Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi chienthan256buoi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5

Quản trị chiến lược

Giảngviên:ThS.TrầnMinh Thu
Tel: 0913583386
Email: thutm@ftu.edu.vn

Nội dung
I.

Kháiniệmvàtầmquantrọng

1.Kháiniệm
2.Tầmquantrọng
II. Quy trình Quản trị chiến lược
1.Xác định sứ mạng, mục tiêu, chiến lược hiện tại
2. Phân tích môi trường bên ngoài
3.Xác định cơ hội và thách thức
4.Phântíchcácnguồnlựccủatổchức
5.Xácđịnhđiểmmạnhvàđiểmyếu
6.Xâydựngcácchiếnlược
7.Triểnkhaicácchiếnlược
8.Đánhgiá
III. Các cấp chiến lược của công ty

1.
2.
3.

Cấpcôngty
Cấpngànhkinhdoanh
Cấpchứcnăng

I.

Khái niệm và tầm quan trọng

Khái niệm:
Chiếnlượcxácđịnhcácmụctiêucơbản,dàihạncủadoanhnghiệp,lựachọnphươngthứchoặctiếntrìnhhà
nhđộng,vàphânbổcácnguồnlựccầnthiếtđểđạtđượcmụctiêuđó(Alfred Chandler-ĐH Harvard)
Chiếnlượcđểđươngđầuvớicạnhtranhlàsựkếthợpgiữamụctiêucầnđạtđếnvàcácphươngtiệndoanhng
hiệpcầntìmđểthựchiệncácmụctiêuđó(Michael Porter)
Chiếnlượclàtổngthểcácquyếtđịnh,cáchànhđộngliênquanđếnviệclựachọnphươngtiệnvàphânbổng
uồnlựcnhằmđạtđượcmộtmụctiêunhấtđịnh.

2.Tầmquantrọng

•Giúp các nhà quản trị có được những mục tiêu một cách cụ thể và giúp cho nhân
viên có tầm nhìn thống nhất.

•Các công ty có hệ thống quản trị chiến lược chặt chẽ có thể đạt lợi nhuận tài chính
cao hơn hẳn so với những công ty không có hệ thống này.

II. Quy trình Quản trị chiến lược

II. Quy trình Quản trị chiến lược

1. Xác định sứ mạng, mục tiêu, chiến lược hiện tại

 Sứ mạng: mô tả một cách ngắn gọn những mục đích mà tổ chức theo đuổi
 Tầm nhìn: định hướng cho doanh nghiệp phải làm gì
 Mục tiêu: sẽ trở thành những tiêu chí đo lường hiệu quả làm việc cho mỗi nhân viên
 Chiến lược hiện tại: xem những công việc đang làm có hiệu quả không để từ đó có
những thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp

II. Quy trình Quản trị chiến lược

 2. Phân tích môi trường bên ngoài
 Các đối thủcạnhtranh.
 Các văn bản luật sắp được ban hành
 Đặc điểm của thị trường lao động tại nơi tổ chức đang hoạt động

 Nhà quản trị hiểu rõ những gì đang diễn ra trong môi trường bên ngoài và nhận biết được các
xu hướng quan trọng có tác động đến công ty
=>Nhàquảntrịvậndụngkỹnăngtưduyvàkháiquáthóa.

II. Quy trình Quản trị chiến lược

 3. Xác định cơ hội và thách thức
 Cơ hội (opportunity) là những hướng có tác động tích cực, những điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp.

 Thách thức/ đe dọa (threat) là những hướng có tác động tiêu cực trong môi trường bên
ngoài.

II. Quy trình quản trị chiến lược

4.Phântíchcácnguồnlựccủatổchức

•Cungcấpnhữngthôngtinquantrọngvềnhữngnguồnlựcvàkhảnăngmàtổchứcđócó.

•...
CHƯƠNG 5
Quản trị chiến lược
Giảngviên:ThS.TrầnMinh Thu
Tel: 0913583386
Email: thutm@ftu.edu.vn
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: chienthan256buoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 759