Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý môi trường

Được đăng lên bởi thanhkhoa277
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 4112 lần   |   Lượt tải: 22 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
----------

GIÁO TRÌNH

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

GV. PHAN NHƯ THÚC

ĐÀ NẴNG - 2002

Giáo trình Quản lý môi trường

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường
1.1.1 Khoa học môi trường
Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con
người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên
cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo
tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống.
Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính liên ngành cao, được
dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ như sinh thái học, sinh
học, thổ nhưỡng học, đại dương học, v.v..
1.1.2 Công nghệ môi trường
Công nghệ môi trường (Environmental Technology) là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học,
sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động
của con người.
Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình và các thiết bị kỹ thuật
thực hiện nguyên lý và quy trình đó. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, con người tác động
vào tài nguyên, biến chúng thành các sản phẩm cần thiết sử dụng trong hoạt động sống. Việc này
không tránh khỏi phải thải bỏ các chất độc hại vào môi trường, làm cho môi trường ngày càng ô
nhiễm. Ở các nước phát triển, vốn đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải chiếm từ 10 - 40% tổng
vốn đầu tư sản xuất. Việc đầu tư các công nghệ này tuy cao nhưng vẫn nhỏ hơn kinh phí cần thiết
khi cần phục hồi môi trường đã bị ô nhiễm.
1.2 Chất lượng môi trường
1.2.1 Định nghĩa
Chất lượng môi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau (Charles, H.Southwick, 1976):
- Điều kiện ăn ở, đi lại, văn hóa, xã hội của con người.
- Đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống như điện, nước, lao động, nghỉ ngơi, không khí trong lành, nước
sạch, có nhiều cây cối tự nhiên, yên tĩnh,…
- Nhiều ý kiến khẳng định rằng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, gia tăng dân số, thiếu hụt
lương thực … đều làm giảm chất lượng cuộc sống. Họ thống nhất rằng: chất lượng môi trường
chính là chất lượng của các điều kiện tự nhiên, xã hội bao quanh con người và có ảnh hưởng đến
sức khỏe, hoạt động của từng con người và cộng đồng.
1.2.2 Tiêu chuẩn môi trường
Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung
quanh, về hàm lượ...
ĐI HC Đ NNG
----------
GIÁO TRÌNH
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
GV. PHAN NHƯ THÚC
Đ NNG - 2002
Quản lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý môi trường - Người đăng: thanhkhoa277
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Quản lý môi trường 9 10 128