Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch không gian ngầm Thành phố

Được đăng lên bởi Hiếu Vũ Trung
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 9 lần
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN NGẦM THÀNH PHỐ

Chương 1: Tổ chức khai thác không gian ngầm
1. Tổng quan
Trong những năm gần đây, dân số đô thị tăng với tốc độ vô cùng lớn, nhiều
nước đạt tới 80% dân số cả nước.
Mật độ dân số trong đô thị đạt tới 150000 người/km2 và tiếp tục tăng. Vì vậy
các vấn đề phát triển đô thị trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là trong vấn đề xây
dựng nhà ở, mạng lưới giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo cuộc
sống bình thường đô thị.
Ngoài ra việc đảm bảo sự vận hành hoạt động bình thường – an toàn – hiệu quả
cho các công trình, khu vực và thành phố trên bề mặt sẽ đòi hỏi ngoài các công
trình có thể xây dựng trên mặt đất còn có các công trình bắt buộc phải đặt trong
lòng đất.
Tất cả các vấn đề trên có thể được giải quyết hiệu quả nhờ sử dụng các giải
pháp khai thác hợp lý không gian ngầm Thành phố.
Khi xây dựng một công trình ngầm nào đó cần phải xem xét mối quan hệ, sự
ảnh hưởng về tất cả mọi phương diện: giao thông, an toàn… với các công trình lộ
thiên lân cận và các khu vực đô thị trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự ahr hưởng của
công trình ngầm.
Các công trình ngầm khi xem xét cần xem xét đến nhu cầu thực sự của công
trình ngầm cụ thể với quy mô cụ thể xem có phù hợp với sự phát triển và nhu cầu
1

của từng giai đoạn phát triển của thành phố hay không ( Ví dụ: Ở những mô hình
đô thị nhỏ không nên làm các công trình lớn và phức tạp).
2. Những đặc điểm
 Những nguyên nhân gây nên sự quan tâm tới không gian ngầm:
- Nhu cầu thực sự của cuộc sống hay xã hội loài người đối với các loại công
trình ngầm khác nhau.
- Các vấn đề về xung đột, sự cố... xuất hiện trong quá trình thiết kế, thi công,
xây dựng và sử dụng Công trình ngầm. Sự tương tác giữa các Công trình ngầm.
- Các vấn đề liên quan đến sự ảnh hưởng, tác dụng tương hỗ của các Công
trình ngầm với các công trình xây dựng lân cận, các môi trường liên quan.
 Việc quy hoạch – sử dụng – thiết kế - xây dựng… đối với không gian ngầm thành
phố được tiến hành để bố trí – xây dựng và sử dụng các Công trình ngầm và các
công trình xây dựng liên quan khác. Để thực hiện tốt và hiệu quả các vấn đề trên
người – đơn vị - chính quyền… phải tiến hành một số vấn đề như sau:
+ Phải nghiên cứu quy luật và chiến lược khai thác không gian ngầm.
+ Nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng các luận cứ, cơ sở khoa học các lý thuyết
liên quan tới thiết kế - khai thác hệ thống Công trình ngầm và sử dụng khai thác
không gian ngầm.
+Nghiên cứu chi tiết, toàn diện và tổng kết các kinh nghiệm của nhân loại về tổ
ch...
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN NGẦM THÀNH PHỐ
Chương 1: Tổ chức khai thác không gian ngầm
1. Tổng quan
Trong những năm gần đây, dân số đô thị tăng với tốc độ vô cùng lớn, nhiều
nước đạt tới 80% dân số cả nước.
Mật độ dân số trong đô thị đạt tới 150000 người/km
2
và tiếp tục tăng. Vì vậy
các vấn đề phát triển đô thị trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là trong vấn đề xây
dựng nhà ở, mạng lưới giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo cuộc
sống bình thường đô thị.
Ngoài ra việc đảm bảo sự vận hành hoạt động bình thường – an toàn – hiệu quả
cho các công trình, khu vực và thành phố trên bề mặt sẽ đòi hỏi ngoài các công
trình có thể xây dựng trên mặt đất còn có các công trình bắt buộc phải đặt trong
lòng đất.
Tất cả các vấn đề trên có thể được giải quyết hiệu quả nhờ sử dụng các giải
pháp khai thác hợp lý không gian ngầm Thành phố.
Khi xây dựng một công trình ngầm nào đó cần phải xem xét mối quan hệ, sự
ảnh hưởng về tất cả mọi phương diện: giao thông, an toàn… với các công trình lộ
thiên lân cận và các khu vực đô thị trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự ahr hưởng của
công trình ngầm.
Các công trình ngầm khi xem xét cần xem xét đến nhu cầu thực sự của công
trình ngầm cụ thể với quy mô cụ thể xem có phù hợp với sự phát triển và nhu cầu
1
Quy hoạch không gian ngầm Thành phố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch không gian ngầm Thành phố - Người đăng: Hiếu Vũ Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quy hoạch không gian ngầm Thành phố 9 10 8