Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường quản trị của Samsung

Được đăng lên bởi Hà Vi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Môi Trường
Quản Trị

Nhóm:
Double A
1

Nội
Dung

SAMSUNG Electronics

Mô hình PEST

Mô Hình SWOT

Định hướng cho công ty

2

SAMSUNG Electronics
•
•

•
•

Samsung Electronics Co., Ltd
Ngành nghề
Điện tử tiêu dùng
Thiết bị viễn thông
Bán dẫn
Thiết bị gia đình
Thành lập:
1969 (Samsung
Electric Industries)
1988 (Samsung Electronics)
Trụ sở chính Suwon, tỉnh Gyeonggi,
Hàn Quốc

    Samsung Electronics là một bộ phận của tập đoàn kinh tế Samsung tập
đoàn lớn nhất Hàn Quốc ,Năm 2012, Samsung Electronics đạt doanh thu
187,8 tỷ USD, còn lợi nhuận sau thuế là 22,3 tỷ USD. Sự thành công ở trong
nước ,Samsung Electronics đã tiến hành mở rộng thị trường chi nhánh ra
khắp nước trên thế giới,trong đó có Việt Nam.
    Năm 1996 Công ty điện tử Samsung Vina là liên doanh giữa Công ty
cổ phần TIE và tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) được thành lập
Nội dung

3

Mô hình PEST
Political Factors

P
Economic Factors

Sociocutural Factors

E

S
T

Technological Factors

4

Political Factors
•

•

•

Thị trường lao động Hàn Quốc đông
đúc, có tay nghề. Vài năm gần đây, dân
số đang già hóa dẫn đến lực lượng sản
xuất giảm, thị trường bị thu hẹp, giảm
mức tiêu dùng trong nước. Samsung
Electronic quyết định phát triển các chi
nhánh tại các nước có dân số đông, trẻ
như Việt Nam, Singapor, Ấn Độ ...Đặc
biệt với Việt Nam - 1 nước nông nghiệp,
Samsung đã biết tận dụng chính sách
ưu đãi thuế trong giai đoạn mở cửa của
VN, thôn tính thị trường
Chính phủ Hàn Quốc đề ra các chính
sách tạo điều kiện để các công ty trong
nước phát triển , trong đó có Samsung
Electronics. Đặc biệt chú trọng các
ngành xương sống như công nghiệp
nặng và điện tử...
Môi trường chính trị 1 số nước :
Singapor, Việt Nam...ổn định, luôn ưu
tiên cho những dự án đầu tư từ các
doanh nghiệp nước ngoài, mức thuế có
thấp

Nhà máy : SamsungVina
-Tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn
Quốc chính thức có 3 nhà máy ở
Việt Nam: Thủ Đức (TP.HCM), Bắc
Ninh và Thái Nguyên
5

Sociocutural Factors
•
•

•

-Văn hóa Hàn Quốc luôn hướng đến hàng trong nước nên Samsung rất được người
Hàn Quốc ưa chuộng.
Văn hóa của một số nước khác là chuộng hàng ngoại hơn hàng nội, trong đó có Việt
Nam. Cũng có nhiều quốc gia công nghệ còn kém phát triển nên chưa thể sản xuất
được các sản phẩm công nghệ cao, giá thành lại phải chăng như Samsung =>
SAMSUNG chiếm lĩnh thị phần thế giới.
Dân số Hàn Quốc đang già hóa khiến cho Samsung mất dần 1 phần thị trường trong
nước, phải phát triển các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước có dân số trẻ.

"Theo vi...
1
Môi Trường
Quản Trị
Nhóm:
Double A
Môi trường quản trị của Samsung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường quản trị của Samsung - Người đăng: Hà Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Môi trường quản trị của Samsung 9 10 945