Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc điểm gì

Được đăng lên bởi vantri
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 29531 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Câu 7: Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc điểm gì? Sự cần thiết phải
đổi mới kỹ thuật điều hành công sở.
Trả lời:
Trước hết, ta cần tìm hiểu kỹ thuật điều hành là gì
 KỸ THUẬT ĐIỀU HÀNH.
- Là phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động;
- Là biện pháp có tính công nghệ vận dụng hoạt động của bộ máy quản lý để giải quyết công việc.
Vậy kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có những đặc điểm gì?
 ĐẶC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1.Kỹ thuật điều hành không ngừng được đổi mới và hiện đại hoá nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý thông
tin.
-Muốn nhận thức đúng các thông tin đa dạng và sử dụng chúng thì phải biết cách xử lý.
-Tăng cường vai trò của kỹ thuật hành chính trong xử lý thông tin
-Đòi hỏi các công sở hành chính phải kịp thời đổi mới công nghệ để kịp thời xử lý thông tin.
Ví dụ: Từ khi cổng thông tin tỉnh Hậu Giang đã xây dựng và đưa vào sử dụng tại địa chỉ:
www.haugiang.gov.vn. Kết quả bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành
của các cơ quan chính quyền, quản lý Nhà nước chuyên ngành ở các cấp, các địa phương trong tỉnh. Riêng
các website đã tạo ra một phương tiện hiện đại để phổ biến một cách đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan
đến hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang tới các hộ nông dân, các doanh
nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội...
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

Thông tin vào

Quá trình xử lý thông tin
Trong cơ quan

Thông tin ra

Sự phản hồi thông tin
2. Kỹ thuật hành chính hiện đại đang hướng vào mục tiêu nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính tốt
nhất cho người dân và cho quản lý nhà nước.
-Các biện pháp phục vụ nhân dân phải thay đổi cho hiệu quả, làm cho họ được tôn trọng
-Kỹ thuật hành chính đáp ứng yêu cầu hành chính mới, trình độ dân trí ngày càng cao.
-Xu hướng dân chủ đang là trào lưu lớn trên thế giới
-Tìm những biện pháp kỹ thuật mới để diều hành công việc hữu hiệu
-Thay đổi phong cách điều hành , phục vụ của các công sở.
Ví dụ, khi người dân cần mua nhà ở Bình Thạnh, có thể đến quận “nhấp chuột” là có thể biết tình
trạng nhà có giấy tờ chưa, có nằm trong quy hoạch không, ai là chủ sở hữu…chứ không cần thiết phải làm
các khâu, các bước rườm rà nặng về thủ tục như trước đây.Như vậy, công việc trở nên dễ dàng hơn, thuận
tiện hơn cho cả người dân và cán bộ làm công tác tiếp dân.
-Kỹ thuật vận động quần chúng, kiểm tra công việc…là kỹ thuật điều hành chính trong giao tiếp
nhân sự
3. Kỹ thuật điều hành hiện đại có x...
Câu 7: Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay đặc điểm ? Sự cần thiết phải
đổi mới kỹ thuật điều hành công sở.
Trả lời:
Trước hết, ta cần tìm hiểu kỹ thuật điều hành là gì
KỸ THUẬT ĐIỀU HÀNH.
- Là phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động;
- Là biện pháp có tính công nghệ vận dụng hoạt động của bộ máy quản lý để giải quyết công việc.
Vậy kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có những đặc điểm gì?
ĐC ĐIM CỦA KTHUẬT ĐIỀU HÀNH CÔNG S TRONG GIAI ĐON HIỆN NAY
1.Kỹ thuật điều hành không ngừng được đổi mới và hiện đại hoá nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý thông
tin.
-Muốn nhận thức đúng các thông tin đa dạng và sử dụng chúng thì phải biết cách xử lý.
-Tăng cường vai trò của kỹ thuật hành chính trong xử lý thông tin
-Đòi hỏi các công sở hành chính phải kịp thời đổi mới công nghệ để kịp thời xử lý thông tin.
dụ: Từ khi cổng thông tin tỉnh Hậu Giang đã xây dựng đưa vào sử dụng tại địa chỉ:
www.haugiang.gov.vn. Kết quả bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ch đạo, điều hành
của các quan chính quyền, quản Nhà nước chuyên ngành các cấp, các địa phương trong tỉnh. Riêng
các website đã tạo ra một phương tiện hiện đại để phổ biến một cách đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan
đến hoạt động ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang tới các h nông n, các doanh
nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội...
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
2. Kỹ thuật hành chính hiện đại đang hướng vào mục tiêu nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính tốt
nhất cho người dân và cho quản lý nhà nước.
-Các biện pháp phục vụ nhân dân phải thay đổi cho hiệu quả, làm cho họ được tôn trọng
-Kỹ thuật hành chính đáp ứng yêu cầu hành chính mới, trình độ dân trí ngày càng cao.
-Xu hướng dân chủ đang là trào lưu lớn trên thế giới
-Tìm những biện pháp kỹ thuật mới để diều hành công việc hữu hiệu
-Thay đổi phong cách điều hành , phục vụ của các công sở.
dụ, khi người dân cần mua nhà Bình Thạnh, có thể đến quận “nhấp chuột” thể biết tình
trạng nhà giấy tờ chưa, nằm trong quy hoạch không, ai chủ sở hữu…chứ không cần thiết phải làm
các khâu, các bước rườm nặng về thủ tục như trước đây.Như vậy, công việc trở nên dễ dàng hơn, thuận
tiện hơn cho cả người dân và cán bộ làm công tác tiếp dân.
-Kỹ thuật vận động quần chúng, kiểm tra công việc…là kỹ thuật điều hành chính trong giao tiếp
nhân sự
3. K thuật điều hành hiện đại xu hướng tăng cường áp dụng c phương tiện kỹ thuật mới
phương pháp điều hành mới.
-Trong hoạt động điều hành công sở cần không ngừng tăng cường số lượng, chất lượng công cụ kỹ
thuật.
dụ: UBND quận 1 được trang bị một hệ thống mạng diện rộng hoàn chỉnh với 4 máy chủ, 205
máy con, 13 mạng cục bộ, gần 100 máy in, 15 phân hệ chương trình chính (với hơn 100.000 hồ sơ được quản
lý và cập nhật) và đặc biệt là nguồn cơ sở dữ liệu khổng lồ bao gồm tất cả lĩnh vực quản lý hành chính
-Vừa áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vừa áp dụng các công cụ truyền thống, góp phần tạo điều kiện
cho cơ quan, công sở làm việc tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả.
1
Quá trình xử lý thông tin
Trong cơ quan
Thông tin ra
Thông tin vào
Sự phản hồi thông tin
Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc điểm gì - Trang 2
Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc điểm gì - Người đăng: vantri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc điểm gì 9 10 832