Ktl-icon-tai-lieu

Op Mini Statement

Được đăng lên bởi Hung Viet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XEM CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT
Tài khoản:020036265168
020036265168 ( VND ) - 020036265168
Chi tiết số dư
Số dư khả dụng: 87.610
Tổng số dư 87.610
Số dư đang phong tỏa 0
Danh sách giao dịch
Số tiền báo có

Ngày giao dịch

Ngày hiệu lực

Số tiền giao dịch

1

29-08-2015

31-08-2015

300.000

VND

2

29-08-2015

31-08-2015

200.000

VND

3

31-08-2015

31-08-2015

11

VND

4

01-09-2015

01-09-2015

-45.272

VND

5

01-09-2015

01-09-2015

-761.027

VND

6

01-09-2015

03-09-2015

500.000

VND

7

04-09-2015

04-09-2015

-470.000

VND

8

11-09-2015

11-09-2015

-485.000

VND

9

12-09-2015

12-09-2015

1.500.000

VND

10

13-09-2015

14-09-2015

-1.442.102

VND

Loại tiền

...
XEM CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT
Tài khoản:020036265168
020036265168 ( VND ) - 020036265168
Chi tiết số dư
Số dư khả dụng:
87.610
Tổng số dư
87.610
Số dư đang phong tỏa
0
Danh sách giao dịch
Số tiền báo có
Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Số tiền giao dịch Loại tiền
1
29-08-2015 31-08-2015 300.000
VND
2
29-08-2015 31-08-2015 200.000
VND
3
31-08-2015 31-08-2015 11
VND
4
01-09-2015 01-09-2015 -45.272
VND
5
01-09-2015 01-09-2015 -761.027
VND
6
01-09-2015 03-09-2015 500.000
VND
7
04-09-2015 04-09-2015 -470.000
VND
8
11-09-2015 11-09-2015 -485.000
VND
9
12-09-2015 12-09-2015 1.500.000
VND
10
13-09-2015 14-09-2015 -1.442.102
VND
Op Mini Statement - Người đăng: Hung Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Op Mini Statement 9 10 582