Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích môi trường và hoạch định chiến lược

Được đăng lên bởi nhantien01
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 04
1) Nguyễn Công Thanh,
MSSV: 1TQA09063
2) Lê Trọng Triển,
MSSV: 1TQA09081
3) Đỗ Thanh Hoàng,
MSSV: 1TQA09032
4) Phạm Hữu Đông,
MSSV: 1TQA09016
5) Vũ Văn Hạnh,
MSSV: 1TQA09022
6) Phạm Phương Tùng,
MSSV: 1TQA09089
7) Nguyễn Minh Quang,
MSSV: 1TQA09050
8) Đặng Quang Phước,
MSSV: 1TQA09018
9) Huỳnh Lê Dương Thùy, MSSV: 1TQA09071
10) Nguyễn Thị Phi Thanh, MSSV: 0723064
11) Trần Đình Toản,
MSSV: 0723016

Tên gọi: 

Công ty cổ phần Sơn Hà 

Tên tiếng Anh:  Son Ha Joint Stock Company
Địa chỉ: 

Bình Đức, Bình hòa , Thuận An, Binh Dương 

Điện thoại: 

84­0650 ­ 3767788 

Fax: 

84­0650 ­ 3767789

Email:  sonha.co@vnn.vn
Logo hiện nay:
 

- ­  Thành  lập  :  14/03/2005    Giấy    CNĐKKD  CTY  CỔ  PHẦN    SỐ: 

460333144 , tại Bình Dương
- ­ Địa chỉ : Bình Đức, Bình hòa , Thuận An, Binh Dương 
- ­ Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần vốn trong nước
- ­ Ngành nghề kinh doanh: Vận tải Container, khai thuê hải quan
- ­ Số lượng nhân viên:
-           + Nhân viên hành chánh là 15 người
-           + Lái xe và phụ xe : 66 người
-           + Số lượng nhân viên bảo trì : 10 người

- ­Năng  lực  hiện  tại:    có  trên  30  đầu  kéo  container  và  hơn    100 
rơmooc, sản lượng bình quân đạt được từ 1000­>1400 cont/tháng

Chủ Tịch HĐQT        
Kiêm Giám Đốc

Phó Giám Đốc Điều Hành

Điều hành xe

Kế toán trưởng

Phòng Nhân sự

Lái xe và phụ xe

Kế toán viên

Bô phận bảo trì

- “Công  cổ  phần  Sơn  Hà  không  ngừng  nỗ  lực  phấn  đấu  để  trở 
thành doanh nghiệp có vị thế trong lĩnh vực vận tải hàng hóa xuất 
nhập khẩu  ở Bình Dương và các tỉnh lân cận. Xây dựng một hệ 
thống  làm  việc  hiệu  quả  để  thông  qua  các  dịch  vụ  của  mình, 
mang lại sự thành công cho khách hàng, cổ đông, nhân viên công ty 
và đóng góp cho cộng đồng”.

SỨ MỆNH: “Mang đến những cung đường an toàn”
An  toàn  trên  những  chuyến  xe  chính  là  cam  kết  về  chất  lượng 
dịch vụ vận tải container hàng xuất nhập khẩu của Công ty

- ­  Làm  khách  hàng  hài  lòng:  Luôn  suy  nghĩ  và  hành  động  một  cách 

trung  thực  vì  lợi  ích  của  khách  hàng,  cung  cấp  dịch  vụ  có  chất 
lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.
- ­ Con người là cốt lõi: Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển 

tài  năng  của  các  cán  bộ  công  nhân  viên,  có  chế  độ  đãi  ngộ  xứng 
đáng cả về vật chất và tinh thần.
- ­ Chất lượng tốt nhất: Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong dịch vụ 

(bảo đảm thời gian giao hàng, và những chuyến xe an toàn)

Mức độ 
Các nhân tố bên ngoài
quan 
trọng
0.10
1...