Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết quản lý nhà nước về Xã hội của Maxx Weber và Henry Fayol

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Quân
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 8097 lần   |   Lượt tải: 32 lần
BÀI TIỂU LUẬN
TÌM HIỂU HỌC THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ,VẬN DỤNG
HỌC THUYẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG GIAI
ĐOẠN HIỆN NAY

Trong công cuộc cải cách nền hành chính nước ta hiện nay, việc vận
dụng những học thuyết quản lý vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa tại Việt Nam và quản lý xã hội trong tình hình hiện nay là vô cùng
cấp bách và cần thiết.
Thuyết Quản lý hành chính là học thuyết hiện đại nhất, được áp dụng
rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới và đạt được khá nhiều thành tựu.
Tiêu biểu cho học thuyết này là hai học giả nổi tiếng Max Weber và Henry
Fayol. Một trong những đóng góp giá trị của M.Weber trong xã hội học
quản lý hành chính là lý thuyết về sự tổ chức trong xã hội hiện đại với khái
niệm cơ bản của nó là bộ máy nhiệm sở ( Bureaucracy) - hay còn gọi là bộ
máy quan liêu. Còn Herry Fayol đã được coi là người đặt nền móng cho lý
luận quản lý cổ điển , là “ một Taylor của Châu Âu ” và là người cha thực
sự của lý thuyết quản lý hiện đại ” (trong xã hội công nghiệp)
Việc tìm hiểu học thuyết quản lý hành chính nhằm thấy được nội
dung học thuyết cũng như những ưu, khuyết điểm của từng học thuyết, việc
áp dụng học thuyết quản lý hành chính vào quản lý nhà nước ta hiện nay
cũng như xu hướng cho những năm tiếp theo,phần nào đó giúp xây dựng
nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại nhằm phục vụ nhân dân và
lợi ích của xã hội.

I .HOÀN CẢNH THẾ GIỚI VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA HỌC THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH

Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Châu Âu
đặc biệt là Pháp và Đức đang trong giai đoạn công nghiệp phát triển mạnh
mẽ, số lượng nhà máy, xí nghiệp và công nhân tăng lên nhanh chóng. Kinh
tế tư bản hình thành và phát triển vượt bậc với nền tảng là cơ giới hóa .
Trong quá trình công nghiệp, đã ảnh hưởng tới công việc của con người, tới
công việc quản lý, đặt ra yêu cầu cách tiếp cận quản lý về một phương pháp
quản lý mới thay thế cho Học thuyết quản lý theo khoa học của Talor. Đó là
Học thuyết quản lý hành chính của M. Weber và H. Fayol

A. Tác giả Max Weber
Maximilian Carl Emil Weber (1864 -1920) là nhà kinh tế chính trị học xã
hội học người Đức , ông được nhìn nhận là một trong bốn người sáng lập
ngành xã hội học và quản trị công đương đại .M.Weber sống cùng thời với
H.Taylor và H.Fayol. Ông đã có những cống hiến kiệt xuất đối với lý luận tổ
chức quản lý phương Tây .
Ông là người am tường nền chính trị Đức , từng là cố vấn cho các nhà
thương thuyết Đức ...
BÀI TIỂU LUẬN
TÌM HIỂU HỌC THUYẾT QUẢN HÀNH CHÍNH ,VẬN DỤNG
HỌC THUYẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
HỘI CHỦ NGHĨA QUẢN XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG GIAI
ĐOẠN HIỆN NAY
Trong công cuộc cải cách nền hành chính nước ta hiện nay, việc vận
dụng những học thuyết quản vào xây dựng nhà nước pháp quyền hội
chủ nghĩa tại Việt Nam và quản lý xã hội trong tình hình hiện nay là vô cùng
cấp bách và cần thiết.
Thuyết Quản lý hành chính học thuyết hiện đại nhất, được áp dụng
rộng rãi nhiều quốc gia trên thế gii đạt được khá nhiều thành tựu.
Tiêu biểu cho học thuyết này hai học giả nổi tiếng Max Weber Henry
Fayol. Một trong những đóng góp giá trị của M.Weber trong hội học
quản hành chính thuyết về sự tổ chức trong hội hiện đại với khái
niệm bản củalà bộ máy nhiệm sở ( Bureaucracy) - hay còn gọi là bộ
máy quan liêu. Còn Herry Fayol đã được coi là người đặt nền móng cho
luận quản cổ điển , một Taylor của Châu Âu người cha thực
sự của lý thuyết quản lý hiện đại ” (trong xã hội công nghiệp)
Việc tìm hiểu học thuyết quản hành chính nhằm thấy được nội
dung học thuyết cũng như những ưu, khuyết điểm của từng học thuyết, việc
áp dụng học thuyết quản hành chính vào quản nhà nước ta hiện nay
cũng như xu hướng cho những năm tiếp theo,phần nào đó giúp xây dựng
nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại nhằm phục vụ nhân dân
lợi ích của xã hội.
Lý thuyết quản lý nhà nước về Xã hội của Maxx Weber và Henry Fayol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết quản lý nhà nước về Xã hội của Maxx Weber và Henry Fayol - Người đăng: Nguyễn Hải Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lý thuyết quản lý nhà nước về Xã hội của Maxx Weber và Henry Fayol 9 10 63