Ktl-icon-tai-lieu

quan hệ kinh tế việt mỹ

Được đăng lên bởi snowflake
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 6480 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Tiểu luận môn học

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

1
GV: NGÔ VĂN PHONG

GIẢNG ĐƯỜNG 7 – 8 – 9

MỤC LỤC

GV: NGÔ VĂN PHONG

TRANG
2
GV: NGÔ VĂN PHONG

Tiểu luận môn học

LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................. 3
I. TỔNG QUÁT VỀ HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG VIỆT – MỸ..............................6
I.1. SƠ LƯỢC QUAN HỆ VIỆT – MỸ..........................................................................................................6
I.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG VIỆT – MỸ...................................................7
I.3 QUÁ TRÌNH KÝ HIỆP ĐỊNH..................................................................................................................7

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ KINH TẾ...................................................................11
II.1 QUAN HỆ THƯƠNG MẠI....................................................................................................................11
II.2 QUAN HỆ ĐẦU TƯ`...............................................................................................................................17

III. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI..........................................35
III.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM............................................35
III.2. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT - MỸ.......................37

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA
VIỆT NAM – HOA KỲ................................................................................................47
I. CÁC GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC:.............................................................................................48
II. CÁC GIẢI PHÁP TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP:.................................................................................51

KẾT LUẬN................................................................................................................... 55
Tài liệu tham khảo

ĐỀ BÀI:
3
GV: NGÔ VĂN PHONG

Quan hệ kinh tế Việt – Mỹ, thực trạng và xu hướng phát triển.

THÀNH VIÊN NHÓM:

1.

Đinh Tấn Danh

2.

Phan Minh Nhật

3.

Vũ Hữu Thắng

4.

Tôn Như Khanh

5.

Võ Thị Hồng Ngọc

6.

Hà Thị Phương Thảo

7.

Phùng Thị Thanh Thùy

8.

Trần Vũ Long

9.

Vũ Khánh Thơm

4
GV: NGÔ VĂN PHONG

Tiểu luận môn học

LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện trở thành một dòng thác lớn khi cuộc cách
mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển lên một đỉnh cao mới đưa đ...
Ti u lu n môn h c
1
GV: NGÔ VĂN PHONG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
quan hệ kinh tế việt mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quan hệ kinh tế việt mỹ - Người đăng: snowflake
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
quan hệ kinh tế việt mỹ 9 10 689