Ktl-icon-tai-lieu

Moon Toán

Được đăng lên bởi Daylight Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

CỔNG LUYỆN THI TRỰC TUYẾN

§ÆNG VIÖT HïNG

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia !

Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA – MOON.VN
[Môn Toán – Đề tham khảo số 01]
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT CHỈ CÓ TẠI WEBSITE MOON.VN
[Link Khóa học: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2015]
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

x +1
, ( C ) và đường thẳng d : y = x + m
x−2

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) đã cho.
b) Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn
(T ) : x 2 + y 2 − 3 y = 4 .
π

sin 2 x − cos 2 x + 4 2 sin  x +  − 3cos x
4

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
= 1.
cos x − 1
1

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

2x + 1
dx.
2x + 4

∫ (2 x + 1)
0

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Tìm số phức z thỏa mãn các điều kiện z + 1 − i = z và z 2 + 4 z − 2i là số thực.

(

)

b) Cho tập A = {0;1; 2;3; 4;5; 6} . Xét các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau thuộc tập A. Trong
các số ấy lấy ra 1 số. Tính xác suất để số đó chia hết cho 5.

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (1; 0; 0 ) , đường thẳng
x y z −1
= =
. Viết phương trình (P) đi qua A, cắt các trục tọa độ Oy, Oz tại B, C sao cho (P) song với
1 1
1
1
đường thẳng d và khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (P) bằng
.
6
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, SA = SB
d:

và ACB = 300 ; SA ⊥ SB. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng

3a
. Tính thể tích khối
4

chóp S.ABC theo a và cosin góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC).

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(−4; −2), ACB = 750 .
Đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình 2 x + y = 0 , D là điểm thuộc cạnh BC sao cho DC = 2DB. Tìm
tọa độ điểm A biết ADC = 600 và điểm A có hoành độ âm.

Câu 8 (1,0 điểm). Giải bất phương trình

x+2
2( x − x + 1)
4

2

≥

1
.
x −1

Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn xy ≥ 1 và z ≥ 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

x
y
z3 + 2
.
+
+
y + 1 x + 1 3( xy + 1)

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia !

Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1 (2,0 điểm).
 x ≠ 2
x +1
= x...
Khóa hc LUYN GII ĐỀ môn Toán – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: Lyhung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT quc gia !
CNG LUYN THI TRC TUYN
§ÆNG VIÖT HïNG
Moon Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Moon Toán - Người đăng: Daylight Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Moon Toán 9 10 751