Ktl-icon-tai-lieu

Nợ Công của Việt Nam giai đoạn 2009-2014

Được đăng lên bởi thaibinh15051996
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN HUẾ

Nợ công và những vấn đề
liên quan đến nợ công trong
giai đoạn 2009-2014
Nợ công và những vấn đề liên quan đến nợ công
trong giai đoạn 2009-2014

NGUYỄN PHƯỚC THÁI BÌNH

CHƯƠNG I: LỜI MỞ

Nguyễn Phước Thái Bình

ĐẦU

Page 1

Nợ công và những vấn đề liên quan đến nợ công trong giai đo ạn 2009-2014
1. Lí do chọn đề tài.
Trong quá trình quản lý xã hội và nền kinh tế, trong từng giai đoạn nhất định, Nhà
nước có lúc cần huy động nguồn lực nhiều hơn từ trong và ngoài nước. Nói cách khác,
khi các khoản thu truyền thống như thuế, phí, lệ phí không đáp ứng được các nhu cầu chi
tiêu, Nhà nước phải quyết định vay nợ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình và
chịu trách nhiệm trong việc chi trả khoản nợ đó, thường được gọi là nợ công.
Dư luận trong nước những ngày qua đang rất băn khoăn về vấn đề nợ công. Vậy nợ
công là gì, hậu quả của nó ra sao và cần nhìn nhận xem xét vấn đề này như thế nào?
Chúng ta có thể xem xét nó dưới một cách cụ thể sau đây.
2. Mục đích nghiên cứu.
Nhằm hiểu rõ hơn, nắm vững hơn về mặt lý thuyết và cơ sở ứng dụng của Nợ công, chính
sách điều chỉnh Nợ công. và đặc biệt là ứng dụng thực tiễn vào thực trạng tình hình biến
động Nợ công ở Việt Nam giai đoạn 2009-2014, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh
nghiệm, đưa ra một số giải pháp giúp giải quyết biến động Nợ công cho Việt Nam.
3. Phạm vi nghiên cứu.
Bản tin thống kê nợ cung cấp thông tin về nợ công của Việt Nam, gồm: nợ của Chính
phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh. Số liệu về nợ của chính quyền địa phương, nợ nước
ngoài của doanh nghiệp tự vay tự trả.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp tổng hợp số liệu: Sử dụng Hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính về
tổng nợ nước ngoài của Chính phủ Trung ương, các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.
5. Kết cấu đề tài
Gồm 5 chương :
Chương I : Lời mở đầu
Chương II : Cơ sở lí luận của việc nghiên cứu
Chương III : Thực trạng của Nợ công
Chương IV : Các giải pháp đảm bảo an toàn cho Nợ công

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Nguyễn Phước Thái Bình

Page 2

Nợ công và những vấn đề liên quan đến nợ công trong giai đo ạn 2009-2014
1. Khái niệm Nợ công
Khái niệm nợ công là một khái niệm tương đối phức tạp. Tuy nhiên, hầu hết những
cách tiếp cận hiện nay đều cho rằng, nợ công là khoản nợ mà Chính phủ của một quốc gia
phải chịu trách nhiệm trong việc chi trả khoản nợ đó. Chính vì vậy, thuật ngữ nợ công
thường được sử dụng cùng nghĩa với các thuật ngữ như nợ Nhà nước hay nợ Chính phủ.
Tuy nhiên, nợ công hoàn toàn khác với nợ quốc gia.
Nợ q...
ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN HUẾ
Nợ công và những vấn đề
liên quan đến nợ công trong
giai đoạn 2009-2014
Nợ công và những vấn đề liên quan đến nợ công
trong giai đoạn 2009-2014
NGUYỄN PHƯỚC THÁI BÌNH
CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
Nguy n Ph c Thái Bình ướ Page 1
Nợ Công của Việt Nam giai đoạn 2009-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ Công của Việt Nam giai đoạn 2009-2014 - Người đăng: thaibinh15051996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nợ Công của Việt Nam giai đoạn 2009-2014 9 10 424