Ktl-icon-tai-lieu

quản trị nhân sự trong danh nghiệp

Được đăng lên bởi hungzenda
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
—*—*—*—

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG
DOANH NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

TS.Phạm Thế Tri

Đặng Văn Hà Hùng
STT: 26
MSSV: K134020128
Lớp: K13402

TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014

Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
—*—*—*—
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG
DOANH NGHIỆP
Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TS.Phạm Thế Tri Đặng Văn Hà Hùng
STT: 26
MSSV: K134020128
Lớp: K13402
TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014
quản trị nhân sự trong danh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị nhân sự trong danh nghiệp - Người đăng: hungzenda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
quản trị nhân sự trong danh nghiệp 9 10 552