Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi lehuong07071994
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường : Học Viện Hành Chính Quốc Gia
Lớp : KS13TCNS1
Tên : Lê Thị Hương
SBD : 034
Điểm

Lời phê của giảng viên

MÔN : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN

Đề bài: Em hãy phân tích những tác động của chính sách huy động vốn đến kết cấu
hạ tầng nông thôn?

I. MỞ BÀI
Nói đến kết cấu hạ tầng nông thôn và chính sách huy động vốn chắc chúng ta đều
đã biết phải không. Vậy chúng có tác động đến nhau như thế nào? ảnh hưởng tới nhau ra
sao? thì chúng ta hãy cùng tôi tìm hiểu ngay bây giờ.

Kinh tế - hạ tầng nông thôn là những phương tiện, thiết kế có tính hệ thống, kiến
trúc thuộc quyền sỡ hửu chung của làng, xã do làng, xã sử dụng chung nhằm mục đích
phát triển kinh tế - xã hội của làng.
Kết cấu hạ tầng nông thôn là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội nông
thôn, nói cụ thể hơn đó là nền tảng cung cấp những yếu tố cần thiết cho quá trình sản
xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn.
Hiện nay như đã thấy thứ nhất là : kết cấu hạ tầng nông thôn trong thời gian qua đã
có những bước tiến đáng kể về lượng và về chất song sự tiến triển đó vaannx chưa đáp
ứng được yêu cầu của tiến trimhf công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hai là: Hầu hết các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn đều đã được xây dựng
từ lâu, tập chung chủ yếu ở thời kỳ đổi mới, chưa làm thay đổi căn bản tình trạng lạc
hậu, kém phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn cũ.
Bà là: Do đặc thù phục vụ cộng đồng, vì vậy duy trì, bão dưỡng các công trình kết
cấu hạ tầng nông thôn là một yêu cầu thiết yếu, bức thiết để nâng cao hiệu quả, vốn đầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.
Bốn là: Do có sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tes, xã hội,… vì
vậy cũng có sự khác biêt về quy mô và trình độ phát triển kết cấu hạ tầng ở nong thôn
của từng vùng, từng khu vực.
Chính vì những lý do đó cho chúng ta thấy việc nâng cao kết cấu hạ tần nông thôn
đống vai trò vô cùng lớn đối với sự phát triển ở địa phương.

II. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN ĐẾN KẾT
CẤU HẠ TẦNG Ở NÔNG THÔN
Như chúng ta đã biết kết cấu hạ tầng ở nông thôn là toàn thể các cơ sở vật chất, kỹ
thuật, kiến trúc ở nông thôn đóng vai trò nền tảng cho các hoạt động kinh tế, xã hội được

diễn ra một cách bình thường. Vậy để cho kết cấu hạ tầng ở nông thôn ngày càng phát
triển, hiện đại đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa như hiện nay thì cần có những chính
sách nào?
Vâng, hiện nay đã có nhiều các chính sách được áp dụng để thúc đẩy kết cấu hạ
tầng nông thôn phát triển như: chính sách sử dụng đất và đổi...
Trường : Học Viện Hành Chính Quốc Gia
Lớp : KS13TCNS1
Tên : Lê Thị Hương
SBD : 034
Điểm Lời phê của giảng viên
MÔN : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN
Đề bài: Em hãy phân tích những tác động của chính sách huy động vốn đến kết cấu
hạ tầng nông thôn?
I. MỞ BÀI
Nói đến kết cấu hạ tầng nông thôn chính sách huy động vốn chắc chúng ta đều
đã biết phải không. Vậy chúng có tác động đến nhau như thế nào? ảnh hưởng tới nhau ra
sao? thì chúng ta hãy cùng tôi tìm hiểu ngay bây giờ.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - Người đăng: lehuong07071994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN 9 10 429