Ktl-icon-tai-lieu

OUTSOURCING FACTORY OF NIKE IN VIETNAM

Được đăng lên bởi lenguyen407-uel-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nike Global Manufacturing Data Export - Filters applied: (VIETNAM)
Factory Name
Product Type
Nike, Inc. Brand(s)
Events
ADORA FOOTWEAR LIMITED
FOOTWEARCONVERSE
ALL WELLS INTERNATIONAL
EQUIPMENTNIKE
College
ANNORA VIETNAM FOOTWEAR
FOOTWEARNIKE
ASIA GARMENT MANUFACTURER (VN) APPAREL NIKE
AURORA INDUSTRIAL(VIETNAM) FOOTWEAR
FOOTWEARCONVERSE
BRANCH #1 OF MAXPORT GARMENT JOINT
APPAREL
STOCKNIKE
COMPANY
BRANCH #2 OF MAXPORT GARMENT JOINT
APPAREL
STOCKNIKE
COMPANY
BRANCH #3 OF MAXPORT GARMENT JOINT
APPAREL
STOCKNIKE
COMPANY
CAN SPORTS VIETNAM CO., LTD
FOOTWEARNIKE
CAN SPORTS VIETNAM CO., LTD - TRANG
FOOTWEARNIKE
BANG BRANCH (T
CCH TOP (VN) CO., LTD.
APPAREL NIKE
College
CHANG SHIN VIETNAM CO., LTD. (STITCHING
FOOTWEARNIKE
2 SATELLITE FACTORY)
CHANG SHIN VIETNAM COMPANY, LTD.FOOTWEARNIKE
CHI NHANH CONG TY TNHH TY XUAN FOOTWEARCONVERSE
CONG TIEN GARMENT JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE
DEAN SHOES VIETNAM
FOOTWEARNIKE
DONA ORIENT VIETNAM
FOOTWEARNIKE
College
DONA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.
FOOTWEARNIKE
College
DONA STANDARD FOOTWEAR CO., LTDFOOTWEARNIKE
DONA VICTOR FOOTWEAR CO., LTD FOOTWEARNIKE
College
ECLAT TEXTILE CO., LTD
APPAREL NIKE
ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (VIETNAM)
APPAREL CO.,
NIKELTD
College
EVER TECH
FOOTWEARNIKE
FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LIMITED
APPAREL NIKE
College
FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO., LTD FOOTWEARCONVERSE
FRAMAS KOREA VINA CO., LTD
FOOTWEARNIKE
FREETREND VN INDUSTRIAL CO.LTD. FOOTWEARNIKE
College
GREEN VINA
APPAREL NIKE
College
HANSAE VIET NAM CO., LTD.
APPAREL NIKE
College
HONG FU (VIETNAM) FOOTWEAR LIMITED
FOOTWEARCONVERSE
(HFN)
HUNG LONG GARMENT AND SERVICE JOINT
APPAREL
STOCKNIKE,
COMPANY
CONVERSE
I.S VIETNAM CO., LTD
APPAREL NIKE
College
LONG AN EXPORT GARMENT JOINT STOCK
APPAREL
COMPANY
NIKE
(LASGE)
MAXPORT J.S.C
APPAREL NIKE
College
MOLAND CO., LTD
APPAREL NIKE
College
NAM THIEN COMPANY LIMITED
APPAREL NIKE
NGHI HUNG CO. LTD.
APPAREL CONVERSE
ORIENTAL GARMENT AN GIANG CO LTDAPPAREL NIKE
POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE LTD.FOOTWEARNIKE
College
POUYUEN VIETNAM COMPANY LTD.
FOOTWEARCONVERSE
PUNGKOOK (JOON SAIGON)
EQUIPMENTNIKE
QUANG VIET ENTERPRISE CO., LTD
APPAREL NIKE
QUOC HAI CO., LTD
APPAREL NIKE

S.J VINA CORPORATION
APPAREL NIKE
College
SAITEX INTERNATIONAL VIETNAM L.TDFOOTWEARCONVERSE
SAO KHUE
FOOTWEARNIKE
SON KHA SCREEN PRINTING CO. LTD APPAREL NIKE
SPRING PRINTING CO LTD
APPAREL NIKE
TAE KWANG VINA
FOOTWEARNIKE
TAE KWANG VINA (SATELLITE)
FOOTWEARNIKE
TAE KWANG VINA JOINT STOCK COMPANY'S
FOOTWEARNIKE
BRANCH
TTG CO. LTD.
APPAREL NIK...
Nike Global Manufacturing Data Export - Filters applied: (VIETNAM)
Factory Name
Product Type
Nike, Inc. Brand(s)
Events
ADORA FOOTWEAR LIMITED
FOOTWEAR
CONVERSE
ALL WELLS INTERNATIONAL
EQUIPMENT
NIKE College
ANNORA VIETNAM FOOTWEAR
FOOTWEAR
NIKE
ASIA GARMENT MANUFACTURER (VN) APPAREL NIKE
AURORA INDUSTRIAL(VIETNAM) FOOTWEAR
FOOTWEAR
CONVERSE
BRANCH #1 OF MAXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE
BRANCH #2 OF MAXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE
BRANCH #3 OF MAXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE
CAN SPORTS VIETNAM CO., LTD
FOOTWEAR
NIKE
CAN SPORTS VIETNAM CO., LTD - TRANG BANG BRANCH (T
FOOTWEAR
NIKE
CCH TOP (VN) CO., LTD. APPAREL NIKE College
CHANG SHIN VIETNAM CO., LTD. (STITCHING 2 SATELLITE FACTORY)
FOOTWEAR
NIKE
CHANG SHIN VIETNAM COMPANY, LTD.
FOOTWEAR
NIKE
CHI NHANH CONG TY TNHH TY XUAN
FOOTWEAR
CONVERSE
CONG TIEN GARMENT JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE
DEAN SHOES VIETNAM
FOOTWEAR
NIKE
DONA ORIENT VIETNAM
FOOTWEAR
NIKE College
DONA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.
FOOTWEAR
NIKE College
DONA STANDARD FOOTWEAR CO., LTD
FOOTWEAR
NIKE
DONA VICTOR FOOTWEAR CO., LTD
FOOTWEAR
NIKE College
ECLAT TEXTILE CO., LTD APPAREL NIKE
ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (VIETNAM) CO., LTD
APPAREL NIKE College
EVER TECH
FOOTWEAR
NIKE
FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LIMITED
APPAREL NIKE College
FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO., LTD
FOOTWEAR
CONVERSE
FRAMAS KOREA VINA CO., LTD
FOOTWEAR
NIKE
FREETREND VN INDUSTRIAL CO.LTD.
FOOTWEAR
NIKE College
GREEN VINA APPAREL NIKE College
HANSAE VIET NAM CO., LTD. APPAREL NIKE College
HONG FU (VIETNAM) FOOTWEAR LIMITED (HFN)
FOOTWEAR
CONVERSE
HUNG LONG GARMENT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
APPAREL NIKE, CONVERSE
I.S VIETNAM CO., LTD APPAREL NIKE College
LONG AN EXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY (LASGE)
APPAREL NIKE
MAXPORT J.S.C APPAREL NIKE College
MOLAND CO., LTD APPAREL NIKE College
NAM THIEN COMPANY LIMITED APPAREL NIKE
NGHI HUNG CO. LTD. APPAREL CONVERSE
ORIENTAL GARMENT AN GIANG CO LTD
APPAREL NIKE
POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE LTD.
FOOTWEAR
NIKE College
POUYUEN VIETNAM COMPANY LTD.
FOOTWEAR
CONVERSE
PUNGKOOK (JOON SAIGON)
EQUIPMENT
NIKE
QUANG VIET ENTERPRISE CO., LTD APPAREL NIKE
QUOC HAI CO., LTD APPAREL NIKE
OUTSOURCING FACTORY OF NIKE IN VIETNAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OUTSOURCING FACTORY OF NIKE IN VIETNAM - Người đăng: lenguyen407-uel-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
OUTSOURCING FACTORY OF NIKE IN VIETNAM 9 10 889