Ktl-icon-tai-lieu

phân tích sự hiệu quả một mô hình tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Được đăng lên bởi lilas-le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Thanh Tâm
Mã sinh viên: 10D130179
Mã học phần: HH1301FECO1521

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH Ở VIỆT NAM
Tăng trưởng xanh bao gồm các hoạt động:Sản xuất và tiêu dùng bền vững ,xanh hóa kinh
doanh và thị trường, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, áp dụng thuế xanh ,đầu tư vào vốn tự
nhiên
Sau đây xin được giới thiệu sơ lược về 1 hoạt động cụ thể là xanh hóa kinh doanh và thị
trường. trong nội dung này của tăng trưởng xanh, phương pháp tiếp cận/ thực hiện là: phát triển
công nghiệp sinh thái và các hệ thống nền kinh tế tròn. Một trong những mô hình tăng trưởng
xanh áp dụng nội dung trên ở Việt Nam là mô hình vườn công nghiệp tại khu công nghiệp
Bourbon An Hòa (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) được xây dựng từ tháng 10/2009.
I.
Đôi nét về mô hình:
Trên thế giới, từ đầu những năm 1990, mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái đã
được khởi xướng như một hướng đi mới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trong
KCN sinh thái, cơ sở hạ tầng công nghiệp được thiết kế để tạo một chuỗi sinh thái hòa hợp với
hệ sinh thái tự nhiên. KCN sinh thái còn là mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp bảo toàn tài
nguyên, nhằm phát triển công nghiệp bền vững theo hướng giảm đến mức thấp nhất sự phát sinh
chất thải, đồng thời tăng tối đa khả năng tái sinh - tái sử dụng nguyên nhiên liệu và năng lượng.
Bourbon An Hòa được coi là KCN đầu tiên ở Việt Nam xây dựng theo những tiêu chí
này. Đây là khu công nghiệp có quy mô khá lớn, lên tới 1.020 ha, có thể tiếp nhận hàng trăm
doanh nghiệp, song có lẽ vì muốn tạo ấn tượng “xanh”, chủ đầu tư dự án (Liên doanh Công ty
Bourbon Tây Ninh, Công ty cổ phần Long Hậu và Công ty cổ phần Việt Âu) đã đặt tên là “Vườn
công nghiệp”. Nằm trên địa bàn xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bên trục đường
Xuyên Á nối TPHCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đi Campuchia, Bourbon An Hòa có vị trí
địa lý khá thuận lợi giúp các nhà đầu tư dễ dàng kết nối với các vùng nguyên liệu và thị trường
tiềm năng trong nước cũng như các quốc gia lân cận trong khu vực. Đồng thời, nhờ nằm cạnh
dòng sông Vàm Cỏ Đông, KCN này còn có lợi thế vận chuyển bằng đường thủy đến cảng Sài
Gòn, cảng Bourbon - Bến Lức.
Theo quy hoạch đã được phê duyệt, trong tổng diện tích 1.020 ha của vườn công nghiệp
này có 760 ha đất công nghiệp, 76 ha đất tái định cư, 184 ha xây dựng cảng, kho bãi. Giai đoạn 1
của dự án rộng 380 ha sẽ được hoàn thành trong 5 năm. Điểm nổi bật của vườn công nghiệp này
chính là những mảnh xanh của hệ sinh thái tự nhiên. Ngoài ...
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Thanh Tâm
Mã sinh viên: 10D130179
Mã học phần: HH1301FECO1521
MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH Ở VIỆT NAM
Tăng trưởng xanh bao gồm các hoạt động:Sản xuất và tiêu dùng bền vững ,xanh hóa kinh
doanh thị trường, xây dựng sở hạ tầng bền vững, áp dụng thuế xanh ,đầu vào vốn tự
nhiên
Sau đây xin được giới thiệu lược về 1 hoạt động cụ thể xanh hóa kinh doanh thị
trường. trong nội dung y của tăng trưởng xanh, phương pháp tiếp cận/ thực hiện là: phát triển
công nghiệp sinh thái các hệ thống nền kinh tế tròn. Một trong những hình tăng trưởng
xanh áp dụng nội dung trên Việt Nam nh vườn công nghiệp tại khu ng nghiệp
Bourbon An Hòa (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) được xây dựng từ tháng 10/2009.
I. Đôi nét về mô hình:
Trên thế giới, từ đầu những năm 1990, nh khu công nghiệp (KCN) sinh thái đã
được khởi xướng như một hướng đi mới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trong
KCN sinh thái, sở hạ tầng công nghiệp được thiết kế để tạo một chuỗi sinh thái hòa hợp với
hệ sinh thái tự nhiên. KCN sinh thái còn hình tổ chức sản xuất công nghiệp bảo toàn tài
nguyên, nhằm phát triển công nghiệp bền vững theo hướng giảm đến mức thấp nhất sự phát sinh
chất thải, đồng thời tăng tối đa khả năng tái sinh - tái sử dụng nguyên nhiên liệu và năng lượng.
Bourbon An Hòa được coi KCN đầu tiên Việt Nam xây dựng theo những tiêu chí
này. Đây khu công nghiệp quy khá lớn, lên tới 1.020 ha, thể tiếp nhận hàng trăm
doanh nghiệp, song lẽ muốn tạo n tượng “xanh”, chủ đầu dự án (Liên doanh Công ty
Bourbon Tây Ninh, Công ty cổ phần Long Hậu và Công ty cổ phần Việt Âu) đã đặt tên là “Vườn
công nghiệp”. Nằm trên địa bàn An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bên trục đường
Xuyên Á nối TPHCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đi Campuchia, Bourbon An Hòa vị trí
địa khá thuận lợi giúp các nhà đầu dễ dàng kết nối với các vùng nguyên liệu thị trường
tiềm năng trong nước cũng như các quốc gia lân cận trong khu vực. Đồng thời, nhờ nằm cạnh
dòng sông Vàm Cỏ Đông, KCN này còn lợi thế vận chuyển bằng đường thủy đến cảng Sài
Gòn, cảng Bourbon - Bến Lức.
Theo quy hoạch đã được phê duyệt, trong tổng diện tích 1.020 ha của vườn công nghiệp
này có 760 ha đất công nghiệp, 76 ha đất tái định cư, 184 ha xây dựng cảng, kho bãi. Giai đoạn 1
của dự án rộng 380 ha sẽ được hoàn thành trong 5 năm. Điểm nổi bật của vườn công nghiệp này
chính những mảnh xanh của hệ sinh thái tự nhiên. Ngoài 15% diện tích chung bắt buộc dành
cho cây xanh, mỗi dự án xây dựng nhà máy tại đây chỉ được sử dụng tối đa 70% đất xây dựng,
30% còn lại được dành cho diện tích xanh. Nhà máy xử nước thải của vườn công nghiệp
công suất dự kiến 40.000 m3/ngày đêm (trong đó, giai đoạn 1 công suất thiết kế 20.000
m3/ngày đêm). Nước thải sau khi xử lý sẽ được dẫn vào các dòng kênh nội bộ - nơi sẽ nuôi trồng
nhiều loại sinh vật để vừa làm sạch nước một cách tự nhiên, vừa kiểm soát chất lượng nước thải
sau xử lý.
Chủ đầu cam kết không y dựng h tầng xung quanh KCN cũng như không cho
doanh nghiệp thuê đất ven KCN để kiểm soát chặt chẽ việc các doanh nghiệp lắp đặt đường ống
xả thải ra thẳng môi trường; đồng thời giữ lại hệ thốngy xanh tự nhiên hiệu hữu và nỗ lực tối
đa để bảo tồn các hệ sinh thái xung quanh KCN. Các nhà máy trong vườn công nghiệp sẽ cộng
tác với nhau trên cơ sở phối hợp, trao đổi các loại sản phẩm phụ; tái sinh, tái chế, tái sử dụng sản
phẩm phụ tại nhà máy này với các nhà máy khác, theo hướng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Ngoài ra, để tạo mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng dân cư trong khu vực, chủ đầu tư đã có sáng
kiến mời người dân đóng góp 15% vốn vào tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng của dự án.
II. Đánh giá:
1
phân tích sự hiệu quả một mô hình tăng trưởng xanh ở Việt Nam - Trang 2
phân tích sự hiệu quả một mô hình tăng trưởng xanh ở Việt Nam - Người đăng: lilas-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phân tích sự hiệu quả một mô hình tăng trưởng xanh ở Việt Nam 9 10 746