Ktl-icon-tai-lieu

RỦI RO TRONG KINH DOANH

Được đăng lên bởi nguyenkimngan099
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN
Thẩm định dự án đầu tư

TS Cao Hào Thi
@ Bài giảng này của Thầy Cao Hào Thi

Đại học Bách Khoa TP.HCM
Khoa Quản lý Công nghiệp

Phân tích rủi ro
Giới thiệu về rủi ro
Các công cụ phân tích rủi ro
 Phân tích độ nhạy
 Phân tích kịch bản
 Phân tích mô phỏng

Các giải pháp hạn chế rủi ro

Giới thiệu về rủi ro
Rủi ro là gì ?
Tại sao phải phân tích rủi ro ?
Các loại rủi ro

Rủi Ro

Rủi ro là gì?
Rủi Ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết
quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch.

Tại sao phải phân tích rủi ro ?

Khi nói về tương lai
Chỉ có một điều chắc chắn là
mọi thứ đều không chắc chắn

Tại sao phải phân tích rủi ro ?
Các khoản lợi nhuận của dự án được trải ra theo thời gian
Đa số các biến có ảnh hưởng tới NPV đều có mức độ
không chắc chắn cao
Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chính xác hơn là
tốn kém
Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong khi
không bỏ lỡ chấp thuận một dự án“tốt"

Tại sao phải phân tích rủi ro ?
Trong hoạt động kinh doanh luôn tồn tại những yếu
tố ngẫu nhiên, bất định (không chắc chắn)
Để đối phó với các yếu tố bất định
 Giả định mọi việc sẽ xảy ra đúng như kế hoạch
và sẵn sàng thích nghi với những biến đổi có thể
có
 Tiên liệu và hạn chế các yếu tố bất định

Tại sao phải phân tích rủi ro ?
Các lọai môi trường ra quyết định
 RQĐ trong điều kiện chắc chắn
 RQĐ trong điều kiện rủi ro
 RQĐ trong điều kiện không chắc chắn

Xác suất của trạng thái
 Xác suất khách quan
 Xác suất chủ quan

Các loại rủi ro ?

Rủi ro có tính hệ thống
 Không thể đa dạng hóa

Rủi ro không có tính hệ thống
 Có thể đa dạng hóa

Các loại rủi ro ?

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro tài chánh

Rủi ro có tính chiến lược

Các loại rủi ro ?
RỦI RO KINH DOANH
Rủi ro kinh doanh liên quan đến thị trường sản phẩm của
dự án, bao gồm:


Đổi mới Công nghệ
  Trang thiết bị, Nguyên vật liệu mới



Thiết kế sản phẩm
  Sản phẩm thay thế



Tiếp thị
  Nhu cầu thị trường
  Hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Các loại rủi ro ?
RỦI RO TÀI CHÍNH
 Rủi ro tài chánh liên quan đến các thiệt hại có thể xảy
ra trong thị trường tài chánh
 Do sự thay đổi của các biến số tài chánh:
 Lãi suất
 Tỉ giá hối đoái
 Giá cả

 Khả năng tạo ra lợi nhuận
 Khả năng thanh toán nợ
 Khả năng thanh khoản

Các loại rủi ro ?
RỦI RO CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC
Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến các sự biến
đổi cơ bản trong môi trường kinh tế và chính trị

Các công cụ phân tích rủi ro
Phân tích độ nhạy
Phân tích tình huống
Phân ...
PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN
TS Cao Hào Thi
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Khoa Quản lý Công nghiệp
Thẩm định dự án đầu
@ Bài giảng này của Thầy Cao Hào Thi
RỦI RO TRONG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỦI RO TRONG KINH DOANH - Người đăng: nguyenkimngan099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
RỦI RO TRONG KINH DOANH 9 10 933