Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu của IBM về vai trò giám đốc tài chính

Được đăng lên bởi Trang Pét
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu mới nhất của IBM về vai trò của giám đốc tài chính
Nghiên cứu về Giám đốc tài chính (CFO) toàn cầu của IBM vừa công bố m ới đây cho thấy, các CFO
trên phạm vi toàn cầu đảm trách vai trò to lớn trong quyết định chi ến lược của doanh nghiêp. Báo
cáo cũng chỉ ra những khác biệt của các CFO ASEAN so với CFO toàn cầu, đồng thời cung cấp các
giải pháp để họ hoạt động hiệu quả hơn.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 1,900 CFO và nhân sự tài chính
cao cấp từ 81 quốc gia tại 35 lĩnh vực kinh tế, tập hợp nhiều nhất
quan điểm của các CFO trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ
nhất trong hàng thập kỷ qua. Kết quả của cuộc điều tra do Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh toàn cầu IBM
tiến hành vào năm 2009 cho thấy: hơn 60% CFO lên kế hoạch cho những thay
đổi lớn để phù hợp hơn môi trường kinh tế mới. Các CFO được hỏi
xếp việc “cung cấp thông tin đầu vào để lên chiến lược cho doanh
nghiệp” là quan trọng hàng đầu. Áp lực giảm chi phí lại không phải là
ưu tiên số một. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, có một khoảng cách khá
lớn trong hiệu quả hoạt động của tổ chức, chỉ 50% trong số họ cảm
thấy tổ chức tài chính của mình tỏ ra khá hiệu quả trong cung cấp
những thông tin kinh doanh cần thiết ở tầm chiến lược doanh nghiệp.
Các CFO toàn cầu và các chuyên gia tài chính cao cấp cho rằng, áp
lực ở 3 khâu: giảm chi phí cơ bản trong hoạt động doanh nghiệp, đưa
ra những quyết định nhanh và chính xác hơn và cung cấp thông tin
minh bạch cho các nhà đầu tư sẽ rất căng thẳng trong vòng 3 năm tới.
Gần 50 tổ chức thuộc các nước ASEAN tham gia vào cuộc khảo
sát. “Chưa bao giờ tầm quan trọng của một CFO có năng lực được
nhắc tới nhiều như trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa
qua” - ông Donald Maccorquodale, nhà lãnh đạo quản lý tài chính
thuộc IBM GTS khu vực ASEAN phát biểu. “Nghiên cứu của chúng
tôi cho thấy các CFO được kỳ vọng là người có vai trò lãnh đạo dựa
trên thực tế và có thể đưa lại những quyết định mang tầm chiến lược
căn cứ vào những phân tích sâu rộng, giúp chèo lái doanh nghiệp
vượt qua những thách thức kinh tế mới”. Các CFO ASEAN lẫn CFO
toàn cầu nhận thấy, vẫn có những khác biệt to lớn trong hoạt động
của tổ chức. Quan điểm CFO ASEAN trùng với quan điểm các CFO
toàn cầu, những người có vai trò nổi bật trong việc ra quyết định và
coi việc đưa ra quyết định hay tư vấn cho người ra quyết định của
công ty quan trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần là người
cấp thông tin, đặc biệt trong những thời điểm cải tổ hoặc đổi mới
công ty. Kết quả khảo sát cho thấy, ...
Nghiên cứu mới nhất của IBM về vai trò của giám đốc tài chính
Nghiên c u v Giám c tài chính (CFO) toàn c u c a IBM v a công b m i ây cho th y, các CFO đố đ
trên ph m vi toàn c u m trách vai trò to l n trong quy t nh chi n l c c a doanh nghiêp. Báo đả ế đị ế ượ
cáo c ng ch ra nh ng khác bi t c a các CFO ASEAN so v i CFO toàn c u, ng th i cung c p các ũ đ
gi i pháp h ho t ng hi u qu h n. để độ ơ
Nghiên cứu được thực hiện với hơn 1,900 CFO nhân sự tài chính
cao cấp từ 81 quốc gia tại 35 lĩnh vực kinh tế, tập hợp nhiều nhất
quan điểm của các CFO trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ
nhất trong hàng thập kỷ qua. Kết quả của cuộc điều tra do Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh toàn cầu IBM
tiến hành vào năm 2009 cho thấy: hơn 60% CFO lên kế hoạch cho những thay
đổi lớn để phù hợp hơn môi trường kinh tế mới. Các CFO được hỏi
xếp việc “cung cấp thông tin đầu vào để lên chiến lược cho doanh
nghiệp” là quan trọng hàng đầu. Áp lực giảm chi phí lại không phải là
ưu tiên số một. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, một khoảng cách khá
lớn trong hiệu quả hoạt động của tổ chức, chỉ 50% trong số họ cảm
thấy tổ chức tài chính của mình tỏ ra khá hiệu quả trong cung cấp
những thông tin kinh doanh cần thiết tầm chiến lược doanh nghiệp.
Các CFO toàn cầu các chuyên gia tài chính cao cấp cho rằng, áp
lực 3 khâu: giảm chi phí bản trong hoạt động doanh nghiệp, đưa
ra những quyết định nhanh chính xác hơn và cung cấp thông tin
minh bạch cho các nhà đầu tư sẽ rất căng thẳng trong vòng 3 năm tới.
Gần 50 tổ chức thuộc các nước ASEAN tham gia vào cuộc khảo
sát. “Chưa bao giờ tầm quan trọng của một CFO năng lực được
nhắc tới nhiều như trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa
qua” - ông Donald Maccorquodale, nhà lãnh đạo quản tài chính
thuộc IBM GTS khu vực ASEAN phát biểu. “Nghiên cứu của chúng
tôi cho thấy các CFO được kỳ vọng người vai trò lãnh đạo dựa
trên thực tế thể đưa lại những quyết định mang tầm chiến lược
căn cứ vào những phân tích sâu rộng, giúp chèo lái doanh nghiệp
vượt qua những thách thức kinh tế mới”. Các CFO ASEAN lẫn CFO
toàn cầu nhận thấy, vẫn những khác biệt to lớn trong hoạt động
của tổ chức. Quan điểm CFO ASEAN trùng với quan điểm các CFO
toàn cầu, những người vai trò nổi bật trong việc ra quyết định
coi việc đưa ra quyết định hay vấn cho người ra quyết định của
công ty quan trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần người
cấp thông tin, đặc biệt trong những thời điểm cải tổ hoặc đổi mới
công ty. Kết quả khảo sát cho thấy, các CFO ASEAN thực hiện việc
Nghiên cứu của IBM về vai trò giám đốc tài chính - Trang 2
Nghiên cứu của IBM về vai trò giám đốc tài chính - Người đăng: Trang Pét
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu của IBM về vai trò giám đốc tài chính 9 10 543