Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế tuyển dụng nhân lực

Được đăng lên bởi mymeo2209
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời
mở
đầu
1, Lý do
chọn đề tài
Ngày
nay, khi
Việt Nam
hòa nhập
mạnh mẽ
với thế giới,
cùng với đó
nền kinh tế
thị trường
nước ta
ngày một
phát triển và
cạnh tranh
càng khốc
liệt hơn
trước. Rất nhiều các doanh nghiệp được thành lập và cạnh tranh lẫn nhau. Để có
thể tồn tại, yếu tố quyết định quan trọng nhất đó chính là nguồn nhân lực, nó liên
quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy hiện nay, nhu cầu về nhân lực
chất lượng là một nhu cầu cấp bách của mọi tổ chức. Muốn có được nguồn nhân
lực chất lượng tốt thì doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt vấn đề quản trị nhân lực
và cụ thể hơn là việc tuyển dụng nhân lực. Đó là một công việc hết sức quan trọng
để doanh nghiệp trong tương lai có một đội ngũ lao động với trình độ chuyên môn
cao, đáp ứng được các yêu cầu công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đồng thời khi hoạt động tuyển dụng được thực hiện tốt thì tổ chức sẽ sắp xếp được
đúng người đúng việc, người lao động dựa vào đó có thể phát huy hết khả năng, sự
sáng tạo của mình. Từ đó dẫn đến năng suất lao động tăng cao, chất lượng sản
phẩm lao động cũng được nâng lên và tạo hứng thú cho người lao động với công
việc và họ sẽ cống hiến hết mình cho tổ chức. Chính vì vậy nên, hoạt động tuyển
dụng nhân lực là một hoạt động cần chú trọng đầu tiên trong doanh nghiệp

Nhận biết được điều này, chúng em đã tìm hiểu về mảng tuyển dụng nhân lực
tại công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT- một doanh nghiệp lớn của nước ta hiện
nay và thấy được rằng FPT là một công ty hết sức chú trọng vào phát triển nhân sự.
Dựa trên kiến thức đã học ở bộ môn Tuyển chọn và sử dụng nhân lực taị trường
Đại học Lao động -Xã hội và quá trình nghiên cứu, chúng em tiến hành làm….
Để làm rõ vấn đề này chúng em đã trình bày cụ thể ở 2 chương:
Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
Chương 2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty THHH Hệ thống
thông tin FPT
Chúng em rất mong có được sự đóng góp của thầy để bài viết được hoàn thiện hơn
nữa
2, Mục đích nghiên cứu
Làm nổi bật một mô hình tuyển dụng mang tính đại diện cho các doanh nghiệp
Việt Nam
3, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tập trung nghiên cứu chủ yếu mô hình tuyển dụng của Công ty TNHH Hệ thống
thông tin FPT
4, Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin : thông qua sách báo, giáo trình để làm xây dựng
một mô hình chỉnh.
Phương pháp nghiên cứu : dùng phương pháp tổng hợp , phân tích thông tin thu
được.
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TRONG D...
Lời
mở
đầu
1, Lý do
chọn đề tài
Ngày
nay, khi
Việt Nam
hòa nhập
mạnh mẽ
với thế giới,
cùng với đó
nền kinh tế
thị trường
nước ta
ngày một
phát triển và
cạnh tranh
càng khốc
liệt hơn
trước. Rất nhiều các doanh nghiệp được thành lập và cạnh tranh lẫn nhau. Để có
thể tồn tại, yếu tố quyết định quan trọng nhất đó chính là nguồn nhân lực, nó liên
quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy hiện nay, nhu cầu về nhân lực
chất lượng là một nhu cầu cấp bách của mọi tổ chức. Muốn có được nguồn nhân
lực chất lượng tốt thì doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt vấn đề quản trị nhân lực
và cụ thể hơn là việc tuyển dụng nhân lực. Đó là một công việc hết sức quan trọng
để doanh nghiệp trong tương lai có một đội ngũ lao động với trình độ chuyên môn
cao, đáp ứng được các yêu cầu công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đồng thời khi hoạt động tuyển dụng được thực hiện tốt thì tổ chức sẽ sắp xếp được
đúng người đúng việc, người lao động dựa vào đó có thể phát huy hết khả năng, sự
sáng tạo của mình. Từ đó dẫn đến năng suất lao động tăng cao, chất lượng sản
phẩm lao động cũng được nâng lên và tạo hứng thú cho người lao động với công
việc và họ sẽ cống hiến hết mình cho tổ chức. Chính vì vậy nên, hoạt động tuyển
dụng nhân lực là một hoạt động cần chú trọng đầu tiên trong doanh nghiệp
Quy chế tuyển dụng nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế tuyển dụng nhân lực - Người đăng: mymeo2209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quy chế tuyển dụng nhân lực 9 10 285