Ktl-icon-tai-lieu

Quan trị sản xuất

Được đăng lên bởi vynv
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 7040 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Biên soạn :

TS. NGUYỄN THỊ MINH AN

LỜI MỞ ĐẦU
Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ,
thu hút 70 – 80% lực lượng lao động của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hoá và dịch
vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng
trưởng cho nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. Cùng với chức năng marketing và
chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý quá trình
biến đổi các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hoá, dịch vụ nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị
trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Quản trị
sản xuất là một trong những nội dung chủ yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến
kết quả hoạt động sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tập tài liệu hướng dẫn học tập "Quản trị sản xuất " dùng cho sinh viên đại học hệ Đào
tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trang bị
những cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại về quản trị sản xuất, bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Khái quát chung về quản trị sản xuất
Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm
Chương 3: Ra quyết định trong quản trị sản xuất
Chương 4: Thiết kế sản phẩm và công nghệ
Chương 5: Định vị doanh nghiệp
Chương 6: Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
Chương 7: Hoạch định tổng hợp
Chương 8: Quản trị hàng dự trữ
Chương 9: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
Chương 10: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên đại học hệ Đào tạo từ xa ngành
Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đồng thời là tài liệu tham
khảo hữu ích cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói chung, các nhà quản trị doanh nghiệp
và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, song tập tài liệu này khó tránh khỏi
thiếu sót và hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp
tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng tập tài liệu. Tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn
đồng nghiệp đã góp ý, giúp đỡ trong quá trình biên soạn tập tài liệu này.
Hà ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR SN XUT
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Quan trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trị sản xuất - Người đăng: vynv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Quan trị sản xuất 9 10 996