Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược - Đề tài Phân tích ma trân SWOT công ty sữa Vinamilk

Được đăng lên bởi generalba1991
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3654 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TPHCM

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI:

PHẬN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY
SỮA VINAMILK
GVHD: VŨ TUẤN QUỲNH
LỚP: 10CQ1A
NHÓM: 9

Thành viên nhóm 9:
1. Nguyễn Bá Chung (10CQ1A-05)
2. Kiều Châu Thanh Trúc (10CQ1A-42)
3. Nguyễn Thuý Phượng(10CQ1A-32)

• Các chiến lược đánh giá và đề suất

• Phân tích ma trận SWOT
• Phân tích môi trường vĩ mô và vi mô

• Giới thiệu chung

4
3
2
1

Nội dung bài thuyết trình

Giới Thiệu Chung
Công ty có trụ sở chính tại Số 10
phố Tân Trào, Phường Tân Phú,
Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ
cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực
thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số
CBCNV 4.500 người. Chức năng
chính : Sản xuất sữa và các chế
phẩm từ Sữa. Nhiều năm qua, với
những nỗ lực phấn đấu vượt bậc,
Công ty trở thành một trong những
doanh nghiệp hàng đầu của Việt
Nam trên tất cả các mặt.

Giới Thiệu Chung
Tính theo doanh số và sản
lượng, vinamilk là nhà sản suất
sữa hàng đầu tại việt nam.
Doanh muc sản phẩm của
vinamilk bao gồm: sản phẩm
chủ lực là sữa nước và sữa bột;
sản phẩm có giá trị cộng thêm
như sữa đặc, yoghurt ăn và
yoghurt uống, kem và pho mát

Giới Thiệu Chung

Các yếu tố vĩ mô

Tác động của yếu tố dân số

Quy mô và tốc độ tăng dân số: dân số của
việt nam 2011 là 87,84 triệu người, năm
2012 vượt ngưỡng 88,78 triệu người; tốc
độ tăng dân số cao 1,04%

Các yếu tố vĩ mô

Yếu tố kinh tế
 Tổng sản phẩm trong nước(GDP) chín tháng năm

2012 ước tính tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước.

 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm 2012

tăng 9,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2011

Chỉ số giá nguyên nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản

xuất 9 tháng năm 2012 tăng 10,72%so với cùng kỳ
năm trước

Các yếu tố vĩ mô
Yếu tố văn hóa xã hội
Quan niệm của
người là
thường dùng
những gì mà
mình cảm thấy
yên tâm tin
tưởng và ít khi
thay đổi

Quan điểm về
hình thể của
người việt là
cân nặng chiều
cao là thấp so
với trên thế
giới, với tâm lý
muốn chứng tỏ
bản thân và tạo
được sự chú ý
của người khác

Tôn vinh hình
ảnh quốc gia
thông qua
thương hiệu
mạnh trước các
dòng sản phẩm
của nước ngoài

Các yếu tố vĩ mô

Môi trường chính phủ, luật pháp và chính trị
Thuế đánh vào sản phẩm sữa nhập khẩu cao làm
tăng giá sữa nhập khẩu tạo điều kiện cho sản xuất sữa
trong nước phát triển.
Việc hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp sản xuất va chế biến sữa
tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiên đại

Các yếu tố vĩ mô
Yếu tố khoa học công nghệ

Công nghệ ngày càng
phát triển đã đem l...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TPHCM
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI:
PHẬN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY
SỮA VINAMILK
GVHD: VŨ TUẤN QUỲNH
LỚP: 10CQ1A
NHÓM: 9
Quản trị chiến lược - Đề tài Phân tích ma trân SWOT công ty sữa Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Đề tài Phân tích ma trân SWOT công ty sữa Vinamilk - Người đăng: generalba1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quản trị chiến lược - Đề tài Phân tích ma trân SWOT công ty sữa Vinamilk 9 10 360