Ktl-icon-tai-lieu

môn kiến thức chung để thi thuế

Được đăng lên bởi hanhphuclaanh-bn2012
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 13 lần
QLHCNN về KT:
ĐN: QLNN về KT là sự qlý of NN đvới toàn bộ nền kt quốc dân = quyền lực NN thông wa
cchế qlý kt nhằm đbảo tốc độ tăng trưởng và ptriển of nền kt quốc dân, được t/hiện thông wa
cả 3 loại cơ wan lập pháp, hành pháp và tư pháp of NN.
I-Sự cần thiết khách quan of NN về qlý kt-tchính
a/ Trình bày ndung qlý nn về ktế:
Nền ktế ttrường định hướng xh cnghĩa ở VN là nền ktế ttrường có điều tiết-nền ktế ttrưuờng
có sự qlý vĩ mô of Nn theo định hướng xhội cnghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền ktế nước ta chịu
sự điều tiết of ttrường và chịu sự điều tiết of nnước (sự qlý of Nn). Sự qlý nnước đvới nền ktế
ttrường theo định hướng xhội cnghĩa ở VN là sự cần thiết khách quan, vì những lý do sau
đây:
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế of việc điều tiết of ttrường, bđảm t/hiện mục tiêu
ptriển ktế xhội đã đề ra.
Sự điều tiết of ttrường đvới sự ptriển ktế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví
dụ như về mặt ptriển hài hoà of xhội, thì bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết of ttrường.
Ttrường ko phải là nơi có thể đạt đc sự hài hoà trong việc pphối t/nhập xhội, trong việc nâng
cao c/lượng c/sống xhội, trong việc ptriển ktế xhội giữa các vùng… Cùng với việc đó, ttrường
cũng ko khắc phục những khuyết tật of nền ktế ttrường, những mặt trái of nền ktế ttrường đã
nêu ở on. Tất cả điều đó ko phù hợp và cản trờ việc t/hiện đầy đủ những mục tiêu ptriển ktếxh đã đề ra. Cho nên trong qtrình vận hành ktế, sự qlý nn đvới ktế ttrường theo định hướng
xhội cnghĩa là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng of sự điều tiết of
ttrường, đbảo mục tiêu ptriển ktế xh. Đó cũng là t/hiện nhvụ hàng đầu of qlý nn về ktế.
Thứ hai: = quyền lực, c/sách và sức mạnh ktế of mình. Nnước phải giải quyết những mâu
thuẫn lợi ích ktế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền ktế quốc dân.
Trong qtrình hđộng ktế, con người có mối qhệ với nhau. Lợi ích ktế là biểu hiện cụ thể of
mối qhệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan đến lợi ích of mình. Trong nền ktế
ttrường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích ktế riêng of mình. Nhưng, khối lượng ktế thì có hạn
và ko thể chia đều cho mọi người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra
những mâu thuẫn về lợi ích. Trong nền ktế ttrường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các dn với nhau on thương trường.
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các dn
- Mâu thuẫn giữa người sx kd với toàn thể cộng đồng trong việc sdụng tài nguyên và
mtrường, ko tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng những hhoá ...
QLHCNN về KT:
ĐN: QLNN về KT là sự qlý of NN đvới toàn bộ nền kt quốc dân = quyền lực NN thông wa
cchế qlý kt nhằm đbảo tốc độ tăng trưởng và ptriển of nền kt quốc dân, được t/hiện thông wa
cả 3 loại cơ wan lập pháp, hành pháp và tư pháp of NN.
I-Sự cần thiết khách quan of NN về qlý kt-tchính
a/ Trình bày ndung qlý nn về ktế:
Nền ktế ttrường định hướng xh cnghĩa VN nn ktế ttrường điều tiết-nền ktế ttrưuờng
có sự qlý vĩ mô of Nn theo định hướng xhội cnghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền ktế nước ta chịu
sự điều tiết of ttrường và chịu sự điều tiết of nnước (sự qlý of Nn). Sự qlý nnước đvới nền ktế
ttrường theo định hướng xhội cnghĩa VN sự cần thiết khách quan, những do sau
đây:
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế of việc điều tiết of ttrường, bđảm t/hiện mục tiêu
ptriển ktế xhội đã đề ra.
Sự điều tiết of ttrường đvới sự ptriển ktế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví
dụ như về mặt ptriển hài hoà of xhội, thì bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết of ttrường.
Ttrường ko phảinơi có thể đạt đc sự hài hoà trong việc pphối t/nhập xhội, trong việc nâng
cao c/lượng c/sống xhội, trong việc ptriển ktế xhội giữa các vùng… Cùng với việc đó, ttrường
cũng ko khắc phục những khuyết tật of nền ktế ttrường, những mặt trái of nền ktế ttrường đã
nêu on. Tất c điều đó ko phù hợp và cản trờ việc t/hiện đầy đủ những mục tiêu ptriển ktế-
xh đã đ ra. Cho n trong qtrình vận hành ktế, sự qlý nn đvới ktế ttrường theo định hướng
xhội cnghĩa cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng of sự điều tiết of
ttrường, đbảo mục tiêu ptriển ktế xh. Đó cũng là t/hiện nhvụ hàng đầu of qlý nn về ktế.
Thứ hai: = quyền lực, c/sách sức mạnh ktế of mình. Nnước phải giải quyết những mâu
thuẫn lợi ích ktế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền ktế quốc dân.
Trong qtrình hđộng ktế, con người mối qhệ với nhau. Lợi ích ktế biểu hiện cụ thể of
mối qhệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan đến lợi ích of mình. Trong nn ktế
ttrường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích ktế riêng of mình. Nhưng, khối lượng ktế thì có hạn
ko thể chia đều cho mọi người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích t đó phát sinh ra
những mâu thuẫn về lợi ích. Trong nền ktế ttrường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các dn với nhau on thương trường.
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các dn
- Mâu thuẫn giữa người sx kd với toàn thể cộng đồng trong việc sdụng tài nguyên
mtrường, ko tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng những hhoá dvụ kém chất
lượng, đe do sức khoẻ cộng đồng: trong việc xâm hại trật tự, an toàn xhội, đe doạ an ninh
quốc gia vì hđộng sx kd of mình.
- Ngoài ra, còn nhiều mâu thuẫn khác nữa nhưu thuẫn về lợi ích ktế giữa nhân; công
dân với Nnưc, giữa các địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp với nhau trong qtrình
hđộng ktế of đnước.
- Những mâu thuẫn này tính phổ biến, thường xuyên tính căn bản liên quan đến
quyền lợi “về sống-chết of con người”. đến sự ổn định ktế-xh. Chỉ có nn mới có thể giải quyết
được các mâu thuãn đó, điều hoà lợi ích of các bên.
Thứ ba, tính khó khăn phức tạp of sự nghiệp kt
Để t/hiện bất kỳ một hđộng nào cũng phải giải đáp các câu hỏi: Có muốn làm ko? Có biết làm
ko? Có phương tiện để t/hiện ko? Có hoàn cảnh để làm ko? Nghĩa là, cần có những đkiện chủ
quan và khách quan tương ứng. Nói cụ thể và để hiểu, làm ktế nhất là làm giầu phải có ít nhất
các đkiên: ý chí làm giàu, trí thức làm giàu, phương tiện sx kd và mtrường kd. Ko phải công
dân nào cũng đc đkiện on để tiến hành làm ktế, làm giàu. S can thiệp of nn rất cần
thiết trong việc hỗ trợ công dân có những đkiện cần thiết t/hiện sự nghiệp ktế.
Thứ tư, tính gcấp trong ktế và bản chất gcấp of nn
Nn hình thành từ khi xh có gcấp. Nn bao gicũng đại diện lợi ích of gcấp thống trị nhất định
trong đólợi ích ktế. Nn xh cn VN đại diện cho lợi ích dtộcndân, Nn of tann of dân,
môn kiến thức chung để thi thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn kiến thức chung để thi thuế - Người đăng: hanhphuclaanh-bn2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
môn kiến thức chung để thi thuế 9 10 676