Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi thoi1993
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN


PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
Đề tài:

QUẢN LÝ
KHÁCH SẠN CITY STAR
GVHD:

Ths. Nguyễn Đình Loan Phương

SVTH:

Trần Hữu Tâm (Project Manage) – 12520371
Văn Hoàng Bảo – 12520539
Nguyễn Thành Duy Nguyên – 12520880

Tp HCM, Tháng 1 năm 2015

Mở đầu
Xã hội Việt Nam hiện tại đang trên con đường phát triển không ngừng, cùng với sự
phát triển ấy khoa học công nghệ ngày càng được nâng cao áp dụng vào mọi mặt của đời
sống. Với lĩnh vực tin học cũng không ngoại lệ, việc tin học hóa cách thức quản lý, giao
dịch, làm việc của con người đã góp phần rất lớn vào công cuộc đổi mới và hòa nhập
Quốc Tế.
Với nhu cầu thực tế của các khách sạn trên khắp cả nước, công tác quản lí hoạt
động trên thủ tục giấy tờ đã và đang trở nên lạc hậu, không còn hiệu quả để thúc đẩy hoạt
động phát triển đi lên nữa. Và, cách đơn giản hóa công tác quản lí ấy, xu hướng tin học
hóa hoạt động nghiệp vụ khách sạn là một sự lựa chọn hàng đầu. Nó rất phù hợp với thời
đại, mang đến sự chuyên nghiệp trong phục vụ, quản lí khoa học, chính xác, hiệu quả,
giảm nhẹ cách thức lưu trữ, thủ tục sử dụng dịch vụ, v.v… Mang đến cho những người
trong lĩnh vực kinh doanh sự hài lòng trước biến yêu cầu thay đổi trước mắt.
Và, đây cũng chính là nội dung mà nhóm đã triển khai tìm hiểu và đưa ra giải pháp
cho tình trạng trên – Đồ án chương trình ứng dụng quản lí khách sạn. Đồ án sử dụng kiến
thức từ môn học PTTK hướng đối tượng với UML để làm nền tảng cho quá trình phân
tích hệ thống để xây dựng nên chương trình.
Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Đình Loan Phương, anh Huỳnh Đức
Huy đã tận tình hướng dẫn chúng em trong quá trình hoàn thành đề tài này.
Nhóm thực hiện
Văn Hoàng Bảo
Nguyễn Thành Duy Nguyên
Trần Hữu Tâm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..................................................................................................................................................................

Mục Lục

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
I.

KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

Khách sạn City Star là khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, địa chỉ: số 13 Bùi Thị Xuân, phường
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hằng ngày, khách sạn phải trực tiếp tiếp
nhận và quản lí một khối lượng rất lớn và thường xuyên các loại khách, kèm theo đó là
hàng loạt các dịch vụ phát sinh đa dạng của khách, các công tác quản lý không chỉ quản lí
về con số mà thông qua nó phải rút ra một cách nhanh chóng tình hình biến độn...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
Đề tài:
QUẢN LÝ
KHÁCH SẠN CITY STAR
GVHD: Ths. Nguyễn Đình Loan Phương
SVTH: Trần Hữu Tâm (Project Manage) – 12520371
Văn Hoàng Bảo – 12520539
Nguyễn Thành Duy Nguyên – 12520880
Tp HCM, Tháng 1 năm 2015
Quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý khách sạn - Người đăng: thoi1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Quản lý khách sạn 9 10 195