Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu điều tra doanh nghiệp

Được đăng lên bởi My My
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP
VỀ CHI PHÍ LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XNK VIỆT NAM

Kính gửi: Quý Ông/Bà lãnh đạo doanh nghiệp!
Nền kinh tế thế giới luôn biến đổi không ngừng với xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rộng
mở và Việt Nam, trên đà phát triển mạnh mẽ của mình cũng đang trong quá trình hội nhập sâu
vào nền kinh thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để tất cả các ngành kinh tế - trong đó có logistics
phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chi phí logistics vẫn chưa được sự quan tâm thích đáng
của các doanh nghiệp. Do vậy, nghiên cứu về thực trạng chi phí logisitics tại các doanh nghiệp
Việt Nam là hết sức cần thiết, vì giảm được chi phí logistics thì sẽ giảm được giá thành dịch vụ
và sản phẩm, từ đó nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì lẽ đó, chúng tôi
(nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại thương) tiến hành nghiên cứu khảo sát về “Chi phí
logistics của các doanh nghiệp tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm chi phí”, kính mong
nhận được sự hợp tác của Quý Ông/Bà.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Đánh dấu X vào những ô trống  phù hợp. Nếu câu trả lời của Quý Ông/Bà dài hơn không
gian cho sẵn, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh.
Với các câu hỏi lựa chọn 1,2,3 xin khoanh tròn lựa chọn của Quý Ông/Bà.
Ví dụ:

1 2 3

Nếu Quý Ông/Bà muốn biết kết quả của cuộc điều tra này xin đánh dấu vào ô sau đây 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông tin chung:

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp 273_________________________________________________
Địa chỉ: 378 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Hải Phòng__________________________________
Điện thoại: ______________________________Fax:_________________________________
Email: XN273HP@gmail.com
Website:______________________________

Năm thành lập:………………………………. Loại hình doanh nghiệp:………………………
Vốn điều lệ của công ty:………………………………….Mã doanh nghiệp..…………………
Tên và chức vụ của người điền thông tin:___________________________________________
2. Số nhân viên của doanh nghiệp cuối năm 2014 là:
 < 10
 10 – 200
 200 – 500
 > 500
3. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:
 Sản xuất
 Xuất nhập khẩu
4.
Doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2014 là (1):………………………. USD
5. Tỉ lệ chi phí vận tải trong doanh thu (2)

- Tổng chi phí thuê nhân công trong bộ phận vận tải (VD lương, tiền công, tiền công làm ngoài giờ)
(2.1) ____________________ USD/năm
- Chi phí xăng dầu cho vận chuyển vật liệu thô và các mặt hàng cuối cùng ...
PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP
VỀ CHI PHÍ LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUT VÀ XNK VIỆT NAM
Kính gửi: Quý Ông/Bà lãnh đạo doanh nghiệp!
Nền kinh tế thế giới luôn biến đổi không ngừng với xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rộng
mởViệt Nam, trên đà phát triển mạnh mẽ của mình cũng đang trong quá trình hội nhập sâu
vào nền kinh thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để tất cả các ngành kinh tế - trong đó có logistics
phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chi phí logistics vẫn chưa được sự quan tâm thích đáng
của các doanh nghiệp. Do vậy, nghiên cứu về thực trạng chi phí logisitics tại các doanh nghiệp
Việt Nam là hết sức cần thiết, vì giảm được chi phí logistics thì sẽ giảm được gthành dịch v
sản phẩm, từ đó nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. lẽ đó, chúng tôi
(nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại thương) tiến hành nghiên cứu khảo sát về “Chi phí
logistics của các doanh nghiệp tại Việt Nam đề xuất giải pháp giảm chi phí”, kính mong
nhận được sự hợp tác của Quý Ông/Bà.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Đánh dấu X vào những ô trống phù hp. Nếu câu tr lời của QÔng/Bà dài n không
gian cho sẵn, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh.
Với các câu hỏi lựa chọn 1,2,3 xin khoanh tròn lựa chọn của Quý Ông/Bà.
Ví dụ:
Nếu Quý Ông/Bà muốn biết kết quả của cuộc điều tra này xin đánh dấu vào ô sau đây
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Thông tin chung:
Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp 273_________________________________________________
Địa chỉ: 378 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Hải Phòng__________________________________
Điện thoại: ______________________________Fax:_________________________________
Email: XN273HP@gmail.com Website:______________________________
1 2 3
Phiếu điều tra doanh nghiệp - Trang 2
Phiếu điều tra doanh nghiệp - Người đăng: My My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phiếu điều tra doanh nghiệp 9 10 226