Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 5

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3459 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 5

QUẢN TRỊ CUNG ỨNG TRONG
DOANH NGHIỆP
5.1. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CUNG ỨNG
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phương pháp phân tích lựa chọn cung ứng
5.2. QUẢN LÝ MUA SẮM
5.2.1. Dự đoán nhu cầu
5.2.2. Phân tích nhu cầu
5.2.3. Soạn thảo một kế hoạch mua sắm
5.3. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ (TỒN KHO)
5.3.1. Các quan điểm đối lập về tồn kho
5.3.2. Bản chất của tồn kho
5.3.3. Quản trị hiện vật của dự trữ
5.3.4. Quản trị kế toán dự trữ
5.3.5. Quản trị kinh tế của dự trữ
5.4. HỆ THỐNG LƯỢNG ĐẶT HÀNG CỐ ĐỊNH
5.4.1. Xác định lượng đặt hàng
5.4.2. Xác định điểm đặt hàng
CÂU HỎI ÔN TẬP
Sau khi đọc chương này, người đọc có thể
- Nắm được khái niệm về cung ứng, các nguyên tắc lựa chọn cung ứng.
- Xây dựng chính sách mua, các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua, quy trình mua.
- Sự cần thiết và bản chất của dự trữ.
- Quản trị về hiện vật, kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ,
- Các mô hình quản trị cung ứng cho nhu cầu độc lập về vật tư, hàng hóa trong doanh
nghiệp.

1

1. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CUNG ỨNG.
1.1. Khái niệm.
Cung ứng bao gồm hai chức năng bộ phận: mua và quản lý dự trữ (tồn kho):
1.1.1. Mua: tức là hành động thương mại xuất phát từ biểu hiện của một nhu cầu và
được thể hiện qua việc đặt hàng với nhà cung ứng đã lựa chọn.
Để hoạt động, mọi doanh nghiệp sử dụng những tư liệu sản xuất (máy móc, vật tư và
các thiết bị khác), hơn nữa:
- Doanh nghiệp công nghiệp phải được cung cấp năng lượng, nguyên vật liệu mà
chúng được biến đổi thành sản phẩm cuối cùng.
- Doanh nghiệp thương mại phải mua hàng hóa và nó sẽ bán lại.
1.1.2. Quản lý dự trữ (tồn kho):
Mua chưa đủ, mà sản xuất hoặc bán hàng cũng không được ngưng trệ (không thực
hiện được do không có hoặc thiếu dự trữ). Dự trữ là toàn bộ hàng hóa hoặc những mặt hàng
được tích lũy lại chờ đợi để sử dụng về sau, và nó cho phép cung cấp cho người sử dụng dần
dần theo những nhu cầu của họ, không áp đặt cho họ những thời hạn và sự trục trặc.
Khái niệm dự trữ có liên quan đến khái niệm dự phòng và cũng như dự đoán. Có thể
nói rằng, một doanh nghiệp đứt chân hàng khi nó không có nguyên liệu, thành phẩm hoặc là
hàng hóa với số lượng cần thiết vào lúc thích hợp.
1.1.2.1 Chức năng của tồn kho:
a. Chức năng liên kết:
Là chức năng chủ yếu nhất, nó liên kết giữa quá trình sản xuất và cung ứng. Tồn kho là hết
sức cần thiết nhằm đảm bảo sản xuất liên tục vào những lúc cao điểm, nhất là khi cung và cầu
của một loại hàng nào đó không ổn định.
b. Chức năng ngăn ngừa tác động của lạm phát:
Tồn kho giúp ...
CHƯƠNG 5
QUẢN TRỊ CUNG ỨNG TRONG
DOANH NGHIỆP
5.1. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CUNG ỨNG
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phương pháp phân tích lựa chọn cung ứng
5.2. QUẢN LÝ MUA SẮM
5.2.1. Dự đoán nhu cầu
5.2.2. Phân tích nhu cầu
5.2.3. Soạn thảo một kế hoạch mua sắm
5.3. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ (TỒN KHO)
5.3.1. Các quan điểm đối lập về tồn kho
5.3.2. Bản chất của tồn kho
5.3.3. Quản trị hiện vật của dự trữ
5.3.4. Quản trị kế toán dự trữ
5.3.5. Quản trị kinh tế của dự trữ
5.4. HỆ THỐNG LƯỢNG ĐẶT HÀNG CỐ ĐỊNH
5.4.1. Xác định lượng đặt hàng
5.4.2. Xác định điểm đặt hàng
CÂU HỎI ÔN TẬP
Sau khi đọc chương này, người đọc có thể
- Nắm được khái niệm về cung ứng, các nguyên tắc lựa chọn cung ứng.
- Xây dựng chính sách mua, các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua, quy trình mua.
- Sự cần thiết và bản chất của dự trữ.
- Quản trị về hiện vật, kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ,
- Các mô hình quản trị cung ứng cho nhu cầu độc lập về vật tư, hàng hóa trong doanh
nghiệp.
1
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 5 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 5 9 10 857