Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi Tâm Lý Học Đại Cương

Được đăng lên bởi Natsuno Yuki
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 6 lần
2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA LUẬT KINH TẾ ( LUẬT HỌC )
SINH VIÊN BÙI THỊ QUỲNH TRANG
MSSV 13140131
LỚP 16LK01_02

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Đề Cương Ôn Thi Tâm Lý Học Đại Cương

Trường Đại Học Bình Dương

Vấn đề 6: Các giai đoạn của tư duy. Cho ví dụ vận dụng từng giai đoạn.
Bài làm
Để tìm hiểu vấn đề (…….….). Trước hết, chúng ta phải hiểu tâm lý học là gì ?
I. Tâm lý học là gì ? Ví dụ ?
Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó
là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể
chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người. Ngành này tập
trung vào loài người, tuy một vài khía cạnh của động vật cũng thỉnh thoảng được nghiên cứu. Động vật ở
đây có thể được nghiên cứu như là những chủ thể độc lập, hoặc – một cái nhìn gây tranh cãi hơn – được
nghiên cứu như một cách tiếp cận đến sự hiểu biết bộ máy tâm thần của con người (qua tâm lý học so
sánh). Tâm lý học được định nghĩa một cách rộng rãi như là "khoa nghiên cứu những hành vi và những
tiến trình tâm thần của con người".
Tâm lý học vừa được nghiên cứu một cách khoa học lẫn phi khoa học. Tâm lý học chủ đạo ngày nay
đa phần đặt nền tảng trên thuyết thực chứng, thông qua những phân tích định lượng và sử dụng những
phương pháp khoa học để thử và bác bỏ những giả thuyết. Tâm lý học có khuynh hướng chiết trung, sử
dụng và tiếp thu kiến thức thu thập được từ nhiều ngành khoa học khác để hiểu và lý giải hành vi của con
người. Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học:

Những yếu tố khách quan, chủ quan nào đã tạo ra tâm lý người.

Cơ chế hình thành, biểu hiện của tâm lý.
Tâm lý của con người hoạt động như thế nào ?

Nghiên cứu bản chất của các hiện tượng tâm lý, cả về mặt số lượng và chất lượng.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý đó ( như phát hiện các quy luật hình

thành, phát triển tâm lý, tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lý)
Nghiên cứu vai trò, chức năng của tâm lý đối với hoạt động của con người.

Do đối tượng tập trung nghiên cứu của tâm lý học là con người. Vậy tâm lý con người là gì ?
Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào nảo người thông qua chủ thể và có bản chất xã
hội lịch sử.
Phản ánh tâm lý: tạo ra “ hình ảnh tâm lý” ( bản sao chép hay bản chụp) về thế giới.
Ví dụ:
 Viên phấn được dùng để viết lên bảng đen để lại vết phấn trên bảng ngược lại bảng đen làm
mòn ( để lại vết) trên viên phấn ( phản ánh cơ...
2014 - 2015
TRƯỜNG
ĐẠI
HỌC
BÌNH
DƯƠNG
KHOA
LUẬT
KINH
TẾ
(
LUẬT
HỌC
)
SINH
VIÊN
BÙI
THỊ
QUỲNH
TRANG
MSSV
13140131
LỚP
16LK01_02
ĐỀ
CƯƠNG
ÔN
THI
M
HỌC
ĐẠI
CƯƠNG
Ôn Thi Tâm Lý Học Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi Tâm Lý Học Đại Cương - Người đăng: Natsuno Yuki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ôn Thi Tâm Lý Học Đại Cương 9 10 700