Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 7

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6:
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP
6.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ
6.1.1. Khái niệm
Công nghệ được bắt nguồn từ tiếng Hy lạp và được viết là “Techno” và
“Logia”. “Techno” có nghĩa là một nghệ thuật hay một kỹ năng, còn “Logia” có
nghĩa là một khoa học, hay sự nghiên cứu.
Xuất phát từ nguồn gốc của công nghệ thì “Công nghệ là việc áp dụng khoa học
vào công nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và xử lý nó một
cách có hệ thống và phương pháp” – Định nghĩa của tổ chức phát triển công
nghiệp của Liên hiệp quốc UNIDO “United Nation’s Industrial Development
organisation”.
Công nghệ là hệ thống kiến thức về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật
liệu và thông tin. Nó bao gồm cả các kỹ năng, kiến thức, thiết bị và phương
pháp sử dụng trong sản xuất, chế tạo, dịch vụ, quản lý, thông tin”. – Định nghĩa
của Uỷ ban kinh tế và Xã hội Châu á - Thái Bình Dương – ESCAP (Economic
and Social Commision for Asia and the Pacific).
ở Việt nam “ Công nghệ là một tập hợp các kiến thức và Khoa học ứng dụng
nhằm mục đích biến đổi những nguyên liệu hoặc những nguồn lực của tự nhiên
thành những sản phẩm và dịch vụ nhằm sinh lợi”.
Một định nghĩa khoa học và khái quát nhất về Công nghệ: Đó là tất cả những
cái gì dùng để biến đổi đầu vào thành đầu ra.
6.1.2. Đặc trưng
- Công nghệ là sản phẩm lao động của con người nhưng là sản phẩm đặc biệt vì
nó là lao động chất xám.

- Công nghệ là phương tiện, biện pháp, công cụ cho lao động để tăng năng suất
lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Công nghệ luôn được đổi mới và thay thế.
- Ngày nay công nghệ còn là hàng hoá vì vậy xuất hiện thị trường công nghệ
6.1.3. Thành phần của công nghệ
Công nghệ gồm có 4 thành phần cơ bản:
+ Thiết bị ( Phần cứng:)
+ Con người( Phần mềm)
+ Thông tin( Phần mềm)
+ Tổ chức( Phần mềm)
- Phần thiết bị.(Technoware): Bao gồm toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị,
nguyên liệu, phương tiện...Bất kỳ công nghệ nào cũng phải chứa đựng bên trong
nó phần thiết bị. Phần này được coi là cốt lõi của công nghệ (Còn gọi là phần
cứng của công nghệ).
- Phần con người. (Humanware): Phần con người trong công nghệ được hiểu
là năng lực của con người về công nghệ như kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm, sự
sáng tạo, khoa học, khả năng lãnh đạo... trong quá trình vận hành công nghệ.
- Phần thông tin.(inforware): Bao gồm các số liệu, tài liệu, bảng biểu, hồ sơ,
mẫu thiết kế, các công thức, bí quyết... và những tài liệu hướng dẫn và công
nghệ thông tin được coi là sức mạnh của công nghệ.
- Phần tổ chức.(orgaware...
CHƯƠNG 6:
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP
6.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ
6.1.1. Khái niệm
Công nghệ được bắt nguồn t tiếng Hy lạp và được viết “Techno”
“Logia”. “Techno” nghĩa là một nghệ thuật hay một kỹ năng, còn “Logia”
nghĩa là một khoa học, hay sự nghiên cứu.
Xuất phát từ nguồn gốc của công nghệ thì “Công nghệ là việc áp dụng khoa học
vào công nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu xử một
cách hệ thống phương pháp” Định nghĩa của tổ chức phát triển công
nghiệp của Liên hiệp quốc UNIDO “United Nation’s Industrial Development
organisation”.
Công nghệ hệ thống kiến thức v quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật
liệu thông tin. bao gồm cả c kỹ năng, kiến thức, thiết bị phương
pháp sử dụng trong sản xuất, chế tạo, dịch vụ, quản lý, thông tin”. – Định nghĩa
của Uỷ ban kinh tế hội Châu á - Thái nh Dương ESCAP (Economic
and Social Commision for Asia and the Pacific).
Việt nam Công nghệ một tập hợp các kiến thức và Khoa học ứng dụng
nhằm mục đích biến đổi những nguyên liệu hoặc những nguồn lực của tự nhiên
thành những sản phẩm và dịch vụ nhằm sinh lợi”.
Một định nghĩa khoa học khái quát nhất về Công nghệ: Đó tất cả những
cái gì dùng để biến đổi đầu vào thành đầu ra.
6.1.2. Đặc trưng
- Công nghệ là sản phẩm lao động của con người nhưng là sản phẩm đặc biệt
nó là lao động chất xám.
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 7 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 7 9 10 913