Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần tập đoàn thiên long

Được đăng lên bởi Nguyen Hieu
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4831 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Khoa Quản trị kinh doanh
********

Bộ môn: Lý thuyết và thiết kế tổ chức

NGHIÊN CỨU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN THIÊN LONG

Mục lục

1

I.
GIỚI THIỆU CHUNG:
1. Giới thiệu sơ lược về tập đoàn:

a. Lịch sử hình thành:
-

Năm 1981, cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập.
Năm 1996, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính thức được thành

-

lập.
Cuối năm 1999, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long đã đầu tư xây dựng
nhà xưởng mới tại Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Quận Bình Tân) và
chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 05 năm 2000. Tháng 12/2003,
Công ty đầu tư mở rộng hoạt động, nâng diện tích sử dụng từ 0,5 ha lên

-

hơn 1,6 ha.
Năm 2001, Thiên Long đã được tổ chức DNV (Na Uy) cấp chứng chỉ

-

chất lượng ISO 9002.
Năm 2003, Thiên Long được tái cấp chứng chỉ ISO theo phiên bản mới,

-

ISO 9001:2000.
Tháng 03 năm 2005, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính thức
chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM Thiên Long với vốn điều lệ
là 100 tỷ đồng, thừa hưởng toàn bộ trách nhiệm và quyền lợi từ Công ty

-

TNHH SX -TM Thiên Long.
Tháng 10 năm 2005, Công ty Cổ phần Thiên Long Miền Bắc được
thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ
phần SX-TM Thiên Long góp 51%. Hoạt động chính của Công ty Thiên

-

Long Miền Bắc là sản xuất tập vở, bút chì gỗ và phấn không bụi.
Trong năm 2006, Công ty thực hiện phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu

-

cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên thành 120 tỷ đồng.
Năm 2007, Công ty tiến hành thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên
Dịch vụ và Thương mại Thiên Long Hoàn Cầu chuyên kinh doanh văn
phòng phẩm, với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Công ty góp 100% vốn điều

-

lệ của Thiên Long Hoàn Cầu.
Năm 2008, Công ty đăng ký với UBCKNN phát hành thêm 3.500.000
cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên thành 155 tỷ đồng. Ngay
sau đó, Công ty cũng đã tiến hành đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở

2

Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để đổi tên thành Công ty Cổ
-

phần Tập đoàn Thiên Long.
Ngày 19/11/2009, Công ty tiếp tục thành lập Công ty TNHH Một Thành
Viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam với vốn điều lệ là 20 tỷ
đồng, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, máy móc thiết bị văn phòng

-

và đồ dùng nội thất. Công ty góp 100% vốn điều lệ của Tân Lực.
Ngày 26/03/2010, cổ phiếu của TLG đã chính thức được niêm yết tại

sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2012, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 211.799.700.000 đồng.
a. Các dòng sản phẩm của công ty:
Sản phẩm cao cấp: Bút ...
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Khoa Quản trị kinh doanh
********
Bộ môn: Lý thuyết và thiết kế tổ chức
NGHIÊN CỨU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN THIÊN LONG
Mục lục
1
Nghiên cứu sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần tập đoàn thiên long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần tập đoàn thiên long - Người đăng: Nguyen Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nghiên cứu sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần tập đoàn thiên long 9 10 143