Ktl-icon-tai-lieu

Mức chiết khấu dành cho đại lý cấp 1

Được đăng lên bởi Phamxuantung88
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT FLOOR NHẬP KHẨU VÀ PHÂN
PHỐI SÀN GỖ CAO CẤP
Hiện nay chúng tôi đang phân phối độc quyền tại việt nam các dòng sản phẩm sàn gỗ chất
lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm bao gồm:
 Dòng sản phẩm siêu cao cấp tạo Ion âm Floorezt thương hiệu số 1 Singapore.
 Dòng sản phẩm thông thường Luxus.
Chúng tôi cần tìm đại lý bán sản phẩm sàn gỗ công nghiệp Luxus và Floorezt với các chính
sách như sau.

CHÍNH SÁCH GIÁ
1. Mức chiết khấu cơ bản :
Chiết khấu cơ bản : Chiết khấu 10.000 vnđ/m2 trên giá bán của bảng giá hiện hành.
2 . Chiết khấu theo doanh số, Thời hạn thanh toán công nợ, giá bán :
+ Chiết khấu theo doanh số tùy thuộc vào việc cam kết doanh số, đại lý sẽ được hưởng mức chiết
khấu thêm như sau :
Mức

Doanh số Tháng (m2)

Chiết khấu thêm(vnđ)

1
2
3
4

0 - 500
500 - 800
800 - 1000
1000 - 2000

10
15
20
30

Chiết khấu thêm : Tính dựa trên doanh số của các đơn hàng đã thanh toán và sẽ khấu trừ vào giá
trị của đơn hàng đầu tiên của tháng tiếp theo
+ Thực hiện cam kết doanh số sẽ tính từ Quý III năm 2015.
+ Giá bán : Đại lý không được bán ra với giá thấp hơn mức chiết khấu cơ bản.
+ VIỆT FLOOR đánh giá hiệu quả kinh doanh đại lý trong mỗi 6 tháng. Trường hợp doanh số
tích lũy của đại lý đạt dưới 80% doanh số cam kết, VIỆT FLOOR có quyền thay đổi chính sách
cho đại lý ( phạm vi phân phối, cơ chế phân phối,giá bán, mức thưởng…).
3. Hỗ trợ đăng ký dự án:
Đối với các khách hàng đã ký hợp đồng cam kết doanh số với nhà phân phối của VIỆT FLOOR
khi đăng ký các đơn hàng dự án sẽ được nhận thêm hỗ trợ từ VIỆT FLOOR cụ thể như sau :

+ Khách hàng đăng ký dự án đã chào sản phẩm sàn gỗ VIỆT FLOOR với những thông tin cụ thể
của dự án (Chủ đầu tư, nhà thầu, thông tin tiến độ cấp hàng, thông tin về người trúng thầu nếu
chủ đầu tư chọn nhà thầu khác... )với mức doanh số VIỆT FLOOR tối thiểu là 200m2 sẽ được hỗ
trợ 02% tổng giá trị đơn hàng nếu không trúng thầu cung cấp. Phần hỗ trợ này không dành cho
nhà thầu trúng thầu dự án.
+ Mỗi dự án sẽ chỉ có tối đa 02 khách hàng được đăng ký hỗ trợ, nếu số khách hàng đăng ký hỗ
trợ cùng một dự án lớn hơn 02 khách thì VIỆT FLOOR sẽ xét duyệt để chọn ra 02 khách hàng
được hỗ trợ.
+ Tư vấn thiết kế có đăng ký dự án khi đưa hàng VIỆT FLOOR vào trong thiết kế của dự án (căn
cứ vào bản vẽ, khối lượng thiết kế và con dấu trên bản vẽ) cũng sẽ được hỗ trợ 1% giá trị của
đơn hàng VIỆT FLOOR mà chủ đầu tư mua...

 !"#$
 !
"#$%&'()*+,%-.
/0%!%1%%&&'()*#234%567
/#89:7
;(<"=, +,+-./%&&'()*>?
#7
0!11
1. Mức chiết khấu cơ bản :
Chiết khấu cơ bản : Chiết khấu 10.000 vnđ/m
2
trên giá bán của bảng giá hiện hành.
2 . Chiết khấu theo doanh số, Thời hạn thanh toán công nợ, giá bán :
+ Chiết khấu theo doanh số tùy thuộc vào việc cam kết doanh số, đại lý sẽ được hưởng mức chiết
khấu thêm như sau :
Mức Doanh số Tháng (m
2
) Chiết khấu thêm(vnđ)
1 0 - 500 10
2 500 - 800 15
3 800 - 1000 20
4 1000 - 2000 30
Chiết khấu thêm : Tính dựa trên doanh số của các đơn hàng đã thanh toán và sẽ khấu trừ vào giá
trị của đơn hàng đầu tiên của tháng tiếp theo
+ Thực hiện cam kết doanh số sẽ tính từ Quý III năm 2015.
+ Giá bán : Đại lý không được bán ra với giá thấp hơn mức chiết khấu cơ bản.
+ @1ABC9DDE đánh giá hiệu quả kinh doanh đại lý trong mỗi 6 tháng. Trường hợp doanh số
tích lũy của đại lý đạt dưới 80% doanh số cam kết,@1ABC9DDE có quyền thay đổi chính sách
cho đại lý ( phạm vi phân phối, cơ chế phân phối,giá bán, mức thưởng…).
3. Hỗ trợ đăng ký dự án:
Đối với các khách hàng đã ký hợp đồng cam kết doanh số với nhà phân phối của @1ABC9DDE
khi đăng ký các đơn hàng dự án sẽ được nhận thêm hỗ trợ từ @1ABC9DDE cụ thể như sau :
Mức chiết khấu dành cho đại lý cấp 1 - Trang 2
Mức chiết khấu dành cho đại lý cấp 1 - Người đăng: Phamxuantung88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mức chiết khấu dành cho đại lý cấp 1 9 10 292