Ktl-icon-tai-lieu

lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang

Được đăng lên bởi No Say
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 3499 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường cao đẳng Hóa Chất

Khoa kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một
vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao
động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến
đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con
người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức
lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia
sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiêp trả cho người lao động
tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao
động còn được hưởng một số thu nhập khác như: trợ cấp, BHXH, tiền thưởng.
Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên
giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao
động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động,
thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao
động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Là một sinh viên trong những năm học tập tại trường Cao Đẳng Hoá Chất
em đã tích luỹ được những vốn kiếm thức nhất định.Vớí mong muốn nâng cao
trình độ nhận thức,nghiên cứu một cách toàn diện về kế toán tiền lương vận dụng
trong thực tế. Đồng thời đóng góp một phần kiên thức của mình để giải quyết
những khó khăn trong công tác quản lý tiền lương….Được sự giúp đỡ tận tình
của thầy giáo hướng dẫn cùng toàn thể cán bộ trong công ty cổ phần Lâm Sản
Và Khoáng Sản Tuyên Quang em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài: “Kế toán tiền

Bùi Tiến Việt

1

KT11-k52

Trường cao đẳng Hóa Chất

Khoa kinh tế

lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và
khoáng Sản Tuyên Quang
.
Đề tài của em gồm có các phần như sau:
Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương .
Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương tại công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang.
Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán
tiền lương và các...
Trường cao đẳng Hóa Chất Khoa kinh tế
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa ttiềnơngmột
vấn đ rất quan trọng. Đó khoản thù lao cho công lao động của người lao
động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến
đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm ích đáp ứng nhu cầu của con
người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu t cơ bản quyết định quá trình sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phảii tạo sức
lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia
sản xuất kinh doanh.
Tiền lương biểu hiện bằng tiền doanh nghiêp trả cho người lao động
tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động họ đã cống hiến.
Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao
động còn được ởng một s thu nhập khác như: trợ cấp, BHXH, tiền thưởng.
Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên
giá thành sản phẩm, dịch v do doanh nghiệp sản xuất ra. Tchức sử dụng lao
động hợp lý, hạch toán tốt lao động tính đúng thù lao của người lao động,
thanh toán tiền lương các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao
động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
một sinh viên trong những năm học tập tại trường Cao Đẳng Hoá Chất
em đã tích luỹ được những vốn kiếm thức nhất định.Vớí mong muốn nâng cao
trình độ nhận thức,nghiên cứu một cách toàn diện về kế toán tiền lương vận dụng
trong thực tế. Đồng thời đóng góp một phần kiên thức của nh để giải quyết
những k khăn trong công tác quản lý tiền lương….Được sự giúp đỡ tận tình
của thầy giáo ớng dẫn cùng toàn thể cán b trong công ty cổ phần Lâm Sản
Khoáng Sản Tuyên Quang em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài: Kế toán tiền
Bùi Tiến Việt KT11-k52
1
lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang - Người đăng: No Say
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang 9 10 234