Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp thống kê phân tích biến động Doanh thu củaCty bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi baduyueh
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2021 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ths. Trần Gia Tùng

Đề tài thực tập tốt nghiệp

LỜI GIỚI THIỆU
Đất nước đang trong thời kỳ quá độ đI lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh
tế phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Hoà nhịp
cùng đất nước các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn không ngừng đổi
mới theo con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển toàn diện về
cả lượng và về chất ,đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng GDP.
Công ty bánh kẹo HảI Hà cũng vậy, là một doanh nghiệp nhà nước
với bề dầy lịch sử hơn 30 năm công ty đã tạo cho mình một chỗ đứng vững
trên thị trường, một thương hiệu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng trong
nước.
Trong những năm qua cùng với sự chuyển mình của đất nước công
ty bánh kẹo Hải Hà đã có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất kinh
doanh. Sản lượng hàng hoá tiêu thụ bình quân khoảng trên 15000 tấn, đem
lại doanh thu trung bình là174911.87 triệu đồng,và lợi nhuận bình quân
khoảng 2 tỷ đồng /năm
Để đạt được những thành công, công ty đã không ngừng đổi mới
trong cả nhận thức và hành động. Tuy số vốn dành cho sản xuất kinh doanh
không lớn, nhưng công ty đã khéo léo sử dụng nguồn vốn này, kết hợp với
vốn vay ngân hnàg để đầu tư thích đáng cho việc cảI tiến quy trình công
nghệ, máy móc thiết bị cho sản xuất, tăng lương cho người lao động, tập
trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm nên kết quả thu về qua các
năm tăng cao tăng ổn định.
Công ty có ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình
độ, thạo tay nghề, làm việc hiệu quả nên đóng góp không nhỏ vào thành
công của công ty.
Cùng với việc đầu tư cho táI sản xuất để nâng cao lợi nhuận,công ty
luôn quan tâm đến lợi ích người tiêu dùng các sản phẩm bánh kẹo sản xuất
ra có chất lượng,giá cả hợp , vì vậy sản phẩm của công ty đã trở nên quen
thuộc với người tiêu dùng trong nước.
Phạm Đình Bá Duy

1
Lớp TF – 01

Ths. Trần Gia Tùng

Đề tài thực tập tốt nghiệp

Hiện nay, công ty đang có những kế hoạch và chiến lược phát triển
cho tương lai. Các chiến lược được vạch ra đồng bộ, có tính khả thi, tạo
tâm lý và một niềm tinvững chắc vào tương lai.
Bên cạnh những thành công mà công ty bánh kẹo HảI Hà đạt được
công ty cũng còn gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất kinh
doanh, trong đó có những vấn đề về vốn, công nghệ, năng lực sản xuất, thị
trường và trình độ tay nghề của công nhân. Một phần trong những kkhó
khăn đó là do cơ chế cũ để lại một phần do tính tất yếu trong sự phát triển
của cơ chế thị trường. Vốn của công ty còn hạn hẹp, máy móc thiết bị đã cũ
cần thay thế lại...
Ths. Trần Gia Tùng Đề tài thực tập tốt nghiệp
LỜI GIỚI THIỆU
Đất nước đang trong thời kỳ quá độ đI lên chủ nghĩa hội, nền kinh
tế phát triển theo chế thị trường sự quản của nhà nước. Hoà nhịp
cùng đất nước các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn không ngừng đổi
mới theo con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển toàn diện về
cả lượng và về chất ,đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng GDP.
Công ty bánh kẹo HảI cũng vậy, một doanh nghiệp nhà nước
với bề dầy lịch sử hơn 30 năm công ty đã tạo cho mình một chỗ đứng vững
trên thị trường, một thương hiệu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng trong
nước.
Trong những năm qua cùng với sự chuyển mình của đất nước công
ty bánh kẹo Hải đã rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất kinh
doanh. Sản lượng hàng hoá tiêu thụ bình quân khoảng trên 15000 tấn, đem
lại doanh thu trung bình là174911.87 triệu đồng,và lợi nhuận bình quân
khoảng 2 tỷ đồng /năm
Để đạt được những thành công, công ty đã không ngừng đổi mới
trong cả nhận thức và hành động. Tuy số vốn dành cho sản xuất kinh doanh
không lớn, nhưng công ty đã khéo léo sử dụng nguồn vốn này, kết hợp với
vốn vay ngân hnàg để đầu thích đáng cho việc cảI tiến quy trình công
nghệ, máy móc thiết bị cho sản xuất, tăng lương cho người lao động, tập
trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm nên kết quả thu về qua các
năm tăng cao tăng ổn định.
Công ty ban lãnh đạo và đội ngũ cán b công nhân viên trình
độ, thạo tay nghề, làm việc hiệu quả nên đóng góp không nhỏ vào thành
công của công ty.
Cùng với việc đầu tư cho táI sản xuất để nâng cao lợi nhuận,công ty
luôn quan tâm đến lợi ích người tiêu dùngc sản phẩm bánh kẹo sản xuất
ra chất lượng,giá cả hợp , vậy sản phẩm của công ty đã trở nên quen
thuộc với người tiêu dùng trong nước.
Phạm Đình Bá Duy
Lớp TF – 01
1
Một số phương pháp thống kê phân tích biến động Doanh thu củaCty bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp thống kê phân tích biến động Doanh thu củaCty bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: baduyueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Một số phương pháp thống kê phân tích biến động Doanh thu củaCty bánh kẹo Hải Hà 9 10 824