Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thị trường

Được đăng lên bởi Bui Anh Dao
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

GVHD : Nguyễn Phương Nam
Nhóm 5 Lớp Quản trị 7
Hệ Văn Bằng 2 - Khóa 13

ĐỀ TÀI:
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG
CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG
DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI
TẠI CO-OP MART Ở TP.HỒ CHÍ MINH

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN



ĐINH NGỌC HẬU ( Nhóm trưởng)
NGUYỄN VŨ LONG
PHẠM ĐỨC PHƯƠNG
TRẦN THÙY LINH
NGUYỄN VĂN DƯ
VŨ HÙNG
NGÔ ANH TUẤN
LÊ KIM BẢO



PHẠM ANH THƠ









NỘI DUNG:

Xác định vấn đề nghiên cứu

Xác định dữ liệu cần thu thập

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu

Thiết kế công cụ thu nhập dữ liệu

Xác định vấn đề nghiên cứu


Lý do nghiên cứu



Mục tiêu nghiên cứu



Phạm vi nghiên cứu
• Không gian: Quận 3, Quận 10, Quận Bình
Thạnh
• Thời gian: 3 tuần (từ ngày 24/04 
14/05/2011).

Xác định vấn đề nghiên cứu


Đối tượng và giới hạn nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu:
Các khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi của Co-op Mart
Các khách hàng tham gia mua sắm ở Co-op Mart có phiếu tính tiền
từ 200 ngàn đồng trở lên.
Giới hạn nghiên cứu: Đánh giá mức độ hài lòng thông qua các biến sau:
+, Mức giá hóa đơn được hưởng dịch vụ
+, Hình thức thanh toán.
+,Thời gian đáp ứng đơn hàng.
+, Chất lượng của hàng hóa khi vận chuyển.
+, Thủ tục giao nhận hàng.
+, Số lần sử dụng dịch vụ của khách hàng.
+, Thái độ của nhân viên giao hàng.

Xác định vấn đề nghiên cứu


Đối tượng và giới hạn nghiên cứu



Ý nghĩa của nghiên cứu đề tài

Xác định dữ liệu cần thu thập


Dữ liệu cần thu thập
 Các thông tin cá nhân.

 Sự hài lòng của khách hàng đối sau một thời gian sử dụng dịch
vụ giao hàng tận nơi tại Co-op Mart:
+ Mức độ tin cậy
+ Độ đảm bảo
+ Yếu tố hữu hình
+ Sự cảm thông
+ Độ phản hồi.

Xác định dữ liệu cần thu thập


Các biến nghiên cứu


Mức giá hóa đơn được hưởng dịch vụ.



Hình thức thanh toán.



Thời gian đáp ứng đơn hàng.



Chất lượng của hàng hóa khi vận chuyển.



Thủ tục giao nhận hàng.



Số lần sử dụng dịch vụ của khách hàng.



Thái độ của nhân viên giao hàng.

Xác định phương pháp nghiên cứu


Mô hình nghiên cứu

Xác định phương pháp nghiên cứu


Phương pháp thu thập dữ liệu
Phỏng vấn cá nhân trực tiếp
Các giả thiết đặt ra:
- Hóa đơn thanh toán trên 200 ngàn đồng
- Nhóm đối tượng ít thời gian, hạn chế khả năng đi
lại, số lượng hàng hóa nhiều.
- Giao hàng theo hóa đơn
- Khách hàng chủ động thời gian, địa điểm giao
hàng.
+, Ưu điểm:
+, Nhược điểm:

Xác định phương pháp nghiên cứu


Chọn mẫu nghiên cứu
Khách hàng chọn mẫu gồm: quận 3, 10, Bình Thạnh có
...
GVHD : Nguyễn Phương Nam
Nhóm 5 Lớp Quản trị 7
Hệ Văn Bằng 2 - Khóa 13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Nghiên cứu thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thị trường - Người đăng: Bui Anh Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu thị trường 9 10 156