Ktl-icon-tai-lieu

Logistics cty Minh anh

Được đăng lên bởi dangduythanh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tổng hợp

Lời Mở Đầu
1 tầm quan trọng của vấn đề Logistics
Logistics là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của
hàng hoá, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con
người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường. Thật là khó khi phải hoàn thành việc
tiếp thị hay sản xuất mà không có sự hỗ trợ của logistics. Nó thể hiện sự hợp nhất của
thông tin liên lạc, vận tải, tồn kho, lưu kho, giao nhận nguyên vật liệu, bao bì đóng gói.
Trách hiệm vận hành của hoạt động logistics là việc tái định vị (theo mục tiêu địa lý) của
nguyên vật liệu thô, của công việc trong toàn quá trình, và tồn kho theo yêu cầu chi phí
tối thiểu có thể.
Cơ sở của Logistics có thể được hiểu như là việc có được đúng số lượng cần thiết ở
đúng thời điểm và với chi phí phù hợp. Nú là nghệ thuật, là một quá trình khoa học. Nú
phối hợp tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, quản lý vòng đời dự án, chuỗi cung
cấp và hiệu quả.
Trong kinh doanh, logistics có thể hiểu như việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực
bao hàm cả quá trình chu chuyển từ nhà ‘sản xuất gốc’ đến ‘người tiêu dùng cuối cựng’.
Chức năng chính của logistics bao gồm việc quản lý việc mua bán, vận chuyển, lưu kho
cùng với các hoạt động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động đó. Người
quản lý logistics kết hợp kiến thức tổng hợp của mỗi chức năng từ đó phối hợp các nguồn
lực trong tổ chức để vận hành. Có hai khác biệt cơ bản của logistics. Một thì đánh giá
một cách lạc quan, đơn giản coi đó như là sự chu chuyển ổn định của nguyên liệu trong
mạng lưới vận chuyển và lưu trữ. Hai thì coi đó là một sự kết hợp các nguồn lực (nhân
lực, vật lực..) để tiến hành quá trình.
Logistics trong quá trình sản xuất Thuật ngữ này ám chỉ quá trình logistics trong
các ngành công nghiệp. Mục đích của nó là đảm bảo mỗi

PHONEPASITH VONGPHAYSANE

Lớp : KDQT 47 A

Báo cáo thực tập tổng hợp
một máy móc thiết bị hay trạm làm việc được ‘nạp’ đủ sản phẩm với đúng số lượng, chất
lượng và đúng lúc.
Vấn đề như vậy không phải là chỉ liên quan đến việc vận chuyển, mà còn là phân
luồng và điều chỉnh các kênh xuyên suốt quá trình gia tăng giá trị và xoá bỏ những giá trị
không gia tăng. Logistics trong quá trình sản xuất được áp dụng cho cả những nhà máy
đang tồn tại hoặc mới được thành lập. Sản xuất chế tạo là một nhà máy với quá trình thay
đổi ổn định ( có thể hiểu là một nhà máy thì luôn phải hoạt động nhưng với một công suất
ổn định). Máy móc được thay đổi và thay mới. T...
Báo cáo thực tập tổng hợp
Lời Mở Đầu
1 tầm quan trọng của vấn đề Logistics
Logistics nghệ thuật khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của
hàng hoá, năng lượng, thông tin những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ con
người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường. Thật là khó khi phải hoàn thành việc
tiếp thị hay sản xuất không sự hỗ trợ của logistics. thể hiện sự hợp nhất của
thông tin liên lạc, vận tải, tồn kho, lưu kho, giao nhận nguyên vật liệu, bao đóng gói.
Trách hiệm vận hành của hoạt động logistics là việc tái định vị (theo mục tiêu địa lý) của
nguyên vật liệu thô, của công việc trong toàn quá trình, tồn kho theo yêu cầu chi phí
tối thiểu có thể.
Cơ sở của Logistics có thể được hiểu như là việc có được đúng số lượng cần thiết ở
đúng thời điểm với chi phí phù hợp. nghệ thuật, một quá trình khoa học.
phối hợp tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, quản vòng đời dự án, chuỗi cung
cấp và hiệu quả.
Trong kinh doanh, logistics thể hiểu như việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực
bao hàm cả quá trình chu chuyển từ nhà ‘sản xuất gốc’ đến ‘người tiêu dùng cuối cựng’.
Chức năng chính của logistics bao gồm việc quản việc mua bán, vận chuyển, lưu kho
cùng với các hoạt động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho c hoạt động đó. Người
quản lý logistics kết hợp kiến thức tổng hợp của mỗi chức năng từ đó phối hợp các nguồn
lực trong tổ chức để vận hành. hai khác biệt bản của logistics. Một t đánh giá
một cách lạc quan, đơn giản coi đó như sự chu chuyển ổn định của nguyên liệu trong
mạng lưới vận chuyển lưu trữ. Hai thì coi đó một s kết hợp các nguồn lực (nhân
lực, vật lực..) để tiến hành quá trình.
Logistics trong quá trình sản xuất Thuật ngữ này ám ch quá trình logistics trong
các ngành công nghiệp. Mục đích của nó là đảm bảo mỗi
Logistics cty Minh anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logistics cty Minh anh - Người đăng: dangduythanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Logistics cty Minh anh 9 10 469