Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi eyehip-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực tập nghề nghiệp 2

Khoa Kinh Tế - QTKD

PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài:
Từ khi nền kinh tế nước ta xóa bỏ chế độ tập trung bao cấp, và chuyển hẳn sang
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thì trường đã tạo ra
những cơ hội cung như những thách thức cho các doanh nghiệp. Sự xuất hiện của
hàng loạt doanh nghiệp mới cùng với việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp hiện tại đã tạo nên một thị trường cạnh tranh gay
gắt.
Trong sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trưởng, có rất nhiều doanh nghiệp
thành công và cũng không ít những doanh nghiệp phải chịu thất bại. Vì vậy, để hoạt
động có hiêu quả, các doanh nghiệp cần phải xác định được phương hướng mục tiêu
sản xuất kinh doanh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình. Giải quyết vấn
đề đó chỉ có một cách là thông qua phân tích, nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình
và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên số liệu của kế toán tài chính.
Chỉ có thông qua nghiên cứu phân tích thì doanh nghiệp mới khai thác hết những
tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện. Qua nghiên cứu phân tích ta mới
thấy những nguyên nhân, nguồn gốc các vấn đề phát sinh và các giải pháp có thể cải
tiến quả lý và đưa doanh nghiệp của mình ngày cang phát triển hơn nữa đồng thời
đem lại lợi nhuận.
Nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản trị đánh giá đúng
đắn về các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để nắm bắt xu thế biến động của
thị trường và đồng thời có những điều chỉnh kịp thời để hạn chế những dủi do để đưa
doanh nghiệp ngày càng đi lên.
Với sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng mạnh mẽ của thị trường trong và ngoài
nước như hiện nay, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được tốt hơn, có
thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thì các doanh nghiệp
cần xem xét lại tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, tìm ra hướng đi
thích hợp cho mình. Một thị trường luôn chứa đựng những cạnh tranh khốc liệt, và
tiềm ẩn chính trong lòng nó nhiểu rủi do bất trắc. Chính vì lẽ đó, đồng thời với sự trao
đổi và được sự đồng ý của công ty, em đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp” Làm đề tài thực tập nghề
nghiệp 2 của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010, 2011 và 2012.
- Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Chiến
Công.
- Tìm hiểu nguyên nhần và đề xuất một ý kiên nhằm nâng...
 

 
Từ khi nn kinh tế nước ta a bỏ chế độ tập trung bao cấp, chuyển hẳn sang
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo chế thì trường đã tạo ra
những hội cung như nhng thách thức cho các doanh nghiệp. Sự xuất hiện của
hàng loạt doanh nghiệp mới cùng với việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp hiện tại đã tạo nên mt thị trường cạnh tranh gay
gắt.
Trong sản xuất kinh doanh theo chế th trưởng, rất nhiều doanh nghiệp
thành công cũng không ít những doanh nghiệp phải chịu thất bại. vậy, đ hoạt
động hiêu quả, các doanh nghiệp cần phải xác định được phương hướng mục tiêu
sản xuất kinh doanh s dụng hiệu quả các nguồn lực của mình. Giải quyết vấn
đề đó chỉ một cách thông qua phân tích, nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên số liệu của kế toán tài chính.
Chỉ thông qua nghiên cứu phân tích thì doanh nghiệp mới khai thác hết nhng
tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện. Qua nghiên cứu phân tích ta mới
thấy những nguyên nhân, nguồn gốc các vấn đề phát sinh các giải pháp thể cải
tiến quả đưa doanh nghiệp của mình ngày cang phát triển hơn nữa đồng thời
đem lại lợi nhuận.
Nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản tr đánh g đúng
đắn về các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để nắm bắt xu thế biến động của
thị trườngđồng thờinhững điều chỉnh kịp thời để hạn chế những dủi do để đưa
doanh nghiệp ngày càng đi lên.
Với sự cạnh tranh gay gắt ngày càng mạnh mẽ của thị trường trong ngoài
nước như hiện nay, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được tốt hơn,
thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong ngoài nước, t các doanh nghiệp
cần xem xét lại tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, tìm ra hướng đi
thích hợp cho mình. Một thị trường luôn chứa đựng những cạnh tranh khốc liệt,
tiềm ẩn chính trong lòng nó nhiểu rủi do bất trắc. Chính vì lẽ đó, đồng thời với sự trao
đổi được sự đồng ý của công ty, em đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp” Làm đề tài thực tập nghề
nghiệp 2 của mình.

- Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010, 2011 và 2012.
- Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Chiến
Công.
- Tìm hiểu nguyên nhần đề xuất một ý kiên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả
kinh doanh trong năm tới.

Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Người đăng: eyehip-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 10 380