cảm ơn thủ tướng. Cảm ơn ngài đã tổ chức tốt hội nghị OPEC",
Bush phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC
ở Australia tháng 9 năm 2007

Trực tiếp,
gián tiếp

Có lời, phi
ngôn ngữ

Cùng hay khác
cơ quan

Nên
cho bú
sữa
mẹ

Cái
BÌNH
đẹp
quá!!!

Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng thuyết trình

Giao tiếp là xây
dựng một bản
thông điệp sau
đó gửi đi với hy
vọng người nhận
sẽ hiểu thông
điệp đó.

Gửi

Nhận
Giải mã

Mã hoá

Hiểu

Ý tưởng

Hồi đáp
Người gửi

Người nhận

Nhiễu

Hồi đáp
Giải mã
Người gửi

Thông
điệp

Giải mã
Hồi đáp
Người nhận

Tính khí
khác nhau

Cá nhân
khác nhau

Trình độ
khác nhau
Nhu cầu, sở
thích khác
nhau

Nói không rõ,
nói nhanh

Nói câu dài
quá

Không chú ý
người nghe

PHỞ luôn
nhiều
nước hơn
CƠM!!!

Cơm nguội
của
mình….

Không chú ý

Nghe mà
không nhớ

Nghe mà
truyền đạt
không đúng

Không phải lúc nào cũng đơn giản

Có nội dung
ẩn, khó hiểu

Đan xen tình
cảm, mong
muốn, nhu cầu

Kiế
ếm cho
ột
tao mộ
chuyế
ến
bay….

ĐỢI ĐẾN BỐ
MÀY THÌ MÀY
CŨNG CHẲNG
CÓ!!!

Hồ Xuân Hương

Đôi gò bồng
đảo sương còn
ngậm.
Một lạch đào
nguyên suối
chửa thông.

EM DANG O
TRUONG,
ANH DEN
GAP!!!

Kênh thông tin

Ngôn ngữ có lời

Ngôn ngữ cơ thể

H×nh ¶nh
55%

Giäng nãi
38%

Ng«n tõ
7%

Ồn ào, nhiều âm thanh

Thời tiết

Riêng tư

Thể diện

Suy diễn sai
Nhận thức khác nhau
Thời gian, không gian không...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng giao tiếp đỉnh cao - Người đăng: Tin Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
kỹ năng giao tiếp đỉnh cao 9 10 744