Ktl-icon-tai-lieu

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN – TỔNG GIÁM ĐỐC VINAMILK

Được đăng lên bởi ngolethanhphong-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU
LIÊN – TỔNG GIÁM ĐỐC VINAMILK

 Người tiêudùnglựachọnthôngminh
 SữaTrungQuốcnhiễmmelamine
 Vinamilklấylạiniềmtin
 BàMaiKiềuLiên:chủtịchHĐQTkiêmTGĐ
 CôngtyCPSữaViệtNamVinamilk
 Bứctranhlãnhđạođasắc:dânchủ,tựdovàquyếtđoán

Lýdochọnđềtài

NỘI DUNG

Chương1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
Chương2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU
LIÊN TẠI VINAMILK

Chương3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN PHONG CÁCH CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN TẠI
VINAMILK

Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
1.1CÁC KHÁI NIỆM VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Lãnhđạo:tácđộngvàongườikhác
Phongcáchlãnhđạo
Lả cácphươngphápnhàlãnhđạothườngdùng
đểgâyảnhhưởngđếnđốitượnglãnhđạo

Cácmôhìnhphongcáchlãnhđạo

Phongcáchlãnhđạođộ
cđoán

Phongcáchlãnhđạotựdo

Phongcáchlãn
hđạodânchủ

1.2cácyếutốảnhhưởngđếnphongcáchlãnhđạo

1. Niềmsaymê

6. Lòngdũng cảm

2.Sựhiểubiếtvàtínhhamhọchỏi

7. Sẵnsàng chấp nhận rủi ro

3.Nhìnxatrôngrộng

8. Khảnăng truyền đạt thông tin

4.Ócsángtạo

9. Khảnăng lập kế hoạch và tổ chức

5.Tàixoaysở

10.Khảnănglàmviệctheonhóm

1.3 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHO ĐỀ TÀI

Lãnhđạolàmộtnghệthuật

Phongcáchlãnhđạolàcôngcụcủanhàlãnhđạo

BàMaiKiềuLiên:phongcá chlã nhđạ otà itì nhvàkhéoléo

Chương2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA
BÀ MAI KIỀU LIÊN TẠI VINAMILK

Thịphần:
39%
Nhàphânphối:
TổngquanvềV
inamilk

2400
Điểmbánhàng:trên140.0
00
Xuấtkhẩu:
16nướcnhưMỹ,
Australia, Canada,

51lãnhđạoxuấtsắcChâuÁ-TạpChíQuản
51lãnhđạoxuấtsắcChâuÁ-TạpChíQuản Trị
Trị
Doanh
Doanh Nghiệp
Nghiệp Châu
Châu Á
Á

Bà MaiKiềuLiên:
50nữdoanhnhânquyềnlựcnhấtChâuÁ50nữdoanhnhânquyềnlựcnhấtChâuÁTạpChí
TạpChí The
The Forbes
Forbes

2.1ThựctrạngvềphongcáchlãnhđạocủabàMaiKiềuLiêntạiVinamilk



Coitrọngconngười,tạomộtkhốiđoànkết:

+Vănhóa:sẵnsàngchiasẻ
+Chicáckhoảnlớnđểkêugọinhânsự



Sựquyếtđoánvàtầmnhìnxa:

+1990:đầutưvùngnguyênliệu
+2003:táicấutrúcVinamilk
+Vinamilkđầutưbia, café:sailầm=>sửa chữa

Coitrọngsựsángtạo:
Quanđiểmkinhdoanhphảisángtạo,khôngtheolốimòn

Tàixoaysởvàsẵnsàngchấpnhậnrủiro:
Sữanhiễmmelmine:chủđộngràsoátnguyênvậtliệuvàthànhphẩm

2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN TẠI
VINAMILK

Phongcáchdânchủ

Phongcáchquyếtđoán

Phongcáchtựdo

2.3ĐánhgiáưuđiểmvànhượcđiểmtrongphongcáchlãnhđạocủabàMaiKiềuLiêntạiVinamilk

Ưuđiểm

Nhượcđiểm




Dânchủ

Quyếtđoán



Tựdo




Quyếtđịnhđầutưđangành

Vaitròcủabàquálớn,chưacóngườikếnhiệm

Chương3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THI...


PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN – TỔNG GIÁM ĐỐC VINAMILK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN – TỔNG GIÁM ĐỐC VINAMILK - Người đăng: ngolethanhphong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BÀ MAI KIỀU LIÊN – TỔNG GIÁM ĐỐC VINAMILK 9 10 480