Ktl-icon-tai-lieu

quản trị tác nghiệp doanh nghiệp hiện đại

Được đăng lên bởi heli2500
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: khái niệm bán lẻ, bán hàng hiện đại, cửa hàng bán lẻ hiện đại
Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về bán lẻ, trong đó có hai định nghĩa được thừa nhận rộng rãi như sau:
- Trong cuốn Quản trị Marketing, Phillip Kotler đã đưa ra định nghĩa về bán lẻ: Bán lẻ là mọi hoạt động nhằm bán hàng hay dịch vụ trực
tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng cho cá nhân, không mang tính thương mại.
Trong cuốn Retail Management, Micheal Levy định nghĩa: bán lẻ là một loạt các hoạt động kinh doanh làm gia tăng giá trị cho sản phẩm
dịch vụ được bán cho người tiêu dùng cuối cùng vì mục đích sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình.
Như vậy hoạt động bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho NTD cuối cùng nhằm thỏa mãn
nhu cầu sử dụng cá nhân, phi thương mại.
- Bán hàng hiện đại:
Sử dụng công nghệ phong phú, đa dạng. Không phải thực hiện các thao tác giống bán hàng truyền thống. Người bán và người mua
không tiếp xúc trực tiếp, được thực hiện qua nhiều phương pháp:
+ BH tự chọn
+ BH trong siêu thị
+ BH qua thư tín, điện thoại
+ BH qua triển lãm, hội chợ
+ BH thương mại điện tử…
- Cửa hàng truyền thống là cửa hàng thuộc sở hữu gia đình, quy mô nhỏ, bán hàng tại quầy, hoạt động độc lập (đầu vào, đầu ra tự do)
→ cửa hàng bán lẻ hiện đại là cơ sở bán hàng theo phương thức tự phục vụ hoặc kết hợp chọn lấy hàng trên giá cho khách hoặc để
khách tự lựa chọn và với sự hỗ trợ của nhân viên bán hàng (tư vấn, lấy hộ…). Là một bộ phận của chuỗi cửa hàng thuộc 1 tổ chức có cơ
cấu như 1 doanh nghiệp.
Câu 2: DNTM hiện đại và tiêu chí xác định.
- Doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại là 1 loại hình tổ chức bán lẻ có tổ chức là 1 doanh nghiệp với những đặc điểm phổ biến sau:
+ tính chuyên nghiệp cao trong tổ chức và kinh doanh (tính chuyên môn hóa nâng cao năng suất lao động)
+ áp dụng công nghệ, nghệ thuật marketing bán lẻ (công nghệ phục vụ, công nghệ thông tin…) phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu
mua sắm đa dạng và luôn thay đổi của khách hàng.
+ phù hợp với quy hoạch, mối liên quan đặc thù của địa phương (quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư, quy hoạch cơ sở hạ tầng
thương mại….)
b) tiêu chí xác định
1- vị trí quy hoạch, quy mô diện tích, thiết kế nội ngoại thất, xây dựng cơ sở trang thiết bị nội ngoại thất tiện nghi phù hợp với phạm vi
thị trường và các quy hoạch có liên quan.
2- hàng hóa kinh doanh, dịch vụ giá cả, khổ hàng, khổ rộng, chất lượng, tiêu chuẩn, giá cả phù hợp với chất lượng, sắp xếp khoa học,
nghệ thuật, mở (công khai, minh bạch) th...
Câu 1: khái niệm bán lẻ, bán hàng hiện đại, cửa hàng bán lẻ hiện đại
Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về bán lẻ, trong đó có hai định nghĩa được thừa nhận rộng rãi như sau:
- Trong cuốn Quản trị Marketing, Phillip Kotler đã đưa ra định nghĩa về bán lẻ: Bán lẻ là mọi hoạt động nhằm bán hàng hay dịch vụ trực
tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng cho cá nhân, không mang tính thương mại.
Trong cuốn Retail Management, Micheal Levy định nghĩa: bán lẻ là một loạt các hoạt động kinh doanh làm gia tăng giá trị cho sản phẩm
dịch vụ được bán cho người tiêu dùng cuối cùng vì mục đích sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình.
Như vậy hoạt động bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho NTD cuối cùng nhằm thỏa mãn
nhu cầu sử dụng cá nhân, phi thương mại.
- Bán hàng hiện đại:
Sử dụng công nghệ phong phú, đa dạng. Không phải thực hiện các thao tác giống bán hàng truyền thống. Người bán người mua
không tiếp xúc trực tiếp, được thực hiện qua nhiều phương pháp:
+ BH tự chọn
+ BH trong siêu thị
+ BH qua thư tín, điện thoại
+ BH qua triển lãm, hội chợ
+ BH thương mại điện tử…
- Cửa hàng truyền thống là cửa hàng thuộc sở hữu gia đình, quy mô nhỏ, bán hàng tại quầy, hoạt động độc lập (đầu vào, đầu ra tự do)
cửa hàng bán l hiện đại là sở bán hàng theo phương thức t phục vụ hoặc kết hợp chọn lấyng trên g cho khách hoặc để
khách tự lựa chọn và với sự hỗ trợ của nhân viên bán hàng (tư vấn, lấy hộ…). Là một bộ phận của chuỗi cửa hàng thuộc 1 tổ chức có cơ
cấu như 1 doanh nghiệp.
Câu 2: DNTM hiện đại và tiêu chí xác định.
- Doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại là 1 loại hình tổ chức bán lẻ có tổ chức là 1 doanh nghiệp với những đặc điểm phổ biến sau:
+ tính chuyên nghiệp cao trong tổ chức và kinh doanh (tính chuyên môn hóa nâng cao năng suất lao động)
+ áp dụng công nghệ, nghệ thuật marketing bán lẻ (công nghệ phục vụ, công nghệ thông tin…) phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu
mua sắm đa dạng và luôn thay đổi của khách hàng.
+ phù hợp với quy hoạch, mối liên quan đặc thù của địa phương (quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư, quy hoạchsở hạ tầng
thương mại….)
b) tiêu chí xác định
1- vị trí quy hoạch, quy mô diện tích, thiết kế nội ngoại thất, xây dựng sở trang thiết bị nội ngoại thất tiện nghi phù hợp với phạm vi
thị trường và các quy hoạch có liên quan.
2-ng hóa kinh doanh, dịch vụ giá cả, khổ hàng, khổ rộng, chất lượng, tiêu chuẩn, giá cả phù hợp với chất lượng, sắp xếp khoa học,
nghệ thuật, m (công khai, minh bạch) thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu, lựa chọn của khách hàng hya theo dõi, quản của
DNTM bán lẻ hiện đại.
3- dịch vụ khách hàng gồm trước, trong và sau bán (xúc tiến, quảng cáo ăn uống, trông giữ xe, khu vui chơi cho trẻ…)
4- phương thức bán hàng: tự phục vụ kết hợp chọn hàng trên giá. Thanh toán tiên tiến sử dụng máy, thẻ thanh toán, tiền mặt. Hình thức
tổ chức vận doanh theo chuỗi, chuyên môn hóa cao. Công nghệ bán hàng và marketing hiện đại. Tính đồng nhất cao (thương hiệu, logo,
khẩu hiệu…) → dễ nhận diện, tin cậy. Trưng bày, thanh toán, chủng loại hàng hóa, khuyến mại… cũng đều phải đồng nhất
5- mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong nội bộ bên ngoài cao: liên hệ giữa phòng ban, lãnh đạo, nhân viên, đối tác… Sử dụng
thương mại điện tử
6- cán bộ quản lý nhân viên có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ thành thạo, phẩm chất nghề nghiệp cao, tính chuyên nghiệp
Câu 3: siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng, đặc điểm của các loại hình cửa hàng bán lẻ hiện đại
a) siêu thị
Siêu thị là loại hình hiện đại kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh, cơ cấu hàng hóa phong phú đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp
ứng tiêu chuẩn diện tích kinh doanh, trang thiết bị, trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Theo Kotler siêu thị cửa hàng tự phục vụ tương đối lớn, chi phí tương đối thấp, tỷ suất lợi nhuận không cao, khốiợng bán lớn
đảm bảo thỏa mãn nhu cầu về các loại hàng hóa tiêu dùng hàng ngày, chăm sóc nhà cửa… của khách hàng.
Phân loại
- Nhóm 1 - siêu thị: gồm siêu thị tổng hợp (đại siêu thị); siêu thị chuyên doanh(siêu thị thực phẩm và siêu thị chuyên doanh)
- Nhóm 2: cửa hàng tiện lợi
- Nhóm 3: cửa hàng chuyên doanh (cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng đại lý độc quyền)
- Nhóm 4: cửa hàng bách hóa
- Nhóm 5: cửa hàng bán giá rẻ (cửa hàng bán giá rẻ, cửa hàng dạng nhà kho/siêu cửa hàng dạng nhà kho, cửa hàng hội viên dạng
nhà kho)
b) trung tâm thương mại
TTTM có quy mô lớn hơn siêu thị ngoài các cửa hàng còn có hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê được bố trí tập trung, linh hoạt.
Còn gọi là trung tâm mua sắm
c) Loại hình chuỗi cửa hàng bán lẻ
Cửa hàng chuỗi là một trong một loạt các cửa hàng giống nhau (có cùng thương hiệu, cùng trang trí bề ngoài và bán cùng một loại hàng
hóa) trong chuỗi cửa hàng bán lẻ.
1
quản trị tác nghiệp doanh nghiệp hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị tác nghiệp doanh nghiệp hiện đại - Người đăng: heli2500
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
quản trị tác nghiệp doanh nghiệp hiện đại 9 10 141