Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính về công ty cổ phần đại lí vận tải safi

Được đăng lên bởi Ty Tý
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

GVHD: Ths.Bùi Đức Nhã
Nhóm nghiên cứu : 29
Nhóm học : 01 (Thứ 3 ca 1)

Tp.HCM, tháng 4 năm 2014
1

Danh sách thành viên nhóm
1. Lê Minh Trí_21102123 (nhóm trưởng)
2. Nguyễn Hữu Trí _B1100172
3. Lê Thị Kim Trinh_21102250

MỤC LỤC
2

LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................4
1.
2.
3.
4.
5.

Lời mở đầu...............................................................................................................4
Mục tiêu phân tích...................................................................................................4
Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4
Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................5
Tài liệu tham khảo...................................................................................................5

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY................................................6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thông tin khái quát..................................................................................................6
Quá trình hình thành và phát triển...........................................................................6
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.........................................................................7
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý..................7
Định hướng phát triển..............................................................................................9
Các rủi ro.................................................................................................................9

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY..........................11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tình hình tài sản và nguồn vốn...............................................................................11
Tình hình và khả năng thanh toán...........................................................................16
Phân tích báo cáo luân chuyển tiền tệ......................................................................20
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.....................................................................23
Phân tích nhóm chỉ số khả năng sinh lời.........................................
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
GVHD: Ths.Bùi Đức Nhã
Nhóm nghiên cứu : 29
Nhóm học : 01 (Thứ 3 ca 1)
Tp.HCM, tháng 4 năm 2014
1
Phân tích báo cáo tài chính về công ty cổ phần đại lí vận tải safi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính về công ty cổ phần đại lí vận tải safi - Người đăng: Ty Tý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính về công ty cổ phần đại lí vận tải safi 9 10 846