Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thuy-phan1687
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TIẾP THEO

NHÓM
CẩmTúCầu

2.Cáctiêuchíđánhgiáhiệuquảkinhdoanhcủadoanhnghiệp

Cáctiêuchíđánhgiáhiệuquảkinhdoanhcủadoanh
nghiệpgồmnhữngtiêuchínào?

a.Doanhthuvàthịphần:
Phảnánhkếtquảkinhdoanhvềquymô

-Kháiniệmvềdoanhthu?
-Kháiniệmvềthịphần?

b.Lợinhuận

Phảnánhhiệuquảkinhdoanhcủadoanhnghiệp
Lợinhuậnlàphầnchệnhlệchgiữatổngdoanhthuvàtổngkinhphíbỏra

Vídụ:LợinhuậntrongnămcủacôngtyAlàbaonhiêubiết:
Doanhthubánhàngcủacôngtytrongnămvừaqualà5tỷVND
Tổngkinhphícủacôngtylà4.3tỷđồng

LợinhuậncủacôngtyA :
5tỷ- 4.3tỷ= 0.7tỷ

Khi

C.Mứcgiảm chiphí

Làchỉ tiêu đánh giá hiệuquả
quảnlí

D.Tỉlệsinhlời
Là sự so sánh giữa lợi nhận thu dược và vốn đầu tư, cho
biết 1 đồng vốn ứngvới bao nhiêu đồng lời trong 1 thời
gian nhất định

Cácchỉtiêukhác
1.Việclàmvàthunhậpchongườilaođộng
2.Mứcđốnggópchongânsách
3.Mứcđộđápứngnhucầutiêudùng

III.Mộtsốbiệnphápnângcaohiệuquảkinhdoanhcủadoanhnghi
ệp

1.Xácđịnhcơhộikinhdoanhphùhợpvớidoanhnghiệp

2.Sửdụnghiệuquảcácnguồnlực

•Nhânlực
•Vốnkinhdoanh
•Cơsởvậtchất,trangthiệtbị

3.Đổimờicôngnghệkinhdoanh

4.Tiếtkiệmchiphí

Bàihọcđãkếtthúccảmơncôvàcácbạnđ
ãtheodõi
LêThịVânAnh
LâmNgọcÁnh
NguyễnThụyPhươngTrinh
NguyễnThanhThuận

...
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TIẾP THEO
NHÓM
CẩmTúCầu
Quản lí doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí doanh nghiệp - Người đăng: thuy-phan1687
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản lí doanh nghiệp 9 10 357