Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH NGÀNH DỆT MAY

Được đăng lên bởi hut_3032
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đẳng cấp của thịnh vượng

Nộ i d u n g
Vị trí của ngành trong nền kinh tế
Tổng quan ngành
Các sản phẩm của ngành
Đặc thù của ngành
Cơ cấu tổ chức
Các nhân tố ảnh hưởng
Phân tích SWOT
Thông tin về các công ty niêm yết
trong ngành
Biểu đồ biến động giá chứng
khoán ngành dệt may
Triển vọng phát triển ngành

Tháng 7/ 2008

NGÀNH DỆT MAY
Vị trí của ngành trong nền kinh tế
Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các sản phẩm về may mặc
ngày càng hoàn thiện. Từ những nguyên liệu thô sơ, con người đã sáng tạo
ra những nguyên liệu nhân tạo để phục vụ cho nhu cầu sử dụng các sản
phẩm may mặc ngày càng phổ biến. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
cùng với những phát minh khoa học trong lĩnh vực công nghiệp đã giúp cho
ngành dệt may có sự phát triển vượt bậc. Quá trình phát triển của ngành dệt
may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các nước công nghiệp. Do
đó, các nước công nghiệp vẫn luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ ngành
dệt may nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đang
phát triển. Cùng với đó, dệt may cũng luôn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm
phán và giải quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các quốc
gia.
Ở Việt Nam, dệt may cũng là một trong những ngành được chú trọng phát
triển khi Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những ưu
thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn, khả năng thu
hồi vốn nhanh, Việt Nam có thể đẩy mạnh hoạt động của ngành dệt may để
vừa thu về giá trị xuất khẩu lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất
nước, vừa giải quyết được việc làm cho phần lớn người lao động.

Tổng quan ngành

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát
triển đáng kể với tốc độ trên dưới 20%/năm, kim ngạch xuất khẩu chiếm 15%
kim ngạch xuất khẩu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt
may trong năm 2007 tăng 17,9% so với năm 2006. Các sản phẩm chủ yếu
đều tăng như sợi toàn bộ tăng 11%; vải lụa thành phẩm tăng 8,9%; sản
phẩm quần áo dệt kim tăng 8,8%; quần áo may sẵn tăng 12,6%. Sự phát
triển ấn tượng của ngành may mặc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một
trong chín nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước xuất
khẩu hàng dệt may trên toàn thế giới. Dệt may đang vươn lên và tham gia
vào những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD của
Việt Nam, bên cạnh những mặt hàng khác như dầu thô, giày dép, thuỷ sản
v.v. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 7,8 tỷ USD,
tăng 33,4% ...
Đẳng cp ca thịnh vượng
Vị trí của ngành trong nền kinh tế
NGÀNH DỆT MAY
Trụ sở chính:
212 Trần Quang Khải (1 Lê Phụng Hiểu)
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84.4.8248686 / Fax: 84.4.9367082
Website: www.wss.com.vn
N
N
i
i
d
d
u
u
n
n
g
g
Vị trí của ngành trong nền kinh tế
Tổng quan ngành
Các sản phẩm của ngành
Đặc thù của ngành
Cơ cấu tổ chức
Các nhân tố ảnh hưởng
Phân tích SWOT
Thông tin về các công ty niêm yết
trong ngành
Biểu đồ biến động giá chứng
khoán ngành dệt may
Triển vọng phát triển ngành
Mọi chi tiết xin liên hệ
Cùng với sự phát triển của hội loài người, c sản phẩm về may mặc
ngày càng hoàn thiện. Từ những nguyên liệu thô sơ, con người đã sáng tạo
ra những nguyên liệu nhân tạo để phục vcho nhu cầu sdụng các sản
phẩm may mặc ngày ng phổ biến. Cuộc cách mạng khoa học k thuật
cùng với những phát minh khoa học trong lĩnh vực công nghiệp đã giúp cho
ngành dệt may sự phát triển vượt bậc. Quá trình phát triển của ngành dệt
may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các nước công nghiệp. Do
đó, các nước công nghiệp vẫn luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ ngành
dệt may nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đang
phát triển. Cùng với đó, dệt may cũng luôn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm
phán giải quyết các tranh chấp trong quan hthương mại giữa các quốc
gia.
Việt Nam, dệt may cũng một trong những ngành được chú trọng phát
triển khi Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những ưu
thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu không lớn, khả năng thu
hồi vốn nhanh, Việt Nam thể đẩy mạnh hoạt động của ngành dệt may để
vừa thu về giá trị xuất khẩu lớn, đáp ng nhu cầu phát triển kinh tế của đất
nước, vừa giải quyết được việc làm cho phần lớn người lao động.
Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát
triển đáng kể với tốc độ trên dưới 20%/năm, kim ngạch xuất khẩu chiếm 15%
kim ngạch xuất khẩu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt
may trong năm 2007 tăng 17,9% so với năm 2006. Các sản phẩm chủ yếu
đều tăng như sợi toàn bộ tăng 11%; vải lụa thành phẩm tăng 8,9%; sản
phẩm quần áo dệt kim tăng 8,8%; quần áo may sẵn tăng 12,6%. Sự phát
triển ấn tượng của ngành may mặc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một
trong chín ớc xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước xuất
khẩu hàng dệt may trên toàn thế giới. Dệt may đang vươn lên tham gia
vào những mặt hàng xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD của
Việt Nam, bên cạnh những mặt hàng khác như dầu thô, giày dép, thusản
v.v. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 7,8 tỷ USD,
tăng 33,4% so với năm 2006 và bằng khoảng 16% giá trị xuất khẩu hàng hoá
năm 2007. Hơn nữa, trong năm 2007, dệt may đã vượt qua dầu thô tr
thành mặt hàng mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.
Kể từ sau Hiệp định Thương mại Việt M đặc biệt khi Việt Nam trở
thành viên chính thức của WTO, thị trường thị phần xuất khẩu hàng may
mặc của Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đó, thị trường Mỹ đứng đầu
với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 4,5 tỷ USD (chiếm khoảng 57,7% tổng
kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2007); tiếp theo EU với 1,5 tỷ USD
(chiếm khoảng 19,2%) Nhật Bản. Ngoài ra còn các thtrường khác như:
Đài Loan, Canada, Hàn Quốc v.v. Đặc biệt sau khi Mỹ đã xóa bỏ hạn ngạch
cho hàng may mặc của Việt Nam vào đầu năm 2007 thì hàng may mặc của
Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đã tăng mạnh, tăng 46,7% so với năm 2006, lớn
hơn nhiều so với hàng Trung Quốc (chỉ tăng 23% so với năm 2006 khi xuất
sang thị trường Mỹ).
Tháng 7/ 2008
Tổng quan ngành
PHÂN TÍCH NGÀNH DỆT MAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH NGÀNH DỆT MAY - Người đăng: hut_3032
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÂN TÍCH NGÀNH DỆT MAY 9 10 51