Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị sản xuất điều hành của PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương

Được đăng lên bởi hthanhsang1996
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
QUA TRUYỀN HÌNH - TRUYỀN THANH – MẠNG INTERNET

GIÁO TRÌNH
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐIỀU HÀNH
PGS. TS. ĐỒNG THỊ THANH PHƯƠNG

PGS. TS. ĐỒNG THỊ THANH PHƯƠNG
Năm 2006

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
QUA TRUYỀN HÌNH - TRUYỀN THANH – MẠNG INTERNET
BÀI 1

MỞ ĐẦU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
1.

KHÁI NIỆM
1.1.

KHÁI NIỆM VỀ SẢN XUẤT

Sản xuất là quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ.



SẢN XUẤT
Tạo ra sản phẩm vật chất
Có thể dự trữ được



Ít tiếp xúc với khách hàng





Cần nhiều máy móc
Thông thường cần vốn lớn
Việc phân phối sản phẩm không
bị giới hạn về địa lý
Dễ đánh giá chất lượng sản
phẩm



1.2.

DỊCH VỤ
 Không tạo ra sản phẩm vật chất
 Không thể dự trữ được
 Thường xuyên tiếp xúc với khách
hàng
 Cần nhiều nhân viên
 Không nhất thiết cần số vốn lớn
 Việc phân phối sản phẩm có giới
hạn về địa lý
 Khó đánh giá chất lượng dịch vụ

KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quản trị sản xuất bao gồm các hoạt động tồ chức phối hợp sử dụng các yếu
tố đầu vào nhằm chuyển hóa thành kết quả ở đầu ra là sản phẩm và dịch vụ với
chi phí sản xuất thấp nhất và hiệu quả cao nhất.
1.3.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ SẢN XUẤT



1800 Eliwhitney – Khái niệm chất lượng sản phẩm



1881 Friederick Taylor – Phân công lao động



1913 Hernry Ford - Lý thuyết về dây chuyền sản xuất



1924 Whalter Schewhart - Các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm



1936 - Ứng dụng máy tính đầu tiên vào sản xuất



1958-60 - Ứng dụng sơ đồ Gantt – sơ đồ mạng lưới vào sản xuất



1965 - Hoạch định nhu cầu vật tư bằng máy tính (MRP)



1970 - Ứng dụng máy tính vào hệ thống thiết kế

In 2.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm. Tái bản lần 4, ngày 1 tháng 12 năm 2006. Lưu
hành nội bộ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
QUA TRUYỀN HÌNH - TRUYỀN THANH – MẠNG INTERNET


1975 - Ứng dụng máy tính vào hệ thống sản xuất tự động hóa



1980 - Điều hành sản xuất hoàn toàn bằng máy tính

2.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
2.1.

DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quyết định đầu tiên trong quy trình sản xuất và dịch vụ là quyết định về dự
báo: các tiêu chuẩn mà chúng ta hoạch định là gì? Bao nhiêu đơn vị sản phẩm
hay dịch vụ mà chúng ta mong mỏi có thể bán được? Nhu cầu sản phẩm của
chúng ta phụ thuộc vào những nhân tố nào? Với mối tương quan ra sao?
Bài “Dự Báo Về Quản Trị Sản Xuất” sẽ giải đáp các câu hỏi trên bằng các
phương pháp dự báo theo thời gian và theo nguyên nhân.
2.2.

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

Sau quyết định về dự báo là quyết định về sản phẩm và công nghệ. Bài
“Quyết ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO T XA
QUA TRUYN HÌNH - TRUYN THANH – MNG INTERNET
PGS. TS. ĐỒNG TH THANH PHƯƠNG
Năm 2006
GIÁO TRÌNH
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐIỀU HÀNH
PGS. TS. ĐỒNG THỊ THANH PHƯƠNG
Quản trị sản xuất điều hành của PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị sản xuất điều hành của PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương - Người đăng: hthanhsang1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản trị sản xuất điều hành của PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương 9 10 286