Ktl-icon-tai-lieu

Slide kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi nguyenthinganha03
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương2:

ỜNG
Ư
R
T
Ị
H
CẢ T
Á
I
G
À
NG V
U
C
,
U
Ầ
C

LOGO

Nội dung

1.

ThịtrườngcạnhtranhhoànhảoBốicảnhgiảthiếtcủalýthuyếtcung,cầu

2.
3.

Cầu,cungvàgiácảthịtrường.
Cogiãncủacầuvàcung.

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

1.

Mỗicánhânhoặctổchứcthamgiathịtrườngđềulàmộtbộphậnrấtnhỏsovớitoànthểthịtrườngnênhọ
khôngthểchiphốiđếngiácủabấtcứthứgìhọbánhoặchọmua.

2.
3.
4.
5.
6.

Sảnphẩm“đồngnhất”.
Thôngtinhoànhảo.
Chiphívậnchuyểnbằngkhông.
Khôngcónhữnghạnchếhoặcápđặtcủabấtkỳaitácđộngđếncáchoạtđộngmua,bánvàgiácả.
Khôngcóngoạitác.



Cầu(sứccầu).
Câuhỏithảoluận:

Theobạn,sốlượngcủamộtloạihànghóamàngười
muamuốnmuavàcókhảnăngmuatrongmộtđơnv
ịthờigianchịusựchiphốicủanhữngyếutốnào?

Cácyếutố:

1.Giácủachínhhànghóađó.

Sốlượnghàngh
óamàngườimu

2. Thu nhập của người tiêu dùng.
3. Quy mô thị trường.
4.Giácảhànghoácóliênquan.
5. Kỳ vọng.
6. Khẩu vị, sở thích của người tiêu dùng.
7. Các yếu tố khác như: thời tiết, khí hậu,….

amuốnmuavàc
ókhảnăngmua

Lưuýkhinghiêncứucầu:

Chúngtachỉtìmhiểulượngcầu(Qd)làsốlượnghànghóangườimuamuốnmua

1

vàcókhảnăngmuatạimỗimứcgiátrongmộtđơnvịthờigian.Chưađềcậpđến
vấnđềngườimuacómuađượchaykhông.

2

Khi nghiên cứu xu hướng và mức độ tác động của một yếu tố nào
đóđếnlượngcầuchúng ta phảigiả định các yếu tố khác không đổi.

1. Giá của chính hàng hóa đó.

Câuhỏithảoluận:

Khigiácủamộtloạihànghóatănglênhoặcgiảmxuống(trongđiề
ukiệncácyếutốkháckhôngđổi),lượngcầucủaloạihànghóađóbi
ếnđộngnhưthếnào?

Quyluật
Kết luậncầu
Cácyếutốkháckhôngđổi
Tác động thu
nhập thực tế

P

P

Qd

Tạisaongườitiêudùnglạicư
xửnhưvậy?

Qd

Tác động thay
thế

Thảo luận

Cácyếutốkháckhôngđổi

Cókhinàongườitiêudùngcưxửtráivớiquyl
uậtcầukhông?
Nếucóthìcụthểlàmặthàngnào?
Tạisaohọlạicưxửnhưvậy?

P↑

Qd↑hoặck.đổi

P↓

Qd↓hoặck.đổi

Cầu(sứccầu)

Cầu của một loại hàng hóa là tập hợp nhiều mối quan hệ song đôi giữa
giá và lượng cầu.
Cầucủacam
20.000đ/kg 14kg/tuần
40.000đ/kg 08kg/tuần
60.000đ/kg 04kg/tuần
80.000đ/kg 02kg/tuần

Các hình thức thể hiện cầu

1
Biểu cầu:
là bảng liệt kê các mối
quan hệ ngược chiều
giữa giá và lượng cầu

2

3

Đườngcầu:

Hàm số cầu:

làviệcmôtảcầubằngđồthị.Trụ

Qx= f(Px).

ctungthểhiệngiá,trựchòanht
hểhiệnlượngcầu.

Trong đó:

-Qxlà lượng cầu của
hàng hóa X
- Pxlà giá của hàng hóa X

Biểucầu vềgạo

Đơn giá (P)

Lượng cầu (Qd)

(ngàn đồng/kg)

(triệu kg/tuần)

30

5

22

7

18

9

15

12

13

15

Lượngcầulàsốlượngtốiđangườimuamuốnmuavàcókhảnăng
muatạimỗimứcgiá.

Giácầulàmứcgiátốiđangườimuasẳnlòngtrảtươngứngvới
mỗimứcsảnlượ...
LOGO
C
U
,
C
U
N
G
V
À
G
I
Á
C
T
H
T
R
Ư
N
G
Chương2:
Slide kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide kinh tế vi mô - Người đăng: nguyenthinganha03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Slide kinh tế vi mô 9 10 132